ZT Ödülleri: Hafıza Aralığı

KTMMOB Mimarlar Odası, Ziya Tanalı’yı anmak üzere, 2020 yılında, Zt ödüllerinin ikincisini, 9 Aralık 2020 günü sona erecek bir uluslararası bir öğrenci mimari tasarım yarışması olarak düzenliyor. Proje teslimi için son tarih 9 Aralık 2020.

M.ZİYA TANALI, MİMAR

2008 yılında TMMOB Mimarlar Odası, XI. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında Ziya Tanalı’ yı Büyük Ödül’e (Sinan Ödülü) değer gördüğünde, ödül gerekçesini şöyle ifade etmişti.

“Mimarlık mesleğine mimar, eğitimci, eleştirmen, yazar, yönetici olarak yaptığı çok boyutlu katkının yanı sıra, meslek hayatı süresince gerek mimarlık ürününün kalitesine yönelik sürdürdüğü taviz vermez tutum, gerekse mimarlığın eleştirel kültürünün yerleşmesine katkıları, yapıtlarının barındırdığı arka plan düşünce zenginliği, ince ayrıntı kalitesi, yalın bir mimari dil ile ulaşılan zenginliği öncelikli kılan kararlı tutumu nedeniyle ödüle değer görülmüştür.”

KTMMOB Mimarlar Odası, Ziya Tanalı’yı anmak üzere, 2020 yılında, Zt ödüllerinin ikincisini, 9 Aralık 2020 günü sona erecek bir uluslararası bir öğrenci mimari tasarım yarışması olarak düzenliyor.

ORGANİZASYON

Düzenleyen

KTMMOB – Mimarlar Odası | Girne Belediyesi’nin Katkılarıyla

Organizasyon Komitesi

Tanalı Ailesi | Prof. Dr. Zeynep Onur | Burak Türsoy | İpek Yaralıoğlu

Organizasyon Komitesi Danışma Kurulu

Kozan Uzunoğlu | Simzer Kaya | Ertuğ Ertuğrul | Erhan Akça | Sait Onur Edeş | Ayşe Ece Onur | Alper Gündüz | Ozan Sarıkaya | Oya Kuyumcu | Faruk Şahin | İsben Önen | Babür Ülgüner | Aslı Sarıkaya | Şebnem Özdemir | Taner Aslan | Özlem Önen | Bora Tubay | Zeynep Yağmur | İlhan Kesmez | Gözdem Tubay | Berna Aslan

YARIŞMANIN KONUSU

2020 senesinin yarışma konusu “Hafıza Aralığı” dır.

Sekiz bin yıldan beri üzerinde insanlığı ağırlayan Kıbrıs adasının Girne kentinde M.S.VII’de bizanslılar tarafından yapılmış değişik dönemlerde eklemeler ve değişikliklerle günümüze kadar varlığını sürdürmüş Girne kalesinin, sur duvarlarının büyük bir kısmı kentin gelişimindeki değişen gereksinimler sonrası bir kısmı yıkılmış ama yarışmaya konu olan sur parçası, kulesi ile kentin sonradan yapılan binaları arasında kalmıştır. Kadim geçmişin izlerini ve ağırlığını taşıyan, küçük bir duvar parçası. Günümüze kadar gelebilmiş, ama bugünün parçası olamamış. Sokağın, geçmiş ile bugünün arasında kalakalmış adeta…

Duvarlar doğaları gereği kentsel formun geçmiş yıllar içindeki dönüşümüne tanıklık eden ve tüm şehrin hafızasını büyük ölçüde etkilemiş olan çizgisel mekan izleridir belki de. Anıları açığa çıkarırlar, gerçekliğin sona ediği ve imgelemin ve hayal gücünün başladığı yerlerdir. Büyülü gerçekçilik… Kent içinde gezinirken birdenbire Bizans, Lüzinyan, Venedik Osmanlı ve İngilizler tarafından kullanılmış olan kalenin bu küçücük ve kadim kalıntısından faklı dönemlere ait dilleri, kahkahaların duyarsınız.

Şu anda sur duvarı ve kule envantere işlenmiş ve kültürel miras olarak nitelendirilmiş, ama kent yaşamında bir başına yalnız kalmış yabancı gibi varlığını sürdürmektedir.

Yarışma konusu bu sur duvarını kentle, günümüz yaşamı ile bağlarını kurmak, bir araya getirmek, birleştirmek için potansiyelleri ortaya koyacak bir tasarım önerisidir.

Kentsel tarihi mirası bir yandan korurken;

insanlar ile görsel, tarihsel, fiziksel çevreleri arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getirmek,

şehrin ruhunu ve kültürünü geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında sorgulamak ve şekillendirmek,

insanların kentsel hafızasını kavrayış ve değerlendirilmesine odaklanılması beklenmektedir.

“Yeryüzünün bir parçasına dokunmak, onun aktardıklarını bugünün dünyasına taşımak, tasarım aracılığı ile kendi iç dünyanıza yapacağınız yolculuğun önerisidir bu. Tasarımı sorgularken kendi kişiliğinizi de sorgulamanızın önerisidir.’’ (Z.Tanalı)

Yarışmacılardan kendi iç yolculuklarında, duvarın kentle ilişkisini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin de ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimleri aktaran öneriler beklenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Sunumlar sadece elektronik ortamda yapılacaktır.
 • Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür.
 • Her katılım için ayrı kayıt formu doldurmak kaydı ile birden fazla öneri ile katılmak olabilir.

Değerlendirme dışı kalacak olan durumlar

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 19 Ekim 2020
 • Son soru sorma tarihi: 9 Kasım 2020
 • Yanıtların ilan tarihi: 13 Kasım 2020
 • Teslim tarihi: 9 Aralık 2020, 23:59 GMT+3
 • Jüri değerlendirmesi başlangıcı: 10 Aralık 2020

ÖDÜLLER

 • 1.lik ödülü 1000 dolar
 • 2. lik ödülü 700 Dolar
 • 3.lük ödülü: 500 Dolar

Not: Ödüller Tanalı Ailesi tarafından belirlenmiştir.

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Danışman Üyeleri

Kaan Tanalı | Emin Çizenel | Nidai Güngördü (Girne Belediye Başkanı)

Asli Jüri Üyeleri

Tuna Veysi | Ekrem Bodamyalızade | Sema Uzunoğlu | Saffet Bekiroğlu | Desen Çizenel | Batuhan Bayramoğlu | Özge Şener

Yedek Jüri Üyesi

Fevzi Özersay | Ferruh Dülgeroğlu

Raportörler

Çimen Kırmızı Özburak | Ümran Duman

ŞARTNAME

Etiketler

22 yorum

 • Kemal ÜRKÜT says:

  Yarışma sonuçları ne zaman ilan edilecek? Herhangi bir açıklamaya rastlamadım.

 • Şevval Miray Görmüş says:

  Günlerdir yarışma sonuçları için mimarlar odasının sitesini takip ediyoruz. Yarışmanın sonucuna dair mimarlar odasının sitesinde herhangi bir açıklama bulunmazken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin internet sitesinde kendi öğrencilerinin 1.lik ödülünü aldığına bir duyuru mevcut. Ödül grubu da duyuruda belirtilmiş. Yarışma sonucu açıklanmadan nasıl böyle bir duyuru yapılabilir? Yarışma sonucunu merak eden arkadaşlar varsa mimarlar odası katılımcılara değer verip herhangi bir duyuru, rapor vs. yayınlamadığı için buyurun link: https://mimarlik.neu.edu.tr/zt-odulleri-hafiza-araligi-2020-ogrenciler-arasi-mimari-tasarim-yarismasi-1-odulu-yakin-dogu-universitesine-geldi/
  Bu açıklamayla, yarışmayı düzenleyen kurumun Kıbrıs Mimarlar Odası olması, henüz bir duyuru olmadan kazananları açıklayan kurumun ise Yakın Doğu Üniversitesi olması herkesin aklını karıştıracaktır. Süreç yönetimi ve yapılmayan açıklama için teşekkürler gerçekten.

 • Ahmet Baylan says:

  Yarışma sonuçlarının resmi siteden değil de, Yakın Doğu Üniversitesi mimarlık sayfasından “Birinci oldukkk!!!!” şeklinde duyrulmasına bir anlam veremiyorum. Emek verip katılım gösteren insanların emeğini hiçe sayarak, resmi site üzerinden tek bir açıklama yapmaksızın ödül grubunun Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Bölümü sayfasından sonu ünlemlerle dolu ciddiyetten uzak bir üslupla yapılması beni ve yarışmaya katılım gösteren bir çok arkadaşımı rahatsız etti. Yarışmanın objektifliğine de gölge düşürdü. Umarım bu konu hakkında yakın zamanda bir açıklama görürüz. Ziya Tanali gibi naif bir insan da, adına açılan bir yarışman bu şekilde bencil ve katılımcıları rahatsız edecek bir biçimde duyrulmasından hoşlanmazdı diye tahmin ediyorum. Sevgilerle.

 • Asil yıldırım says:

  Yarışma ile resmi hiçbir ilişiği olmayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yarışma sonuçlarından haberdar olması ve bu sonuçlar arasında derece alması değerlendirme sürecine gölge düşürüyor. Şartnamede belirtilen resmi web sitesinden önce bu bilgiye ulaşılması ve derece alanların kimliğinin açıklanması jüri sürecinin şaibeli olduğunu net şekilde gösteriyor. Yapılan Ziya Tanalı’ya yakışan bir anma değil ayıptır. Tanalı Ailesi bunu tekrarlamamalı.

 • Kemal ÜRKÜT says:

  Sonucun açıklandığını arkitera yarışma duyurusunun altına atılan yorumdan öğreniyorum. Hakikaten bu kadar tarafsızlığın, şeffaflığın arka plana atıldığı başka bir yarışmaya tanık olmamıştım. ”Anma” olarak kamuya paylaşılan bir yarışma anca bu kadar zarar verebilirdi.

 • Tarık Bilgili says:

  Sonuçların açıklanmasında bile şeffaflık ve eşitlik gözetmeyen bir yarışmanın değerlendirmesinde de şeffaflık ve eşitlik beklemiyorum. Emeklerimize ve zamanımıza yazık ettiniz .Teşekkürler Mimarlar odası , Tanalı Ailesi ve Girne Belediyesi !!!!!!!!!!!!!

 • maxim says:

  Sonucun bu şekilde açıklanması bir talihsizlik ve üzerine tartışılabilecek bir konu. Ancak asıl tartışılması gereken konu birinci olan projenin niteliği…Olsa olsa bir günlük workshop sonucu ortaya çıkabilecek, üzerine çok da düşünülmemiş gibi duran, alanı ve çevreyi anlamayan, paftada da bizlere bunu anlatmayan, hem fikir hem de paftalaştırma konusunda pek de başarılı olamamış bu projenin sessiz sedasız birinci ilan edilmesi eminim tüm katılımcıları derinden üzmüştür. Yetmişten fazla projeye emek harcayan öğrencilerin gerçek anlamda emeklerinin karşılığını alamadığını, jürinin tatmin edici, akla yatan bir seçim yaptığını düşünmüyoruz. Bundan sonra ne bu kurumun, ne de bu jüri üyelerinin ve raportörlerin içinde olduğu, düzenlediği bir organizasyona katılmanın mantıklı olacağını düşünmüyoruz. Harcanan emeklerimize ve zamanımıza yazık oldu. En azından jüri raporlarının açıklanmasını talep ediyoruz.

 • Hazar Gülhan says:

  Yarışma sonucu yakın doğu üniversitesinin web sitesinde yayınlandı fakat ktmmob nin resmi sitesinde yayınlanmadı. Yakın doğu üniversitesinin yarışma sonucunu, şartnamenin görselini shoplayıp, Binali Yıldırımın seçimi kazandık diye ilan etmesi gibi yayınlaması trajikomik bir olay. Üstelik sitede yayınlanan birinci proje erişilebilir bir proje bile değil. Umuyorum resmi yarışma kurumu bu tuhaflığa ilişkin bir açıklamada bulunur ve daha öğrenciyken yarışmalara katılmaya bu kadar hevesli olan öğrencilerin şevkini böyle bir yozlaşma ile kırmazlar.

 • Tarık Emir Kartal says:

  Yarışma sonucunun resmi olarak kendi web sitesinden değil de bir üniversitesin web sitesinden duyurulması oldukça can sıkıcı ve şaibeli bir durumu ortaya çıkarıyor.Umarım kolokyumda bu konu hakkında bir açıklama yapılır.

 • Ardi says:

  Yarışma sonuçlarının resmi web sitesinden değil de Arkitera yorumlarından yönlenerek Yakın Doğu Üniversitesi’nin sitesinden açıklandığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Yarışmaya katılan üniversitelerin dahi her birinin Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilgisi dahilinde olduğu fakat yine bu konuya dair resmi sitede bir açıklama bulunmadan haberlerin ilgili üniversiteden verilmesi bize resmi web sitelerinin gerçekte hangisi(!) olduğuyla ilgili şüpheye düşürmüştür. Tabiri caizse ‘ne idiği belirsiz’ bir prosedürün içinde bu yarışmayı anlamak ve kağıda dökmek adına emek sarf eden tüm katılımcılar olarak üzüntü içerisindeyiz.

 • tnta says:

  Yarışma sonucunu arkiteradan görüp web sitesinde bulamayıp yarışmaya katılan bir üniversitenin resmi web sitesinde görmek çok üzücü.Bir emek verdik ve bunun sonucunda yarışmaya katılan üniversiteler arasına ismimiz bile yazılmaya zahmet edilmemiş madem yarışmacıların emeklerini, fikirlerini bukadar önemsemiyorsunuz ozaman keşke bu yarışmayı düzenlemeyip kimsenin vaktinde çalmasaydınız.Umarım en kısa zamanda jüri değerlendirme raporuna ulaşırız .

 • Yusuf Gürbüz says:

  Yarışmayı düzenleyen kurumun sonuçları açıklamayıp projeyi kazanan üniversitenin resmi internet sayfasında açıklanmasına ek olarak 1. olan projenin danışmanlığını yapan şahısların aynı üniversitenin öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi olması skandal bir olaydır.

 • Sarp Özgen says:

  Tasarım bağlamında farklı fikir çatışmalarına müsait, yeri ve konusu bakımından bir o kadar heyecanlı bir yarışmanın sonuçlarının bu denli gayriresmi ve şaibeli bir şekilde açıklanması emek veren bütün öğrencileri derinden üzmüştür. Jüri raporlarının ve kolokyum linkinin en kısa zamanda ve objektif bir şekilde paylaşılmasını rica ediyoruz.

 • baran says:

  gerçekten verilen emeklerimiz . emeklerimiz . emeklerimiz

Bir cevap yazın