Yozgat Belediye Başkanlığı Ticaret, Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Projelerin son teslim tarihi 3 Haziran 2008

Yozgat Belediye Başkanlığı, günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması, güzel sanatların teşvik edilmesi ve kente bir Ticaret Kültür ve Sanat Merkezi kazandırmak amacıyla serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışma düzenliyor.

Çevre illerden farklı, korunması gerekli, önemli (mimari miras olarak nitelenebilecek) konutlara ve eserlere sahip kentin, restore edilerek müzeye dönüştürülen Nizamoğlu Konağı, belediye tarafından yeni onarılan Hayri İnan Konağı, Saat Kulesi, Çapanoğlu Camii ve diğerleri ile 19. yy sonu ve 20. yy başında yapılmış eğitim yapıları gibi korunmakta olan değerleri bulunuyor.

Arsa üzerinde belediyeye ait olup, dershane olarak kullanılmakta olan yapıların eğitim dönemi sonunda yıkılarak tüm arsanın birlikte kullanımına olanak sağlanması ve projelendirmede arsanın otopark olarak kullanılan kısmında inşaata öncelikle başlanacağı, katılımcıların projeyi hazırlarken önem vermeleri gereken noktalardan bazıları.

Ayrıca, arsanın güneyinde yer alan mevcut belediye binasının batısındaki parsellerle bir bütün olarak yeniden düzenlenecek kompleksle yarışma konusu yapıların ilişkilendirilmesinin de tasarımda dikkate alınması isteniyor.

Soğuk iklim bölge özellikleri gösteren kentte, kapalı ve merdivenle ulaşılan dış dolaşımla zayıf ilişkili ticari bölümler beklenilen aktiviteyi karşılayamadığından, yer görme sürecinde yarışmacıların kentte bu yönde gözlemde bulunmaları ve yukarıda belirtilen endişeleri giderecek çözümler ve kullanımlar önermeleri beklenmekte.

Katılım Koşulları
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
– Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,
– Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
– Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
03 Haziran 2008, 17:00:
 Teslim Tarihi
10 Nisan 2008, 17:00: Sorular İçin Son Tarih

Danışman Jüri Üyeleri
– Yusuf Başer (Yozgat Belediye Başkanı)
– Murat Şahiner İnşaat Mühendisi (Meclis Üyesi)

Asıl Jüri Üyeleri
– Yrd.Doç.Dr. Yaşar Bahri Ergen (Bozok Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi)
– Yurdanur Sepkin (Y.Mimar, DGSA Çankaya Üniversitesi)
– Öner Olcay (Y.Mimar, DGSA Bozok Üniversitesi)
– Yakup Hazan (Y.Mimar, Rest. Uzmanı, ADMMA / ODTÜ)
– Ramazan Lekesiz (İnşaat Mühendisi, GÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
– Ünsal Allıoğlu (Mimar, Mimarlar Odası Yozgat Temsilcisi)
– Şükrü Ünal (Mimar, ADMMA)
– Abdullah Şorabatır (İnşaat Mühendisi, GÜ)

Raportörler
– Eyyüp Tanış (Mimar, EÜ)
– Seyfettin Samıkıran (İnşaat Teknikeri, AÜ)
– İlhan Uzun (İnşaat Mühendisi, SÜ)

Raportör Yardımcıları
– Haşmet Mete (Mimar, YTÜ)
– H.Mehmet Etli (İnşaat Mühendisi, AÜ)

Ödüller
Birinci Ödül:
 50.000 YTL
İkinci Ödül: 40.000 YTL
Üçüncü Ödül: 30.000 YTL

Üç Adet Mansiyon (Her Birine): 15.000 YTL
Dört Adet Satınalma (Her Birine): 7.500 YTL

Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname bedeli 100 YTL‘dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi 2011689 no’lu hesabına (Hesap adı:TC Yozgat Belediye Başkanlığı Ticaret, Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması) yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0354 217 63 23) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

Yer Görme Zorunluluğu
Bu yarışmada yer görme zorunluluğu bulunmaktadır. Yer Görme Belgesi 23 Mayıs 2008 tarihine kadar yarışma raportörlüğünden alınmalıdır.

Etiketler

Bir cevap yazın