Yeniden Kent

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, lisans öğrencilerinin katılabileceği ulusal bir mimari proje yarışması düzenlemekte.

İlki 2012 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nin ikincisi 18 Ekim – 14 Aralık 2014 tarihleri arasında, “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığıyla Chicago Sanat Enstitüsü’nde (Art Institute of Chicago) Mimarlık ve Tasarım Bölüm Başkanı olan Zoë Ryan küratörlüğünde yapılacaktır.

Tasarım Bienali’nin “akademi programı” kapsamında üniversitelerin ilgili bölümleri çeşitli etkinlikler ile bienalin programında yer almaktadır. Bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, lisans öğrencilerinin katılabileceği ulusal bir mimari proje yarışması düzenlemiştir.

Tema: Yeniden Kent

2000’li yıllarla beraber dünya nüfusunun yarısı, Batı ülkelerinde ise nüfusun %90’ı kentlerde yaşar hale gelmiştir. Özellikle küreselleşen dünyada kentler sundukları olanaklar ile önemli çekim merkezlerine dönüşmüştür. Ancak, konut stokunun yetersizliği, ulaşım sorunları, hava kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi, yeşil alanların azlığı, kent kullanımındaki eşitsizlikler, farklı gelir grupları arasındaki mekansal ayrışma ve toplumsal çatışma, çeşitli kültürlerin bir arada bulunmasının getirdiği gerilimler vb. bir olanak olarak görülen kentleri aynı zamanda bir sorun haline getirmiştir.
Bugün kentlerin geleceğini, bu sorunlar ile mücadele süreçleri belirleyecek gibi görünüyor. Sözü edilen sorunları sadece teknik anlamda ele almak ve mekanik bir bakış açısıyla çözümlemek yeterli bir yaklaşım olmayıp, kenti zihinlerimizde yeniden tahayyül etmek ve bir arada yaşamanın kurallarını ve mekansal kurgusunu yeniden keşfetmek gerekmektedir.

Yarışmacılardan kentin bugününe bakarak, geleceğe dair bir vizyon geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede küreselleşen kentlerin geleceğine dair genel bir bakış geliştirilebileceği gibi, bir dünya kenti olan İstanbul’un tümüne dair bütüncül ya da kentin belli bir bölgesine yönelik parçalı öneriler sunulabilir. Bu öneriler çözüme odaklı ya da kentin potansiyel olanaklarını açığa çıkarmak ve yeni bir yaşam biçimi önermek şeklinde olabilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı 4 Şubat 2014
Soru sorma 17 Şubat 2014
Cevapların ilanı 24 Şubat 2014
Proje teslimi 15 Nisan 2014
Sonuçların ilanı 22 Nisan 2014
Kolokyum ve ödül töreni 29 Nisan 2014

Ödüller

Birincilik Ödülü: 4.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 Tl
5 Adet Mansiyon; her biri için: 1.000 TL

Jüri Üyeleri

1. Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
2. Tülin Hadi
3. Sinan Omacan
4. Han Tümertekin
5. Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu
6. Prof. Dr. Ayhan Usta
7. Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi

Begüm Yılmaz (raportör)

Etiketler

Bir cevap yazın