ZT Ödülleri Ulusal Öğrenci Proje Yarışması 2022

Mimarlığın "Gücü" konulu 2022 yılı Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması'nın son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.

Yarışmanın Amacı:

Ziya Tanalı inisiyatifi, çok erken kaybetmiş olduğumuz büyük usta, hoca, düşünür ve yazar Ziya Tanalı’nın yaşamı boyunca yazdıklarından, yaptıklarından, söylediklerinden etkilenen ve bu birikimin aktarılmaya devam etmesini isteyen insanlardan oluşmaktadır.  Bu amaçla bir öğrenci yarışması düzenlemekte ve gençlerle bu birikimi paylaşmaya çalışmaktadır. Yarışmaların esas amacı “güzel” ya da “başarılı” projeleri seçmek ve ödüllendirmekten çok, Ziya hocamızın bize verdiği ödevleri anımsatacak şekilde ortaya konmuş konular ve sorunlar ile öğrencilerin belirli konular üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. Bu şekli ile yarışma bir serbest, açık ve gönüllü eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Ortaya konulan soru ve sorunlara Ziya Hocamızın bizlere öğretmeye çalıştığı şekilde bakmaya ve yorumlamaya çalışmak bu çabanın esasını oluşturur. Düzenlenen kolokyumlar ise bir çeşit proje son jürisi gibi değerlendirilebilir. İleri zamanlarda bu çalışmaların yarışma dışında da genişlemesi hedeflenmekte ve Ziya hocamızın birikiminin daha çok kişiye ulaştırılması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu:

Mimarlık, insanlık tarihi ile başlayan süreç içinde çok çeşitli amaçlar için konu olmuştur. İnsan yaşamının var olduğu andan itibaren mimarlık, öncelikle barınma ve korunma amaçlı olarak, daha sonraları prestij, güç, itibar yapılarında, dinsel mekanlarda tanrının gücünü insanoğluna yaşatmak amacıyla kullanılmış, mimarlık aracılığı ile yoksunluk duygusunu, trajediyi, huzuru, sükuneti, umudu, hüznü insanoğlu ile buluşturabilen mekân sanatçıları ortaya çıkmıştır.

Vitruvius’ dan bu yana, felsefe, matematik, ekonomi, fizik, astronomi, şiir, müzik, retorikten anlaması beklenen mimar, omuzlarındaki yükle yoluna devam ediyor. Sil baştanlar ile farklı cephelerde verdiği uğraş ile sınırsız olasılıklar arasından birinin ardından ara sıra kenarında “çiçeklerin de açacağı” zorlu bir yolda değişerek ve değiştirerek…

Mimarın amacı yapı elde etmek gibi gözükse de amaç, her sanat dalında olduğu gibi duyarlıkları aktarmaktır. Mimarlığın duyarlıkları aktarmak için aracı mekândır, sonuç ise kaçınılmaz olarak bir yapı/yapılar olarak karşımıza çıkar.

ZT Ödüllerinin 2022 yılı yarışması mimarlığın “gücü” nedir diye sorarak;

 • kentte ya da mahallede,
 • şehrin içinde ya da dışında,
 • sokağın köşesinde ya da meydanın hemen yanı başında,
 • eski, yeni ya da bitmemiş bir zaman aralığında,
 • yaşamın içinden,
 • mimarinin gücünün, mekânsal karşılıklarının sorgulandığı tasarım önerilerini arıyor.

Yarışmacılardan beklenen;

 • dünyanın herhangi bir yerinde, kendilerinin belirleyecekleri bir parselde, yapı/yapılar aracılığı ile,
 • önerecekleri işlev ya da işlevler ile,
 • mimarlığın gücünü hissettirebilecekleri mekan ile aktarmak istedikleri duyarlıkları ortaya koymaları,
 • önerinin yaşatacağı bütün bu duyarlıkların, seçilen yerde önerilen mekan ile ve de ilettiği duyarlık ile neyi dönüştürebileceği ve bu bağlamda;
 • mimarlığın “gücü”nü tartışmaya açıp yeni açılımlar, yeni yaklaşımlar ve bakış açıları getirmeleridir.

Katılımcıların fikirlerini mümkün olan en az metin kullanılarak iletmeleri beklenmektedir. Tasarım konsepti ve arkasındaki düşünce, sunuş paftasındaki kısa açıklamalar dışında ek bir proje raporu olmadan sunulmalıdır.

Yarışma dili İngilizcedir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve Jüri:

Yarışma Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi tarafından düzenlenmektedir. Ziya Tanalı inisiyatifi bununla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Erhan Akça, Sait Onur Edeş, Ayşe Ece Onur, Alper Gündüz, Ozan Sarıkaya, Oya Kuyumcu, Faruk Şahin, İsben Önen, Babür Ülgüner, Aslı Sarıkaya, Şebnem Özdemir, Taner Aslan, Özlem Önen, Bora Tubay, Zeynep Yağmur, İlhan Kesmez, Gözdem Tubay, Berna Aslan, Zeynep Onur

2022 yılı yarışması jüri üyeleri ise aşağıdaki gibidir (soyadı sırasına göre):

Asli Jüri Üyeleri:

 • Kaya Arıkoğlu M. Arch. | NCARB
 • Emre Arolat M. Arch | Hon. FAIA | RIBA
 • Noah Bergman AIA ­| WELL AP | LEED AP | NCARB
 • Zeynep Onur Ph. D.
 • Özlem Taşkın Önen M. Arch.

Danışman Jüri Üyesi:

 • Kaan Tanalı PE

Yedek Jüri Üyeleri:

 • Sait Onur Edeş Architect
 • Ozan Sarıkaya  Architect

Raportörler:

 • Alper Gündüz  Architect
 • Rüya Öztürk  Architect
 • Aslı Sarıkaya  Architect

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya aşağıdaki şartlara uyan T.C. ve K.K.T.C. üniversitelerinde eğitim görmekte olan lisans öğrencisi durumundaki mimarlık öğrencileri katılabilirler:
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi içinde, yarışma ile ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmaya katılmak için internet üzerinden www.homageziyatanali.org adresinden kayıt yaptırmak ve şartnameyi indirmek gereklidir. Grup olarak katılınılabilir. Grup olarak katılınması durumunda yukarıdaki şartları tüm grup üyeleri karşılamalıdır. Grup katılımlarında yalnız bir kişinin kayıt yaptırması yeterlidir. Bir kişi birden fazla kayıt yaptırıp birden fazla öneri ile katılabilir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın ilanı: 19 Eylül 2022
 • Son soru sorma tarihi: 15 Ekim 2022 (e-posta adresi: ztodulleri@gmail.com)
 • Yanıtların ilan tarihi: 18 Ekim 2022
 • Teslim tarihi: 9 Aralık 2022

Kayıt ücretsizdir.

Ödüller:

 • 1.lik ödülü 1200 USD
 • 2.lik ödülü 1000 USD
 • 3.lük ödülü: 800 USD

Ödülleri Tanalı ailesi belirlemiştir.

Sunum ve Teslim Koşulları:

Sunum koşulları:

 • Tüm projelerin yatay olarak A1 ölçüsünde bir poster olarak düzenlenmesi ve jpg veya pdf olarak gönderilmesi gerekmektedir. 300 ve üstü dpi, en çok 50 MB.
 • Posterin sağ üst köşesinde üzerinde belirlenecek olan zt ile başlayan beş rakamlı rumuz (zt02345 gibi) bulunacaktır.
 • Yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını, kullanıma ait senaryolarını, yere dair kavrayışlarını, yorumlarını, araştırmalarını ve izleyecekleri tasarım stratejilerini mümkün olan en az metin ile teslim paftasında kısa açıklamalar olarak vermeleri gerekmektedir.
 • Mikro ve Makro ölçekteki tasarım düşüncelerini anlatan çizimler, eskizler, şemalar, iki ve üç boyutlu ifade araçlarını kullanan görselleri.
 • Tasarımı anlatacak tüm gerekli plan, kesit, görünüş ile ilgili ölçekli teknik çizimlerin yanı sıra üç boyutlu görseller ve/veya maket fotoğrafları bulunmalıdır.
 • Tüm çalışmalar özgün olmalıdır, gerekli tüm durumlarda referans olarak kullanılan materyal belirtilmelidir.
 • Grup olarak katılındıysa, tüm grup üyelerinin öğrenci kimlikleri gönderilmelidir. 

Teslim koşulları:

 • www.homageziyatanali.org sayfasından başvuru formu indirilip her bir öneri için doldurularak, öğrenci kimlik kartları ve tasarımlarla birlikte ztodulleri@gmail.com adresine 9 Aralık 2022 tarihinde saat 24.00 e kadar gönderilmelidir. 
 • Mailin konu (subject) kısmına ise belirlenecek olan rumuz yazılacaktır.
 • Yarışma paftası ile birlikte öğrenci kimliği ve başvuru formunun gönderilmesi gerekmektedir.
 • Paftadaki rumuz, başvuru formundaki rumuz ve teslim için gönderilecek mailde konu (subject) kısmına yazılacak rumuzun aynı olması gerekmektedir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı:

Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Para ödülleri, Türkiye’ deki banka hesaplarına transfer edilecektir.

Kolokyum:

Kolokyum çevrimiçi yapılacaktır, tarihi yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Etiketler

2 yorum

 • Homage Ziya TANALI says:

  YENİ DUYURU!
  Yeni mezun olan yarışmacı adayların dikkatine: 2011 Güz veya 2022 Bahar veya Yaz öğrenim döneminde isans mezunu olan yarışmacı adaylar, e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi ile yarışmaya katılabilirler. Bahsi geçen öğrenim dönemine ait öğrenci olduğunu kanıtlayan belgeyi teslim paftanızla birlikte göndermeniz gerekmektedir.

  NEW ANNOUNCEMENT!
  To the attention of newly graduated contestants: Competitor candidates who graduated from the 2011 Fall or 2022 Spring or Summer academic year can participate in the competition with the graduation certificate they will receive via e-government. You must send the document proving that you are a student for the aforementioned education period, together with your delivery sheet.

 • Homage Ziya TANALI says:

  Yazım hatası için özür dileyerek düzeltiyoruz: “2021 Güz veya 2022 Bahar veya Yaz öğrenim döneminde lisans mezunu …”
  We apologize for the typo: “… bachelor’s degree in Fall 2021 or Spring or Summer 2022”

Bir yanıt yazın