Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması

Yarışmada son teslim tarihi 11 Haziran 2013.

1- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Yahyalı İlçesi çevresinde barındırdığı tarihin çeşitli devirlerinden eserleri, çeşitli doğal güzellikleri, zengin kültürü ve coğrafi konumu ile günümüzde alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile gelişimini devam ettirmektedir. Bu çalışmalarla Yahyalı İlçesi kısa sürede çağdaş bir kent olma konumuna gelmesi beklenmektedir. Yahyalı Belediyesi bu gelişmeleri simgelemek, kentin çağdaş kent olması çalışmalarına katkı koymak amacıyla çağdaş kentte olması gereken sosyal birimler, hizmet birimleri ve ticari birimleri barındıran merkez bir kompleks elde etmek düşüncesiyle ekte verilen 1/5000 ve 1/1000’lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş bu alanda Mimarlar Odası Kayseri Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, yerel ve tek kademeli olarak “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi” açılmıştır.

Fonksiyon, biçim, malzeme, estetik olarak Yahyalı kent kimliğinin zenginleşmesine de katkı koyacak şekilde özgün merkez kompleksi elde edilmesi yarışmanın ana amacıdır.

1.1 Yahyalı İlçesi Hakkında
Yahyalı, ilkçağ (M.Ö.3500-M.S.375)’ın iki önemli merkezi olan Kapadokya ile Çukurova arasında oldukça stratejik bir bölgede bulunmaktadır. Geçirdiği jeolojik safhalar sonunda, Orta Anadolu’yu kaplayan bir denizin ortasında yükselen Erciyes’in etrafına lavlar fışkırtmasıyla ve zamanla çevresindeki suların çekilmesiyle, 3916 m.’lik yüksekliği ile Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olarak günümüze kadar gelmiştir.

Taşeli Yaylası ile Aladağlar arasında uzanan ve Orta Toroslar denilen sıradağların iç kıvrımı üzerinde, yani Çukurova’nın kuzeyinde yer alan Yahyalı, günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Jeopolitik yapı itibariyle önemini hala muhafaza eden bölge daha çok askeri amaçla kullanılan tarihi bir geçit üzerinde bulunmaktadır. Ortaçağda yollar üç amaç için kullanılırdı: ticaret, orduların geçtiği sefer yolları ve kutsal yerlere gitme yolları.

Denizden yüksekliği 1210 metre olan, ilçe sınırları içerisinden geçen Zamantı Irmağı, Kapuzbaşı Şelaleleri Çayı, Derebağ Şelalesi Çayı ve İlçe’nin içerisinden akmakta olan Kocaçay başlıca akarsulardır. İlçe, Erciyes Dağı’nın güney yönünde kalan Sultan Sazlığı’nı kuşatan düzlüklerin ve Sakız Dağı’nın doğuya bakan yamaçlarında bir vadi içinde kurulmuştur. İlçe, Kayseri İlinin güneyinde kurulmuş olup, kuzeyi Develi, Güneydoğusu Adana’nın Feke İlçesi, Güneybatısı ve Güneyi Niğde’nin Çamardı ve Kayseri’nin Yeşilhisar ilçeleri ile komşudur.

İlçe’de karasal iklim hüküm sürmekle birlikte, özellikle güneyinde rakımı düşük ormanlık bölgede Akdeniz iklimi hüküm sürer. İlçe yazları 20 °C, kışları ise -18 °C sıcaklık ortalamasına sahiptir. Yıllık maksimum yağış ortalaması 500 mm.dir.

Yahyalı; halısıyla, elması ve şelalesiyle ünlüdür. Yahyalı İlçesi doğal kaynaklar bakımından ülkemizin ender olan ilçelerinden biridir. Demir cevheri, altın karışımı kurşun, gümüş karışımı çinko ve krom bakımından zengin ocaklara sahiptir.

2010 nüfus sayımlarına göre ilçe merkezinde yaşayan nüfus 20066, köylerde yaşayan nüfus ise 18157’dir.

İlçe merkezindeki yapılar genellikle iki katlı betonarme karkas olup, yığma taş ve kerpiç yapılar yok denecek kadar azdır. İnşaatların büyük çoğunluğu iki katlı binalardan oluşmaktadır. Köylerdeki yapılar, ilçe merkezinin aksine yığma taş ve kerpiç binalardan oluşmaktadır. Diğer yandan ormanlık bölgelerde ahşap yapılar yer almaktadır.

2- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi üyesi olmak

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nden şartname alarak adres varsa e-posta adresi bırakmış olmak

Jüri toplantılarında yer almamış olmak, jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanlarından olmamak

Yer görme belgesi almış olmak zorunludur. .

3- JÜRİ ÜYELERİNİN ve RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri
1- Mehmet ARAÇ Yahyalı Belediye Başkanı

2- İsmail RUHLUKÜRKÇÜ Mimar Odası Kayseri Şube Başkanı

Asil Jüri Üyeleri
Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Togan TONG – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Öğr.Gör.Dr. Kemal DEMİR – Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Orhan DOLGUN – İnş. Yük. Müh./Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdür V.

Güntülü GÜNDOĞ – Y.Mimar/ Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri
1- Kasım BALCI – Mimar/Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

2- Hatice KÖSELER ŞEN – Mimar/Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

3- Hakan KILINÇ – Mimar/Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Raportörler
1- Hatice TORAMANLI- Mimar/Mimarlar Odası Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

2- Şule YARIMÇAM- Mimar/Mimarlar Odası Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

4- İHTİYAÇ PROGRAMI:
Tasarımcılardan, aşağıda belirlenen çerçeve programa yönelik toplam 5000 m2’lik kapalı yapı alanı tasarımı ile dış mekana yönelik açık etkinlik, performans alanını kapsayan yakın çevre düzenlemesi ve kapalı otopark önerileri beklenmektedir. Yapı yüksekliği serbesttir.

A-Satış Birimleri

Ekte yarışmacılara sunulan arsa üzerinde; mevcut yapının en alt kotunda yer alan işyerlerinin m2 leri göz önüne alınarak toplamda 2065 m2 lik alan satış birimleri için kullanılacaktır.

Satış birimleri tasarlanırken, depo, asma kat, iç çekirdek vs. gibi çözümler tasarımcıya bırakılmıştır.

B-Belediye Hizmet Birimleri

B.1- Giriş

Giriş mekanı halkın doğrudan hizmet aldığı, herkese açık mekanları içermelidir. Girişte bekleme ve sergi olanağı sağlanmalıdır.

Danışma bankosu (beyaz masa) (3 kişi),

Halkla ilişkiler (5 kişi),

Telefon santrali (2 kişi)

Vezneler(6 kişi)

B.2- Başkanlık

B.2.1-Başkanlık Makamı

Başkan özel girişi

Başkan makam odası

Başkan özel çalışma ve dinlenme odası, WC, duş

Toplantı odası,

Sekreter ve bekleme

B.2.2-Özel Kalem Müdürlüğü

Özel kalem odası,

Sekreter odası,

Görüşme ve bekleme odası,

Çay ocağı,

Şoför ve koruma odası

B.2.3-Başkan Yardımcıları

Başkan yardımcıları odası (başkan odası ve sekreter odasıyla ilişkili) (2 adet)

Sekreter odası (2 adet)

Görüşme ve bekleme odası

B.3- Meclis Salonu

Meclis salonu ( 50 kişi) (1 adet)

Meclis salonu ( 25 kişi) (2 adet)

B.4- Yazı İşleri Müdürlüğü

Bu müdürlük encümen ve komisyon çalışmalarını izler,bu konudaki kararları yazar,alınan kararları iligili birimlere iletir,çalışmaları arşivler.Belediye başkanlığına gelen tüm evrakları ilgili birimlere ulaştırır.

Müdür odası (camlı bölme ile ayrılacaktır)

Açık ofis (5 kişi)

Arşiv

B.5- İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Bu müdürlük belediye çalışanlarının özlük işlemlerini ve iç eğitimlerini düzenler.

Müdür odası (camlı bölme ile ayrılacaktır)

Açık ofis (5 kişi)

Arşiv

B.6-Basın Yayın Ve Halka İlişkiler Müdürlüğü

Bu müdürlük halkın ilk başvurularını kabul eder,belediyenin yaptığı her türlü faaliyeti halka ulaştırır.

Müdür odası (camlı bölme ile ayrılacaktır)

Açık ofis (2 kişi)

B.7-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bu müdürlük tahakkuk servisi,tahsilat servisi,icra servisi,muhasebe servisi,kira-ihale işleri bölümlerinden oluşur. tahakkuk servisi,belediyenin tüm gelirlerini tahakkuk ederek belediye veznelerine yönlendirir.Tahsilat servisi tahakkuk servisinden gelen vatandaşın her türlü borcunu tahsil ederek belediyeye gelir kaydeder.İcra servisi vatandaşın günü geçmiş ödenmemiş borçlarının tahsilatını sağlar.Muhasebe servisi belediyenin tüm gelir gider işlerini yürütür.Kira-ihale işleri ise belediyeye ait tüm mülkleri takip ederek ihalesini gerçekleştirme işlemi ile ilgili hukuku işleri yürütür.Bu birim için geniş bekleme alanları çözülecektir.

Müdür odası (camlı bölme ile ayrılacaktır)

-Tahakkuk Servisi

Açık ofis (2 kişi)

Banko

-Tahsilat Servisi

Açık ofis (2 kişi)

Banko

-İcra Servisi

Açık ofis (2 kişi)

-Muhasebe Servisi

Açık ofis (2 kişi)

Kira-İhale İşleri

Açık Ofis(2 kişi)

B.8-Zabıta Müdürlüğü

Bu müdürlük zabıta amirliği işyeri ruhsat servisi ölçü ayar servisi ve kalem işleri bölümlerinden oluşur.Halkla doğrudan ilişkilidir.

Müdür Odası(camlı bölme ile ayrılacaktır.)

-Kalem işleri

Açık Ofis (4 kişi)

Günlük Arşiv

-İşyeri Ruhsat

Açık Ofis (4 kişi)

Günlük Arşiv

-Ölçü-Ayar işleri

Açık Ofis (4 kişi)

-Danışma

Açık Ofis (3 kişi)

B.9-İmar İşleri Müdürlüğü

Bu müdürlük belediye ait tüm imar işleri, bina projelerini yönetmeliğe uygun denetleme ve ruhsat verme, kaçak inşaat takibi, tüm harita ve kadastro işleri, tapu ve iskan işlerini yapar.

Bu birimlerin tümü tek ofis içerisinde yer alacaktır ve geniş bekleme alanları çözülecektir.

Müdür odası (camlı bölme ile ayrılacaktır)

Açık ofis (10 kişi)

B.10-Fen İşleri Müdürlüğü

Bu müdürlük belediyeye imar sınırları içinde bulunan bölgede her türlü alt yapı ve üst yapı işlerini yapmakla yükümlüdür.

Müdür odası (camlı bölme ile ayrılacaktır)

Açık ofis (10 kişi)

Günlük Arşiv

B.11- Servis Birimleri

Çay ocağı (işçiler için, tercihen giriş katında)

Bay-bayan wc’ler, arşiv, mescit (belediyeye ait her katta)

C- Konaklama birimi

Girişinin ayrı düşünülmesi gerekmektedir.

24 yataklı konaklama birimi (duş-wc oda içerisinde)

Resepsiyon, servis ve hizmet birimleri

Lokal

D- Restoran

Girişinin ayrı düşünülmesi gerekmektedir.

Hem konaklama birimine hizmet verecek hem de dışarıdan gelen misafirlere hizmet verecek biçimde düşünülmelidir.

E-Kapalı Otopark – Teknik Hacimler

Yapıya yönelik ısıtma, soğutma, havalandırma, jeneratör, pano odası, sığınak vb. teknik hacimler ile kapalı otopark çözümlerine yer verilmelidir.

F-Performans/Etkinlik Alanı

Performans izleme, etkinlik düzenleme alanı olarak, açık toplanma alanı olarak düzenlenmesi beklenmektedir.

Toplam yapı alanının aşılmaması koşulu ile ihtiyaç programı dışında anlamlı önerilere yer verilebilir.

5- YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER:

A­­­­- ÇİZİMLER

Vaziyet planı:

-1/500 ölçekli vaziyet planı (yakın çevre ile birlikte)

– 1/200 ölçekli Vaziyet planı ve en az iki siluet

– Tasarımcılardan, yapı ve yakın çevresine yönelik olarak ulaşım (yaya-taşıt), dış mekan düzenlemeleri ve işlevsel öneriler ile birlikte kentsel yerleşim dokusu ile ilişkisinin kurulması beklenmektedir

Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.

Planlar-Kesitler-Görünüşler:

– Zemin kat planı ( yakın çevresi ile birlikte) ölçek 1/100

– Kat planları, kesitler, görünüşler ve en az iki silüet ölçek 1/200

– Yarışmacılar, tasarım konseptlerinde , ( strüktür , detay ve 3 boyutlu görseller vb.) ifade tekniklerini kullanmakta serbest olup; bu ifadelerde maket fotoğrafları vb. ara çalışmaların da kullanılması mümkündür.

– Maket yapımı yarışmacılara bırakılmıştır.

-Yarışmacılar raportörlerin teknik inceleme( alan hesaplama vb.) yapabilmesi için yine rumuz belirtilerek projelerini dijital ortamda, paftalarını da 300 dpi altına düşmeden tiff yada jpeg olarak teslim edeceklerdir.

B-  AÇIKLAMA RAPORU:

Yarışmacılar, konunun bütününe ait mimari ve planlama yaklaşımlarına ilişkin açıklamaları, tasarım kararlarını oluşturan nedenleri ve önerilerini içeren mimari açıklama raporu verecektir. Statik, mekanik, elektrik projelerine ilişkin bilgileri de raporlarına ekleyeceklerdir. (Raporlarda herhangi bir isim veya işaret yer almayacak, bu raporları hazırlayanların kimlik formları danışmanlar arasında yer alacaktır.)

C- PROJENİN SUNUMU:

Sunulacak paftalar A0 (84*118 cm) boyutlarında dikey olarak en fazla 4 adet olacaktır. Paftalar sert bir zemin üzerinde (tercihen fotoblok) yapıştırılacaktır.

Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda, paftanın asılma şeması paftanın sağ alt köşesine çizilerek gösterilecek, sağ üst köşesinde 5 karakterli 1×4 cm. boyutlarında rumuz yer alacaktır.

Tüm paftalarda kuzey yönü işaretlenecektir.

D- PROJELERE EKLENECEK ZARFLAR:
Kimlik Zarfı:

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine;

Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, adını, soyadını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını, adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan bir belge konulacaktır.

Yazışma Zarfı:

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin yalnızca yarışmacılara ait adres konulacaktır.

Dijital Veriler:

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerinde “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı Dijital Veri” yazılacak zarf içerisine kişi firma ismi belirtilmeden dijital veriler konulacaktır. Bu verilerde de rumuz kullanılacak herhangi bir isim ya da benzeri bulunmayacaktır.

6-ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ:
Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç derece ve iki mansiyon olmak üzere beş proje seçecektir. Ödüller net olarak ödenecektir ve ödemeler sonuçların ilanından itibaren en geç bir ay içerisinde gerçekleşecektir.

ÖDÜLLER:
1. Ödül :15.000

2. Ödül :10.000

3. Ödül :5.000

Mansiyon :2 X 1.000

7- YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma ilanı:12.04.2013

Sorular için son gün:30.04.2013

Cevaplar için son gün:06.05.2013

Son yer görme tarihi:10.06.2013

Son teslim tarihi:11.06.2013

Kargo için son gün:13.06.2013

Jüri Değerlendirme:15.06.2013

Sonuçların ilanı:20.06.2013

Ödül töreni ve kolokyum:29.06.2013

8- YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER:

-Şartname

-1/5000 ölçekli imar planı

-1/1000 ölçekli imar planı

-1/5000 ve 1/1000 ölçekli hâlihazır haritası

-1/1000 ölçekli proje alanı plankotesi

-Ölçü Krokisi

-Tanıtıcı hava fotoğrafları

-Yer Görme

-Jeoloji raporu

9- PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI:
Yarışma 11/06/2013 ‘da sona erecek bu süre çok zorunlu olmadıkça kesin olarak uzatılmayacaktır.

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi/ Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ” adresine imza karşılığında elden 11/06/2013 günü saat 17.00’dan sonra teslim edilmemek koşuluyla gönderebileceklerdir. Kargoyla gelen projelerden 13/06/2013 günü, saat 17.00’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 karakterli rumuz, adres ve “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması” başlığı konulacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

10- RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI :
1×4 ebadında, her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacak rumuz beş rakamdan oluşmalıdır.

Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır, Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi / Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ” ibaresi yazılacaktır.

Projeler, raporlar ve kimlik zarflarının kıvrılmadan bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

11- SORU VE CEVAPLAR:
Yarışmacılar en geç 30/04/2013 günü saat 17.00’a kadar ele geçecek şekilde konu ile ilgili sorularını, yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriye yazılı veya e-mail olarak sorabilirler.

Sorular için e-mail adresi: [email protected]

Bu amaçla gönderilecek zarfın üzerine; “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi / Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ”, faksa da “Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” ibaresi yazılacaktır.

12- JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Jüri, 15/06/2013 günü saat:10.00’da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporunu Yahyalı Belediyesi’ne verecek, Yahyalı Belediyesi sonucun en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacaktır, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi de Odanın mesleki bülten- dergilerinde-web sayfalarında ve bütün Şubeleri de bilgilendirmeyi ve sonuç raporunun çoğaltarak bütün yarışmacılara kolokyumda iletilmesini sağlayacaktır.

13- PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM:
Ödül töreni ve kolokyum 29.06.2013 tarihinde yapılacak olup,yarışmacılara kolokyum yeri daha sonra bildirilecektir.

14- PROJELERİN GERİ VERİLMESİ:
Ödül ve mansiyon kazanan projeler Yahyalı Belediyesi’nin malı olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nden elden alınabilecektir. Alınmayan projelerden Yahyalı Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi sorumlu olmayacaktır.

15- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Yarışma sonuçlarının ilanından, sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede, Yahyalı Belediyesi ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözülecektir. Bu şekilde sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise; Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.

16- İŞİN NASIL VERİLECEĞİ:
Belediye; Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projelerini ve Mimari Mesleki Kontrollük Hizmetlerini; Şartname eki olarak verilen sözleşme örneği çerçevesinde; kazanan proje sahiplerinden bir tanesine yaptıracaktır.

Uygulanacak projenin; proje ve kontrollük hizmetleri bedelleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi uyarınca sözleşme yapıldığı yıldaki birim maliyet ve yapı sınıfı belirlenerek Odaların Kayseri Şubeleri ücret tarifeleri göz önünde bulundurularak Yahyalı Belediyesi ve seçilen proje müellifi arasında görüşülecektir.

Etiketler

4 yorum

 • emine-merdim-yilmaz says:

  Bölgesel bir yarışma

 • honur-dinmez says:

  Mimarlar odası Kayseri şubesi üyesi olmak niçin aranan şartlar arasındadır? Bir açıklama yapılabilir mi lütfen ?ben mi yanlış anladım yoksa?

 • honur-dinmez says:

  Teşekkür ederim Emine Hanım

 • omer-yilmaz says:

  Yahyalı Belediyesi’ni ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ni binanın yarışmayla projelendirilmesini sağladıkları için tebrik ederim.

  Gönül isterdi ki ödüller daha yüksek olsun. Bununla ilgili Twitter’da epeyce söz söylendi. Ben de aynen katılıyorum. Yani bu binanın inşaatına ayrılacak bütçeyi hepimiz aşağı yukarı kestirebiliriz, bu bütçe içinden daha ciddi bir rakamın yarışmaya aktarılması çok iyi olurdu.

  Ama… Yine de #yarismaylayap’ılıyor olması küçük bütçe de olsa, 1000 TL kargo parasına yeter gibi sözlere muhatap da olsa çok iyi. Bizzat incelemediğim için duyumlardan aktarıyorum Almanya’da bu tutarda ödülü olan çok yarışmadan bahsedilir. Mesele binanın uygulanacağına emin olmak. Bu nedenle bu tip yarışmalara yıkıcı yaklaşmak yerine mümkün olduğunca kafa yormak, nasıl daha verimli hale getiririzi düşünmek daha iyi olur.

  Katılacak herkese şimdiden başarılar dilerim.

Bir cevap yazın