YOO Mimarlık Mimari Burs Programı

Geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak hedefi ile organize edilen YOO Mimarlık Mimari Burs Programı için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 15 Ekim 2021.

YOO Mimarlık tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla hazırlanan YOO Mimarlık Mimari Burs Programı için başvuru süreci başladı. Temel hedefi; burs almaya hak kazanan öğrencilerin mimarlık mesleğine hazırlanmasına katkı sağlamak olan mimari burs programının son başvuru tarihi 15 Ekim 2021.

Ekim 2021 – Haziran 2022 dönemini kapsayacak ve her yeni eğitim-öğretim yılında yenilenecek olan burs programı; Türkiye’deki devlet üniversitelerinin mimarlık fakültelerinde öğrenim gören veya bölümü yeni kazanan başarılı ve maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere destek vermeyi hedefliyor. Türkiye geneli tüm devlet üniversitelerinden başvuruya açık olan YOO Mimarlık Mimari Burs Programına başvurular www.yoo.com.tr/burs adresinden yapılacak ve her yıl üç öğrenci burs almaya hak kazanacak.

YOO Mimarlık Mimari Burs Programı’nın öğrencilere sağladığı maddi desteğin ötesinde sektöre hazırlanmalarına olanak tanıyan bir program olması hedefleniyor. Akademi dünyası ve iş hayatını aynı anda gözlemleme ve deneyimleme fırsatı yaratacak burs programında; bursiyerlerin YOO Mimarlık’ta mesleğe dair sorularına yanıt alabileceği birer mentoru olacak.

Burs almaya hak kazanmış öğrenciler, dönem ortası/sonu olacak şekilde yılda 2 defa yüz yüze ve her ay online olacak şekilde mentorları ile toplantı yapabilecek, YOO Mimarlık Yaz Staj Programı’nda staj önceliği kazanacak ve YOO Mimarlık tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, eğitim ve workshop gibi uygun olan etkinliklere katılmaları sağlanacaktır.

Mimarlık mesleğini isteyerek seçen, bu alanda kendini geliştirmek isteyen ve öğrenmeye açık 3 öğrenci sektöre ilk adımını YOO Mimarlık ailesi ile atmış olacak. Başvuru esnasında öğrencilerin; eğitim hayatındaki başarısı, mimarlık mesleğine olan ilgisi ve kültürel ve sosyal faaliyetlere olan ilgisi de değerlendirme kriterleri arasında yer alacak. Başvuru formunda yer alan çeşitli bilgi ve belgelere ek olarak öğrenciler sunacakları portfolyoları ve mesleği seçme nedenlerini anlatan kısa bir makale ile başvurularını iletecekler.

İletişim

Burs Programının Sağladığı Avantajlar

 • YOO Mimarlık Mimari Burs Programını almaya hak kazanan 3 öğrencinin YOO Mimarlık’ta birer mentorları olacaktır. Burs alan öğrenciler dönem ortası/sonu olacak şekilde yılda 2 defa yüz yüze ve her ay online olacak şekilde mentorları ile toplantı yapacaktır.
 • Burs almaya hak kazanmış öğrencilere YOO Mimarlık Yaz Staj programında staj önceliği sağlanacaktır.
 • Burs alınan süre içerisinde bursiyerlerin, YOO Mimarlık tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, eğitim ve workshop gibi uygun olan etkinliklere katılmaları sağlanacaktır.

Takvim

 • Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021
 • 15 EKİM 2021 – 30 EKİM 2021: Yapılan başvuruların ilk değerlendirme ve eleme süreci YOO Mimarlık Burs Komisyonu tarafından yapılacaktır.
 • 30 EKİM 2021 – 15 KASIM 2021: Burs programı için uygun görülen 3 asil 6 yedek öğrenci ile YOO Mimarlık Maçka Ofisinde yüz yüze burs mülakatı yapılacaktır.
 • 15 KASIM 2021: Sonuçlar, yüz yüze yapılan burs mülakatının ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerle bire bir iletişime geçilerek ilan edilecektir.

Burs Takvimi

 • Burs kazanan 3 öğrenciye Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde en geç Aralık 2021 tarihinde ilk ödeme yapılacaktır.
 • Burslar; Ekim 2021 – Haziran 2022 tarihleri arasında (9 ay) ödenecektir.
 • Burslar bir yıllık öğrenim süresi için geçerlidir

Jüri

 • Burs başvuruları; YOO Mimarlık Kurucu Ortakları, Genel Koordinatörü, Tasarım Ofisi ve Kontrat Ekibi Direktörlerinden oluşan bir değerlendirme komitesince değerlendirilecektir.

Başvuru İçin İstenen Bilgi ve Belgeler

Başvurular esnasında portfolyo ile başvuru yapılması zorunludur. Mimarlık fakültesini yeni kazanan ve portfolyo ile başvuru yapamayacak öğrenciler ise bu mesleği neden tercih ettiğini anlatan bir yazı ve video ile başvuru yapabilirler.

Başvuru için olan tüm zorunlu bilgi ve belgelerin kontrolü YOO Mimarlık’ın web sitesinde yer almaktadır.

Önemli Notlar

 • Burs miktarı yüz yüze yapılan mülakatlarda açıklanacaktır.
 • Mimarlık Burs Programı’na başvurular, belirtilen tarihler aralığında sadece internet sitesi üzerinden alınacaktır.
 • Başvuru sırasında gerekli olan e-devlet belgeleri ve detaylı dokümanlar burs almaya hak kazanan öğrencilerden ön görüşme sırasında elden teslim alınacaktır.
 • Görüşme esnasında eksik belgelerin olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Değerlendirme Kriterleri

Bursiyerlerin seçilmesinde aşağıdaki konulara dikkat edilecek ve öncelik verilecektir.

 • Bursiyerlerin eğitim hayatında kültürel, sosyal faaliyetlerle hem mesleki olarak hem de bireysel gelişimine katkı sağlaması,
 • Bursiyerlerin mimarlık sektörüne olan ilgisi ve kendini bu alanda daima geliştirmek ve yenilemek konusunda istekli olması.
Etiketler

Bir yanıt yazın