+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Tarihi Yarımada'nın geleceği koruma altında

23 Aralık 2011, 09:47
  defa okundu.

Dünya Miras Komitesi'nce 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen İstanbul'un Tarihi Alanları'nı kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndan sonra, Tarihi Yarımada yönetim Planı da İBB Meclisi'nden geçti.

Dünya Miras Komitesi'nce 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen İstanbul'un Tarihi Alanları'nı kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndan sonra, Tarihi Yarımada yönetim Planı da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında oybirliği ile kabul edildi.

Meclis kabulü öncesi Tarihi Yarımada Yönetim Planı İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

Alışılmış planlama çalışmalarından farklı olarak Yönetim Planı'nın amacı; daha önce hazırlanmış olan üst ölçekli planların alanın yönetiminde nasıl kullanılacağına dair bir yol haritası oluşturmak ve alanda yetki / sorumluluk sahibi tüm kurum ve kuruluşlar ile alanın kullanıcılarının bir arada aldıkları ortak kararları yansıtacak şekilde, alanın kullanım ve korunmasına rehberlik etmektir.

Bu planın yürürlüğe girmesiyle birlikte; Kültürel mirasın evrensel manada korunması ve daha iyi yönetilmesi sağlanacak. Ayrıca kamu kurumları arasında ve kamu harcamaları konusunda koordinasyon oluşturulacak.

İstanbul'un Tarihi Alanları Dünya Miras Alanı dört bölgeden oluşmaktadır:

1. Arkeolojik Park
2. Süleymaniye Camii ve çevresi
3. Zeyrek Camii ve çevresi
4. Karasurları

İstanbul'un Tarihi Alanları'nın Dünya Miras Listesine alınmasından 21 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 2006 yılında İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Bu çok önemli karar Tarihi Yarımada Yönetim Planı için ilk adım olmuş ve UNESCO tarafından da övgüyle karşılanmıştır.

Türkiye'de bu ölçekte uygulamaya konmuş bir yönetim planı mevcut değildir. 1985 yılından bu yana devam eden süreçte pek çok kez İstanbul'da incelemelerde bulunmuş olan UNESCO / ICOMOS ortak heyetleri bu eksikliğe dikkat çekmiş ve 2006 yılından itibaren de İstanbul'un Tarihi Alanları Dünya Miras Alanı için yönetim planının yapılmasının gerekliliğini Dünya Miras Komitesi'nin raporlarına da yansımıştır. Dünya Miras Komitesi'nin son toplantısında Paris'te alınan kararda ise; Tarihi Yarımada için bir yönetim planı hazırlanması konusunda sağlanan ilerlemeler son derece olumlu bir gelişme olarak kararda vurgulanmıştır.

Tarihi Yarımada Yönetim Planı ile Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının aynı günlerde Meclis onayını olarak yürürlüğe girmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu alana vermiş olduğu önemi ve hassasiyeti gözler önüne sermektedir. Bu süreç Tarihi Yarımada için memnuniyet verici güncel bir gelişmedir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler