+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Basın Açıklaması: Güvenpark'ta Camiye Hayır!

21 Nisan 2017, 16:47
  defa okundu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Güvenpark'a "ibadet alanı" yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduğu haberine yönelik basın açıklaması şu şekilde:

Basın Açıklaması: Güvenpark'ta Camiye Hayır!

Güvenpark, Jansen'in Ankara kenti için öngördüğü 1932 onay tarihli şehir planında, kentin mevcut kent merkezi Ulus'un güneyinde yeni bir kent merkezi yaratılması adına kurgulanan mekansal sistemin temel bileşenlerinden biridir. Güvenpark bugün, cumhuriyetin önemli mekansal izdüşümlerinden olan ve Kızılay kent merkezinde nefes alınabilecek tek açık ve yeşil alandır. Tarihi ve kültürel niteliklerinden ötürü Güvenpark Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 13.07.1994 tarih ve 3591 sayılı kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenmiştir. 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli olan bu alan aynı zamanda Clemens Holzmeister tarafından tasarlanmış olup Avusturyalı Anton Hanak tarafından yapılan, Hanak'ın ölümünden sonra heykeltraş Josef Thorak tarafından tamamlanan Güven Anıtı'nın koruma alanıdır.

21 Nisan 2017 tarihli bir haberde Ankara Büyükşehir Belediyesi, sit alanı kapsamında olan Güvenpark'a, "ibadet alanı" yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurduğu, Kurulun ise söz konusu icraata ilişkin olarak görev alanına girmediğinden bahisle görüş belirtmediği kamuoyuyla paylaşılmıştır.
(bknz: http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/guvenpark-yikilacak-yerine-cami-yapilacak-1807091/)

Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tüm faaliyetler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kapsamda doğal sit olarak ilan edilmiş olan alanlar için "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"in 7., 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde ilgili idarelerden görüş ve/veya izin alındıktan sonra faaliyetlerde bulunulabilir. Doğal sit alanlarında gerçekleştirilecek olan her türlü faaliyette Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapılır. Doğal Sit Alanları için hazırlanmış olan koruma amaçlı imar planı teklifleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmakta, İl Müdürlüğünün Teknik İnceleme Raporu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile birlikte plan teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne iletilmektedir. Sonuç olarak doğal sit alanlarında plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndadır.

Bu kapsamda Şehir Pancıları Odası Ankara Şubesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Güvenpark'ı yok etme projesi kapsamında alanda yapılması planlanan çalışmanın detayları konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ve söz konusu plan ile Güven Anıtı'nın ilişkisi konusunda Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan tarafımızca bilgi talep edilmiştir. Basına yansıyan husus hakkında ilgili kurumlardan bilgi alındıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin sunduğu plan teklifi çerçevesinde konu tarafımızca değerlendirilecek ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilecektir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eliyle Cumhuriyetin en önemli değerlerinden ve kent merkezinin tek açık yeşil alanı olan Güvenpark'ın saldırı altında olduğunu; polis noktaları, dolmuş durakları ve akıl dışı projelerle tahrip edildiğini daha önce defalarca vurgulamıştık. Bugün ihtiyaç dâhilinde olmadığı çok belli olan cami projesiyle de cumhuriyetin değerlerinin yıkıp yerine muhafazakâr kent mekânları yaratma amacı güdüldüğü açıkça anlaşılmaktadır.

Geçmiş yıllarda Taksim Gezi Parkı'na yapılmak istenenin çok benzeri olan bu yaklaşım karşısında cumhuriyetin değerlerini korumak konusunda nasıl bir mücadele sergileyeceğimizi 2013 yılı bahar aylarında gösterdiğimizi hatırlatarak tüm kurumları görev ve yetkilerini kanuna uygun bir biçimde yerine getirmeleri konusunda uyarıyor, şehircilik ilke ve esaslarına uygun biçimde hareket etmeye davet ediyoruz.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler