“Yeni Medya” Mimarlık Öğrencileri Fotoğraf Yarışması 2022

Mimarlar Derneği 1927'nin bu yıl 9.sunu düzenlediği ve teması “Yeni Medya” olan Mimarlık Öğrencileri Fotoğraf Yarışması 2022 için son teslim tarihi 2 Mayıs 2022.

KONU VE AMAÇ

Mimarlık, disipliner araçları, üretim teknikleri, temsiliyet ve söylem gücü ile “yeni”yi arayan, sorgulayan, üreten, eleştiren bir aygıt olmakla birlikte teknolojik, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal gelişim ve dönüşümlerle etkileşimli “yinelenen” ve “yenilenen” bir alan.

Hemen her entelektüel üretim ve paylaşımın, kamuoyuna en hızlı ulaşabildiği, dağıtıma/ dolaşıma sokulabildiği mecranın biçim ve kapasitesine uyma, bu kabın biçimini alma zorunluluğu uzun süredir tartışılmakta. Yaygın kullanılan paylaşım platformlarında tanımlanan karakter ya da boyut sınırları, paylaşım ve beğeni sayısı gibi parametrelere bağlı olarak üretilen işin mesajı öne çıkarması ya da görünürlüğünü azaltması sadece formatı değil içeriği de belirler hale geldi. Pandemi ile birlikte hemen her alanda olduğu gibi mimarlığa dair de yoğun bir paylaşım ve etkileşim söz konusu. Mimarlığın imge ve medya aracılığıyla sürekli olarak (yeniden) üretiliyor ve tüketiliyor olması paylaşılan mimari içerikleri hızla viral yapabiliyor, mimar olmayan kent kullanıcılarının ya da diğer aktörlerin mimarlıkla ve kentle ilişkisini izlemek, anlamak, değerlendirmek için fırsat sunabiliyor. Evlerde kapalı kalırken medya aracılığıyla olan bitene şahitlik ettiğimiz, bedenlerimiz aracılığıyla değil, imgeler vasıtasıyla kentleri, yapıları deneyimlediğimiz, fiziki olarak sınırlı dolaşıma sahipken, imgelerin sürekli sirküle olduğu, yer değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Mimarlığın sürekli olarak yeniden üretilen içeriği ve kullanılan platformlar aracılığıyla yapının bağlamında yeniden üretilmesi ya da farklı bir bağlamlarda “yeni” anlamlar üretmesi, yeni olana dair sorgulamalara, eleştirilere, tanımlara ve üretimlere aracılık ediyor. “Yeni medya” başlığı ile açılan fotoğraf yarışması, her türlü medya aracının, mimarlığın bu araçlarla kurduğu ilişkilerin ve bu yolla “yeni” olanın sorgulanmasını ve/veya yeniden yorumlanmasını tartışmaya açmaktadır.

Mimari içeriğin, mimarlık düşüncesinin, farklı mimari üretim biçimlerinin, farklı medya / ortam ilişkileri ile birlikte ele alındığı, yeniden üretildiği dijital, geleneksel ya da karma her türlü teknik kullanımına açık olan 1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf Yarışmalarının dokuzuncusu üretilen eserin estetik/mimari değerler, ifade ettiği fikir ve mimari ifadenin sınırlarının araştırıldığı bütünlüğü her türlü içerik ve teknik sorgulama ile yeniden düşünmeye davet ediyor.

KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmaya; Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin mimarlık bölümlerine kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Değerlendirme kurulu üyeleri ve derneğin görevdeki yönetim kurulu üyelerinin birinci derecedeki yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.
b. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli olabilecek tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Eserlerde daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması şartı aranır.
d. Her katılımcı yarışmaya tek çalışmayla (tek fotoğraf ya da en fazla üç fotoğraftan oluşan anlamlı mesaj/bütünlüğe sahip bir seçki) ile katılabilir.
e. Yarışmaya gönderilen eserler birden fazla kişi tarafından üretilmiş olabilir. Bu durumda eserin üretimine katkıda bulunanların katılım koşullarını sağlaması ve her birinin başvuru formu doldurmuş olması gerekmektedir.
f. Ödüllendirilen ve yayınlanmaya/sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahipleri, eser sahibinin adı belirtilmek ve fikri haklarının kendisinde kalması üzere 1927 Mimarlar Derneği’nden eserlerin yayını, sergilenmesi ve kullanılması karşılığında herhangi bir bedel ve ücret talep etmez, eserin kullanım hakkını 1927 Mimarlar Derneği için serbest bırakır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın Duyurulması : 08 Şubat 2022
 • Soru Sorulması İçin Son Tarih : 17 Şubat 2022
 • Soruların Yanıtlanması : 28 Şubat 2022
 • Teslim Tarihi ve Saati : 02 Mayıs 2022, 23:59’a kadar
 • Sonuçların Duyurulması : 12 Mayıs 2022
 • Kolokyum, Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 24 Mayıs 2022
  (Salgın koşullarına göre çevrim içi veya yüz yüze)

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

 • Murat GERMEN (Sabancı Üniversitesi, İstanbul)
 • Yener TORUN (Yener Torun Photography, İstanbul)
 • Türkan Nihan HACIÖMEROĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
 • Rana ILDIZ (1927 Mimarlar Derneği, ODTÜ, Ankara)
 • Melek Pınar UZ BAKİ (Başkent Üniversitesi, Ankara)
 • Raportör: Memduh Buşah EVREN

Raportör başvuru dosyalarını saklayacak, eserler Değerlendirme Kurulu üyelerine eser sahibinin kimliği belirtilmeden iletilecektir.

ÖDÜLLER

 • *Birincilik Ödülü : 5000 TL
 • İkincilik Ödülü : 3500 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 2000 TL
 • Yukarıdaki ödüllere ek olarak eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 500 TL dir.
*Jüri, 1.lik için uygun eser bulamazsa ödülü mansiyon olarak dağıtabilir ya da vermeyebilir”

ŞARTNAME

Etiketler

Bir yanıt yazın