“Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Uluslararası Mimari Avan Projesi” Davetli Hizmet Alımı

“Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Uluslararası Mimari Avan Projesi" Davetli Hizmet Alımı'nda süreç tekrar başladı. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2011.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü tarafından, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na proje başvurusu yapılmış olan, “Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı” Projesi, İstanbul 2010 AKB Yönetim Kurulu Kararı ile, “Kentsel Uygulamalar ve Kültürel Mirasın Korunması” başlığı altında yürütülen en önemli projelerden biri olmuştur.

Projenin elde edilmesi amacıyla, süreç içersinde, çok aktörlü ve karmaşık yapıda olan proje alanının sahip olduğu değerleri de dikkate alınarak, “Uluslararası Ön Seçmeli Davetli Mimarlardan Mimari Avan Proje Temini Hizmet Alımı” yöntemine karar verilmiştir.

Proje Alanı, İstanbul Tarihi Yarımada’ da İstanbul Metropolü için oldukça önemli raylı sistemlerden, Aksaray-Havaalanı Metro, Taksim-Yenikapı Metro ve Avrupa ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Marmaray Tüp Raylı Geçiş Hattı’nın bulunduğu noktada ve Yenikapı İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) terminalinin de yanında yer almaktadır.

Marmaray, Marmara’ya paralel mevcut banliyö demiryolunun iyileştirilmesi ve boğazı tüpgeçit ile geçmek suretiyle Asya yakasındaki Gebze’yi Avrupa yakasındaki Halkalı’ya bağlayarak İstanbul’un bir ucundan diğerine raylı sistemle kesintisiz ulaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yenikapı transfer merkezi çok yakın bir gelecekte, içinden günde ortalama 1.700.000 kişinin geçeceği dev bir kesişme noktasına dönüşecektir.

Bu transfer Merkezi’ne bağlanan düşey aks Mustafa Kemal Bulvarı ise, yine kentin en önemli merkezlerini (Şişhane, Tarlabaşı, Taksim, Şişli, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Büyükdere, Maslak) sahil yoluna bağlayan ana arterlerden biri olacaktır. Tarihi Yarımada içindeki konumu ve havaalanına kolay erişilirliği de dikkate alındığında Yenikapı’nın, küresel İstanbul’un “yeni kapı”sı olacağı kuşkusuzdur.

Söz konusu ulaşım projelerinin uygulanması sırasında yapılan kazılarda, 1600 yıllık “Theodosius Limanı” kalıntılarından, İstanbul’ u 8500 yıl öncesine götüren ilk Neolitik dönem yerleşmelerine ait buluntulara rastlanmıştır.

Alanın bu önemli özellikleriyle, hem kent için çevresiyle bütünleşen çağdaş bir transfer alanı, hem de Dünya Tarihi ve Kültürel Mirası açısından önemli olan arkeolojik buluntuların arşivlenip, sergilenebildiği, bilimsel çalışmaların yapılabileceği destek programlarını da içeren bir çekim noktası olarak yeniden tasarlanarak, çağdaş bir transfer alanının oluşturulması ve mekânın öneminin Dünya’ya ve İstanbullulara tanıtılması hedeflenmektedir.

“Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı” Projesi toplam alanı “30.09 ha.”dır. Davetli Mimarlara Design Brief ile iletilecek olan veriler dâhilinde, alanın çevresiyle yaratacağı etkileşim de göz önünde bulundurularak, Davetli Mimarlardan elde edilecek tasarımların üç aşamalı bir yapısı olacaktır.

Yenikapı’yı Tarihi Yarımada ve İstanbul içinde konumlandıracak bir “üst ölçek kentsel vizyon” çalışması, Alanın tamamının kamusal alan olarak organizasyonunu (mekân ve program) ve yakın çevresiyle kurduğu ilişkileri açıklayan “kentsel tasarım” çalışması, Transfer Merkezi ve Kent Arşivi binalarının program zenginlikleri, mekân organizasyonları ve mimari karakterlerini gösteren “mimari avan projesi ” temin edilecektir.

Türü ve Şekli
Proje Hizmet Alımı, “Ulusal ve Uluslararası Ön Seçmeli Davetli Mimarlardan Mimari Avan Proje Temini” yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Başvuru “Ön Seçim Yeterlilik Koşulları”nı sağlayan tüm Ulusal ve Uluslararası planlama ve mimarlık bürolarına açıktır.

Ön Seçim Yeterlilik koşullarını sağlayan ekiplerden “7” mimari ekip davet edilerek, daveti kabul edenlere Tasarım Rehberi (Design Brief) gönderilecektir.

Projenin resmi internet sitesi olan, www.yenikapiurbandesign.com adresinden de, davet edilecek “7” mimari ekip ilan edilecektir.

Yeterlilik Koşulları
Aralarında en az bir Mimar, bir Şehir Plancısı ve bir Peyzaj Mimarı bulunduran, ilgili meslek odalarındaki kayıtlarını tescil edebilen, proje alanının özel niteliği bakımından ilgili mühendislik ve bilim dallarından uzman kişileri de ekibinde bulundurabilen, ulusal ya da uluslararası ekipler tek başlarına ya da konsorsiyum ile katılabilir.

İlk aşama için “yeterlilik koşulları” için aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Ekip Yapısı(30 Puan)
Tasarım ekibini oluşturan ve farklı disiplinlerde mesleklere sahip kişilerin, grupların veya firmaların yapı ve organizasyonunu anlatan sunum.(İçlerinde en az bir Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı olmak koşulu ile Ekonomist, Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Ulaşım, Kamu Yönetimi, İşletme gibi gerekli gördükleri mesleklerde uzman kişileri barındırabilir). Sunum içerisinde ekibi oluşturan kişilerin projelerini ve uygulamalarını ispat eden dokümanlar ve özgeçmişleri yer almalıdır (Max.40- A4 sayfadan oluşmalıdır).

2. Proje Yaklaşımı(40 puan)

Katılımcıların alan hakkındaki ilk izlenimlerini, değişik ölçeklerde konuya yaklaşımlarını ve projeyi ele alış biçimlerini anlatan rapor. Bu rapor alanın ve operasyonun vizyonel çercevede hangi prensiplerle kurgulanıp pozisyonlandırıldığını anlatmalıdır. Teknik serbesttir (Max.20 – A4 sayfadan oluşmalıdır)

3.Ekip Portfolyosu(30 Puan)

Daha önce benzer ölçeklerde, bağlamlarda yapılmış olan kentsel tasarım projelerinden, mimari projelerden veya alan yönetimi stratejilerinden oluşan portfolyo sunumu. Portfolyolar, teknik kompleksite ve mimari kaliteleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir (Max. 40 – A4 sayfadan oluşmalıdır).

Ekip içerisinde farklı büroların yer alması durumunda, güncel/geçerli ticaret faaliyet dokümanının da sunulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen sunumlar/portfolyo sunumları “İngilizce” olarak teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen “Ön Seçim Yeterlilik Koşulları”nı sağlayanların, “belgeleri” ve “portfolyoları”nı içeren “Başvuru Dosyalarını” en geç “14.Temmuz.2011” günü, Saat:20.00’a (yerel saat) kadar www.yenikapiurbandesign.com web sayfası aracılığıylakayıt yaptırarak,İdare ‘ ye ulaştırmalarıgerekmektedir.

İdare ile ilişkilerin yürütülmesi açısından, ekipten bir kişinin “Ekip Temsilcisi” olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Çalışma Kurulu
C.Murat Vefkioğlu, BİMTAŞ-İMP Kent. Tas. Ve Yarışmalar Gr. Yürütücüsü, Y. Mim. Kent. Tas

Raportörler:
Harun Ekinoğlu, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Kent. Tas. Uzmanı
Emine B. Barışkın, BİMTAŞ-İMP Kent. Tas. Yarışmalar Gr; Y.Şeh. Pl., Kent. Tas. Uzmanı
Pınar Bingöl, BİMTAŞ-İMP Kent. Tas. Yarışmalar Gr; Peyzaj Y. Mim., Kent. Tas.
Yasemin Sezgin, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Mimar (2008-2010)

Seçici Kurul
Prof.Dr. Suha Özkan
Prof.Dr. Haluk Pamir
Dr. M. Sinan Genim
Şulan Kolatan
Massimiliano Fuksas
Rem Koolhaas
Prof.Dr. Michael Sorkin
Prof.Dr. Enzo Siviero
Odile Decq

Takvim
Başvuru Dönemi
Uluslararası İlanın Yapılması 17 Ekim 2011

Ön Yeterlilik
– Ön Seçim için Yeterlilik Başvurularının Kabulü 17 Ekim 2011 – 20 Kasım 2011
– Çalışma Kurulu/Raportörlük Değerlendirmesi 21 Kasım 2011- 27 Kasım 2011
– Seçici Kurul’un Değerlendirmesi 27 Kasım 2011 – 30 Kasım 2011

Davetli Mimarlara Özel
– Davetli Mimarların İlan edilmesi 1 Aralık 2011
– Davetli Mimarlara Proje Davet Mektubu’nun Gönderilmesi 12 Aralık 2011
– Yer Görme ve Design Brief’in Davetli Mimarlara teslimi 12 Aralık 2011
– Soru – Cevap için Son Tarih 12 Aralık 2011
– Proje Teslimi 19 Mart 2012
– Davetli Mimarların Sunumları 19 Mart 2012 – 20 Mart 2012

Değerlendirme ve Sonuç
– Değerlendirme Kurulu Değerlendirme Toplantıları 21 Mart 2012
– Sonuçların Bildirimi (Basın Toplantısı) 21 Mart 2012
– Ödül Dağıtımı 21 Mart 2012
– Proje Sergisi 21 Mart 2012

Etiketler

Bir cevap yazın