Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması 

Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerin, gençlerin özgün tasarım fikirleri ile birleştirilerek işlevsel ve ticarileştirilebilir yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması'na başvurular için son tarih 30 Eylül 2022.

Yorglass Upcycle Design Awards (YUDA)

Ülkemizin cam sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ekonomimizin en önemli sanayi kollarından olup, yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biridir.
Temelleri 1974’te atılan Yorglass ise sektörüne öncülük etmekte; güvenilir ve global bir marka olma vizyonu doğrultusunda endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Üretim ve ticari çalışmalarını; Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya iş üniteleri altında yapan Yorglass’ın Bolu, Çerkezköy, Eskişehir, İzmir ve iki de Manisa’da olmak üzere altı üretim tesisi bulunmaktadır. 1300 çalışanıyla Yorglass, altı kıtada, 60 ülkeye ürünlerini ulaştırmakta, ulusal ve uluslararası pazarlara inovatif ürün portföyü ile hizmet verirken, müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır. Yorglass, sektöründeki tek Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla gerçekleştirmekte, iş süreçlerinde çevre dostu uygulamaları kullanmaktadır.

Yorglass Upcycle Design Awards (YUDA) cam sektörü için gerçekleştirilmeyi ve geleneksel olmayı hedeflemektedir. YUDA sektördeki yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, ticarileştirilebilir uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

A. YARIŞMANIN AMACI

Madde 1 Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerin, gençlerin özgün tasarım fikirleri ile birleştirilerek işlevsel ve ticarileştirilebilir yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını, yarışma sonucunda ortaya çıkacak olan eserlerle toplumun ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik hakkında bilinçlendirilmesini ve üniversite öğrencilerin sanatsal tasarımlarını destekleyerek yarının dünyası için çalışmalara yapmaya özendirilmesi amaçlanmaktadır.

B. YARIŞMANIN KONUSU

Madde 2 Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerden (cam) ileri dönüşüm prensibiyle üretilebilir ve ticarileştirilebilir bir ürün tasarımı ortaya konulması.

C. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Madde 3 Yorglass Upcycle Design Awards/Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışmasına (YUDA) katılım koşulları aşağıdadır.

Genel Şartlar

1. Yarışmacıların;

a. Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (cam, seramik, endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım mühendisliği, güzel sanatlar, mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarım vb.) öğrenci veya mezun olması,
b. Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
c. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
d. Ödülü veren şirkette çalışan biri veya çalışanlardan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
e. Ödülü veren şirket ve yarışma sekretaryasında görev alan kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.

2. Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

3. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Jüri üyelerinin ya da yarışmayı düzenleyen kurum çalışan ve yöneticilerinin, başvuran projelerin özgünlüğünü araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. Özgünlük şartına aksi bir durumun ödülün herhangi bir aşamasında veya ödülün verilmesinden sonra tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile ödüle başvuran şahısların varsa diğer başvuruları ödül kapsamından (ödül aşamaları esnasında) çıkarılacak, (ödül sonrası ise iptal edilecek) ve varsa ödülleri geri alınacaktır.

D. YARIŞMANIN KURALLARI VE KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

Madde 4 Yorglass Design Awards/Yorglass İleri Dönüşüm Yarışmasına katılmak için gerekli olan başvuru, ürün/proje açıklama ve sunum kuralları aşağıda sıralanmıştır.

Yarışma Başvurusu

1. Yarışma şartnamesi, yarışma katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.yuda.zone” web sitesinden temin edilecek olup, yarışmaya başvurmak için ilgili form web sitesi üzerinden doldurulacaktır.

2. Yarışmacılar ön başvuru formunu doldurup son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2022 saat 24.00’e kadar ön başvuruları sürecini tamamlamalıdır.

3. Portfolyoların sisteme son yüklenme tarihi olan 10 Kasım 2022 saat 24.00’e kadar ürün fotoğrafları, renderları veya eskiz çizimleri ve açıklamalarını içeren A1 dikey portfolyoların “[email protected]” adresine mail atılması gerekmektedir.

4. Yarışmaya başvurulan tasarımların son başvuru tarihine kadar (30 Eylül 2022 saat 24:00) her bir fotoğraf veya render yeterli çözünürlükte olmak üzere 300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında eklenmiş olarak beyaz zeminde, maximum 2 portfolyo ve her bir portfolyo maksimum 20 mbyte A1 dikey boyutta hazırlanmalıdır.

5. Portfolyo üzerinde açıklama metni yer almalıdır.

6. Yarışmaya aday eserler, ürün isimleri portfolyo üzerine yazmış olarak “[email protected]” mail adresine aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, dikey olarak kullanılacak bu portfolyonun üst kısmına ürün ismi, portfolyo içinde istenilen sunum tekniğinde tasarımın açıklama metni minimum 300 maximum 500 kelime ile yazılacaktır.

7. Açıklama metni tasarımın ihracat potansiyeli, yurtiçi ve yurtdışındaki (varsa) pazarlama stratejileri, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye sağladığı katkı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm konularını içermelidir.

Teslim Süreci

1. Teslim edilmesi gereken belgeler

a. Başvurulan portfolyoda üretilmiş ya da projelendirilmiş ürünün fotoğrafı, çizimi vb. detay bulundurulması zorunludur. (3B render talep edilebilir.)
b. Proje hakkında ve görsellerle ilişkili açıklamalarda neden yarışmaya aday olduğu ve tasarımın özellikleri çok net anlatılmalıdır.
c. Öğrenci belgesi ve resimli özgeçmiş başvuruya eklenmelidir.

2. Başvuru sürecine ait tüm formların web sitesi üzerinden eksiksiz doldurulması ve ilgili materyallerin mail olarak iletilmesi sonrasında yarışma sekretaryası tarafından alındığı ve kabul edildiği mail yoluyla teyit edilecektir.

3. Web sitesinden ön başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

4. Yarışmacılar yarışmaya istedikleri sayıda tasarım ile, hepsi için ayrı başvuru yapmak şartıyla başvuru yapılabilirler.

5. Ön başvuru formunun doldurularak web sitesine yüklenmesi, yarışmaya başvuran yarışmacıların yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve katılımcıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir.

6. Katılımcı iletişim bilgileri, kimlikleri sadece yarışma sekretaryası tarafından bilinecektir.

7. Yarışmaya aday olan tasarımların başvuru sahipleri ve onay belgesini teslim etmiş olan kurum yetkilileri, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

E. JÜRİ ÜYELERİ ve YARIŞMAYA ADAY TASARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Senem Aker Ensari: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Gaye Uğur Sarıoğlu: TÜSİAD Sürdürülebilirlik ve Yatırım Ortamı Direktörü / Global Compact Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
 • Deniz Sağdıç: Sürdürülebilirlik / Sanatçı

Madde 5 Yarışmaya başvuracak tasarımların/projelerin değerlendirilmesi ve ödül alacak tasarımların belirlenmesi aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme, önceliklendirme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 • İleri Dönüşüm anlayışına uygun olması
 • İnovatif olması
 • Üretilebilir ve/veya uygulanabilir olması
 • İşlevsel olması
 • Estetik olması
 • Çevreye duyarlı olması
 • Kullanıcı güvenliği sağlaması
 • İleri dönüştürülebilir hammadde kullanılması
 • Özgün olması
 • Yaratıcı olması
 • İleri dönüşümü güç olan maddelerin, yeniden kullanılabilir, orijinal ve çevre dostu ürünler haline dönüştürülebilmesi

F. ÖDÜLLER

Madde 6 Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması/Yorglass Upcycle Design Awards kazananlara para ödülü verilmeyecektir. Dereceye giren eserlere Yorglass tarafından belirlenen aşağıdaki ödüller takdim edilecektir.

 • Birincilik Ödülü: 11 inç iPad Pro + Apple Pencil
 • İkincilik Ödülü: iPad Mini
 • Üçüncülük Ödülü: iPad

G. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Madde 7 Yarışmayı kazananlar “www.yuda.zone” web sitesinde ilan edilecektir.

H. TASARIM HAKLARI VE GENEL HÜKÜMLER

Madde 8 Yarışmaya başvuracak tasarımlara/projelere ilişkin hak ve yükümlülükler ile yarışmaya ilişkin genel hükümler aşağıdadır.

a. Yarışmaya başvuran tüm tasarımların/projelerin fikri ve sınai mülkiyet hakları proje müellifi yarışmacıya aittir. Ancak bununla birlikte, Yorglass ödül karşılığı olarak projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme vb. biçimlerde kullanma hakkını elde ettiği tüm tasarım/proje sahibi yarışmacılar tarafından kabul ve beyan edilmiştir.
b. 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır.
c. Yorglass, yarışmaya başvuran ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri farklı şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletmeye yarışmaya başvuran tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahiptir.
d. Yarışmaya başvuran ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri, katılımcının ek onayı olmaksızın kendi sosyal medya mecralarında tanıtım, duyuru amaçlı sergileyebilir. Bu husus, yarışmaya başvuran yarışmacı tarafından kabul ve beyan edilmiştir.
e. Yorglass, yarışmayı kazanan ürünlerini yurtiçi ve yurtdışındaki düzenlenen organizasyonlarda sergileyebilir. Sergilenen ürünler Yorglass firması ve ürünlerin isimleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir.
f. Yarışmaya başvuran tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen firmayı bağlamamaktadır. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, katılımcı veya katılımcıların ödülü varsa diğer ödülleri ile birlikte iptal edilerek, kendisine verilen ödül vb. haklar geri alınır. Katılımcı bu durumda, ödülü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.
g. Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya yarışmanın ödül adetlerinde değişiklik yapılabilir.
h. Bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
i. Yarışmaya başvuran tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.

İ. YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 1 Haziran 2022
 • Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2022
 • Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 10 Kasım 2022 – 23:30
 • Juri Değerlendirmesi: 10 – 30 Kasım 2022
 • Final Duyuru: 7 Aralık 2022

J. SEKRETARYA ADRESİ

Yorglass Cam San. Ve Tic. A.Ş. / Merkez Ofis
Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat :0 D:16 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon : +90 216 575 88 90
E-posta : [email protected]

 

Etiketler

Bir cevap yazın