Yarından Sonra C-19 Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından, “Yarından Sonra I C-19* Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması” başlığıyla organize edilen yarışmanın amacı, 2020 yılının büyük bölümünü etkileyen kişisel ve toplumsal karantina ve salgın dönemi ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekânsal dönüşümler ve bunların nesnelere yansımasını sorgulamak. Son teslim tarihi 4 Ağustos 2020.

Salgın için ulusal anlamda yapılan “sosyal mesafe” uyarılarının, kamusal ve özel alanlarda bireyler ve mekanlar ile kurulan etkileşimleri dönüştürmeye başladığı gözlemlenmektedir. Bu söz konusu yeni normallerin etkilerinin, yoğun karantina döneminin ardından, kamusal alandan özel alana varıncaya dek “mekansal” anlamda, küçük kullanım nesnelerinden kent mobilyalarına kadar da “nesne” bağlamında görüleceği öngörülmektedir. Yaşam alanlarımız, özel mekanlarımızın organizasyonundan, kamusal mekanlara varıncaya değin, bu yeni dönüşümü karşılayacak çok fonksiyonlu özelliklere sahip olmayabilir. Bu yarışma, süreçte ortaya çıkan birey davranış değişikliğinin etkilerinin, mimarlık ve tasarım alanında yaşanacak paradigma değişimini sorgulayarak, değişimin türünü ne yönde ve nasıl etkileyeceğini tartışmaya açmaktadır. Yarışma katılımcıları, öngörülebilecek değişiklikleri kamusal/ özel mekan/nesne bağlamında araştırmaya teşvik etmektedir.

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de eğitim görmekte olan tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak istedikleri sayıda proje ile başvuru yapabilirler. Jüri değerlendirmesinde projenin özgünlüğü, tasarımın iyi ifade edilmiş olması ve tasarlanan öngörünün gerçekle bağlantılı olması göz önünde bulundurulacaktır. Yarışma sonucunda her kategoride 1.lik, 2.lik ve 3.lük ödülü verilecektir**. ALUTEAM özel ödülü kapsamında projenin üretilebilirliği de göz önünde bulundurulacaktır.

Proje teslimi, yarindansonra.fsm.edu.tr web sitesinden ulaşılabilecek olan, çevrimiçi sistem ile yapılacaktır. (https://forms.gle/teALcM75uhKWHZk68 adresinden erişilecek başvuru formu doldurulacaktır.) Yarışmacılardan beklenen, teslim koşullarını sağlamaları ve projeleri teslim kriterlerine uygun biçimde sisteme yükleyerek, başvurularını tamamlamalarıdır.

Yarışmacılardan Covid-19’un ve karantina süreçleri hakkında oluşturacakları senaryolar doğrultusunda geliştirdikleri fikirleri mekan ve nesne bağlamında geliştirerek önerilerde bulunmaları beklenmektedir.

BAŞVURU KATEGORİLERİ

I. MEKAN KATEGORİLERİ

I. I KAMUSAL MEKAN

Kamusal mekan bireylerin bir araya gelerek etkileşime girdikleri ve kamuoyu oluşturdukları mekanların tamamıdır. Meydanlar, sokaklar, parklar, kafeler, bahçeler, restoranlar gibi açık ve kapalı kamusal mekanlar örnek olarak gösterilebilir. Katılımcılar, kamusal mekanlar bağlamında oluşması öngörülen dönüşümleri, diledikleri senaryo ile tasarlayarak yarışmaya başvurabilirler. Bu doğrultuda, katılımcılardan belirledikleri kamusal mekan bağlamında, ihtiyaçları yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri beklenmektedir.

I. II ÖZEL MEKAN

Özel mekanlar belirli kişilerin kontrolünde ve kişisel kullanıma yönelik mekanlardır. Konut içleri, teraslar, avlu ve konut bahçeleri, çalışma odası, özel oda gibi alanlar bu özel mekanların kapsamına girer. Özel alanların mekan organizasyonlarının dönüşümü ve kullanım şekillerinin dönüşümünün sorgulanacağı bu kategori için katılımcılar diledikleri özel alan üzerinden tasarım yapmaya teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda, katılımcılardan belirledikleri özel mekan bağlamında, ihtiyaçları yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri beklenmektedir.

II. NESNE KATEGORİSİ

Nesne Kategorisi Endüstriyel ürün tasarımı nesneleri kapsar. Endüstriyel ürün tasarımı; gündelik hayatta insanlar tarafından kullanılan ürünlerin tasarımının profesyonel olarak, kullanıcı deneyimine uygun şekilde tasarlanıp üretilmesidir. Bu kategori kendi içinde gündelik hayatta kullanılan küçük nesnelerden ve mekan donanımlarına kadar geniş bir spektrumu içerebilir.

Nesnesi kategorisi, gündelik hayatta kullanılan nesne, alet ve aygıtların yeni edinilen alışkanlıklar bağlamında dönüşümünü sorgular. Bu doğrultuda, katılımcılardan sözkonusu küçük nesneler anlamında, öngörülen senaryo göz önünde bulundurularak düşünülmüş ihtiyaçlarının yeni normaller üzerinden değerlendirilmesi beklenmektedir. Mekan donanımları da bu kategorinin kapsamındadır. Gündelik hayatta kullanılan özel alan ve kamusal alan donanımları; mobilyalardan, masa ve sandalye tasarımlarına ve bunların organizasyonel yansımalarına, kent donatılarının kamusal mekanın yeni yüzlerine uygun olarak yeniden düşünülmesine kadar geniş spektrumlu mekanların donanımlarını içerir. Bu doğrultuda, katılımcılardan sözkonusu özel ve kamusal alan bağlamında öngörülen senaryo göz önünde bulundurularak düşünülmüş ihtiyaçlarının yeni normaller üzerinden değerlendirilmesi beklenmektedir.

TAKVİM

 • Yarışmanın İlanı 3 Haziran
 • Soruların Sorulması için Son Tarih 13 Haziran
 • Sorulara Cevapların Yayınlanması 16 Haziran
 • Projelerin Çevrimiçi Sisteme Yüklenmesi için Son Tarih 4 Ağustos (Tarih güncellenerek 1 Eylül olmuştur.)
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 6 Ağustos (Tarih güncellenerek 3 Eylül olmuştur.)
 • Jüri Değerlendirmesi Bitiş Tarihi 12 Ağustos (Tarih güncellenerek 8 Eylül olmuştur.)
 • Kazananların Web Sitesinde İlan Edilmesi 15 Ağustos (Tarih güncellenerek 11 Eylül olmuştur.)
 • ÇEVRİMİÇİ KOLOKYUM 17 Ağustos (Tarih güncellenerek 13 Eylül olmuştur.)

KURUL

YARIŞMA ORGANİZASYON KURULU

 • Dr. Öğr. Üyesi Salih Salbacak (FSMVÜ)
 • Burcu Nimet Dumlu (FSMVÜ)
 • Büşra Dilaveroğlu (FSMVÜ)

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Prof. Dr. İbrahim Numan (FSMVÜ)
 • Prof. Dr. Mualla Yıldız (FSMVÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Salih Salbacak (FSMVÜ)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

I.MEKAN KATEGORİSİ

I.I KAMUSAL MEKAN

 • Prof. Dr. Ayfer Aytuğ (FSMVÜ)
 • Prof. Dr. Şengül Öymen Gür (Beykent Üni)
 • Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu (YTÜ)
 • Prof. Dr. Füsun Seçer Kariptaş (Haliç Üni.)
 • Prof. Dr. Yüksel Demir (İTÜ)
 • Doç. Dr. Yusuf Civelek (FSMVÜ)
 • Doç. Dr. Serap Durmuş Öztürk (KTÜ)
 • Doç. Dr. Dilek Yıldız (İTÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ozan Avcı (MEF)
 • Kerem Erginoğlu (Erginoğlu&Çalışlar)

I.II ÖZEL MEKAN

 • Doç. Dr. Genco Berkin (FSMVÜ)
 • Doç. Osman Arayıcı (MSGSÜ)
 • Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav (Yaşar Üni)
 • Doç. Dr. Sezin Tanrıöver (Bahçeşehir Üni.)
 • Doç. Dr. Filiz Tavşan (KTÜ)
 • Doç. Dr. Rabia Köse Doğan (Selçuk Üni.)
 • Dr. Bahadır Numan (İTÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin (MEF)
 • Emrah Kaymak (İç Mimarlar Odası Genel Başkanı)
 • Kaan Çağırman (İç Mimarlık Ltd)

II.NESNE KATEGORİSİ

 • Prof. Dr. Seçil Şatır (FSMVÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Koç (ALUTEAM)
 • Cemal İrfan Çalışkan (ALUTEAM)
 • Alp Nuhoğlu (Ürün Tasarımcısı)
 • Atilla Kuzu (Zoom TPU)
 • Hayri Atak (Hayri Atak Design Studio)
 • Muhammet Taşlı (Hamm Design)
 • Ali Berkman (OnOFF L.D.)

RAPORTÖRLER

 • Büşra Dilaveroğlu (FSMVÜ)
 • Burcu Nimet Dumlu (FSMVÜ)
 • Onurcan Albayrak (FSMVÜ)
 • Emine Merve Okumuş (FSMVÜ)
 • Hayriye İsmailoğlu (FSMVÜ)

ÖDÜLLER

Tüm projeler çevrimiçi platformu kapsamında yapılan yarışma kitapçığında yayınlanacaktır.

Her kategori için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.

I. MEKAN KATEGORİLERİ

I. I KAMUSAL MEKAN

 • 1.Ödül: 1500 TL.*
 • 2.Ödül: 1000 TL.*
 • 3.Ödül: ALUTEAM Staj İmkanı*
 • Mansiyon Ödülü (3adet):
  Sanal ortamda gezilebilen “Yarından Sonra” sergisinde sergilenme

*1.lik, 2.lik ve 3.lük ödülüne + Archidynamics** Yazılım Lisansı (1 Yıllık) hediye edilecektir.

I. II ÖZEL MEKAN

 • 1.Ödül: 1500 TL.
 • 2.Ödül: 1000 TL.
 • 3.Ödül: ALUTEAM Staj İmkanı
 • Mansiyon Ödülü (3adet):
  Sanal ortamda gezilebilen “Yarından Sonra” sergisinde sergilenme

II. NESNE KATEGORİSİ

 • 1.Ödül: 1500 TL.
 • 2.Ödül: 1000 TL.
 • 3.Ödül: ALUTEAM Staj İmkanı
 • Mansiyon Ödülü (3adet):
  Sanal ortamda gezilebilen “Yarından Sonra” sergisinde sergilenme
 • Üretim Ödülü (ALUTEAM Ödülü) : Nesne Kategorisinde Üretime Uygun Bulunan Seçilmiş Projenin Hayata Geçirilmesi (Ölçekli Üretim)

ŞARTNAME

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın