Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Öğrenci Mimari Fikir Yarışması'na proje son teslim tarihi 6 Aralık 2011.

“Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Öğrenci Mimari Fikir Yarışması” Yıldız Teknik Üniversitesi 100. Yıl ile YTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 70. Yıl kutlamaları çerçevesinde, TMMOB Mimarlar Odası’nın katkılarıyla düzenlenmektedir.

YTÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenmekte yarışma kapsamında; mimarlık öğrencilerinin, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde törenlerin yapılabileceği, bahar şenlikleri, konserler vb. etkinliklere hizmet edecek mekânsal düzenlemeler için yerleşmede bulunan Davutpaşa Kışlası’nın tarihsel bağlamının dikkate alındığı özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle yarışmacılardan, tüm yıla yayılan çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği, yerleşke içindeki doğal çevreye uyumun sağlandığı, farklı etkinlikler için “sabit” ve/veya “geçici” yapım süreçlerinin denendiği, sabit” ve/veya “hareketli” elemanların dayanıklılık ve ekonomiklik ölçütleri bağlamında da ele alındığı çevreye uygun tasarımlar beklenmektedir.

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, tek aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışma, Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak katılınması önerilmektedir. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması koşuluyla ekip üyeleri peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama, inşaat mühendisliğini içeren farklı disiplinlerden de katılımcılar olabilir. Ekip üyelerinin, yardımcılarının da kendi disiplinlerinde lisans öğrencisi olması zorunludur.

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK YTÜ Rektörü
Prof. Dr. Zeynep ENLİL YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Betül ŞENGEZER YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. İclal Dinçer YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI MSGSÜ Mimarlık Bölümü
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Faruk TUNCER YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

Prof. Dr. Murat SOYGENİŞ YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Eyüp MUHÇU Mimarlar Odası Genel Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİNGÖL MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Dr. Cem İLHAN Serbest Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Yasemen Say ÖZER YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay POLAT YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Tolga AKBULUT YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Öğr. Gör. Dr. İnci Şahin OLGUN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Raportörler:

Ar. Gör. Dr. Töre SEÇİLMİŞLER YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şeh. ve Böl. Pl. Bölümü
Ar. Gör. Öze ULUENGİN YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması : 03 Ekim 2011
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih : 21 Ekim 2011
Soruların yanıtlanması : 24 Ekim 2011
Projelerin teslimi : 06 Aralık 2011
Seçici Kurul değerlendirmesi : 10 Aralık 2011
Sonuçların açıklanması : 13 Aralık 2011

Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni ile ilgili takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli

Birincilik Ödülü: 4.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi Özel Ödülü: 2.000 TL
3 Adet TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Özel Ödülü: 1.000’er TL

İdare tarafından satın alma ödülleri için 2000 TL ayrılmıştır. Seçici Kurul satın alma ödülü verip vermemekte veya uygun gördüğü adette vermekte serbesttir. Tüm katılımcılara yarışmaya katılım sertifikası verilecek ve tüm projeler yayınlanacaktır. Ödül alan tüm ekiplere Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Mimarlar Odası yayınlarından oluşan bir kitap seti verilecek.

Etiketler

Bir cevap yazın