Author Archives: Adnan Kaplan

F.L. Olmsted 200 Yaşında

Frederick Law Olmsted (FLO)’in doğumunun 200. yılına ve nisan ayının önemine atfen, biyografisini veya monografisini ele alarak yaşamını ve yaptıklarını belgelemek yerine, yaşadığı dönem ve günümüz merceklerinden bakılarak kendisini anlamaya çalışmak bu yazıda amaçlanmıştır. Düşünce dünyası ve yaptıkları, bu bağlamda peyzaj mimarlığı meslek disiplini yeterince kavranamamakla beraber, zamanın ruhuna ve yaşananlara dayalı olarak günümüzde (yeniden) anlaşılmaya ve keşfedilmeye çalışılmaktadır.