XONE DESIGN COMPETITION

“XONE DESIGN COMPETITION”, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Türkiye’de seramik, cam ve çimento sektörünün tasarım gücünü geliştirmek, ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir fikir yarışmasıdır. Yarışmanın son başvuru ve teslim tarihi 28 Mart 2022 Pazartesi, saat 24:00'a ertelendi.

Ülkemizin seramik, cam ve çimento sektörleri yarattığı katma değer ve istihdam açısından ekonomimizin en önemli sanayi kollarından olup, yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerdir. Türkiye, seramik, cam ve çimento sektörlerinde Dünya’daki en önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadır. Bu rekabetçi üstünlüğümüzün arkasındaki en önemli başarı faktörleri; kalite, yenilikçi tasarımlar, modern üretim teknolojileridir.

XONE DESIGN COMPETITION, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, tarafından daha önce seramik sektörüne yönelik düzenlenmiş, bu defa cam sektörü ve çimentoyu da bünyesine katarak gerçekleşecektir ve geleneksel olmayı hedeflemektedir. “XONE DESIGN COMPETITION”, günümüzün ve geleceğin tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam mekanları ve ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına uygulanabilen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

A. YARIŞMANIN AMACI

Madde 1- “XONE DESIGN COMPETITION”, Birlik’in Türkiye’de seramik, cam ve çimento sektörünün tasarım gücünü geliştirmek, ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir fikir yarışmasıdır. Bu kapsamda, yarışmanın amaçları arasında;

a. Seramik, cam ve çimento ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve yurtdışında rekabet gücünü artırmak,
b. Sektörlerin imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
c. Sektörlerin yurt dışında Türk imajını yükseltmek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
d. Nihai tüketici ve profesyonel kullanıcı isteklerine cevap vermek,
e. Bitmiş ürün ihraç etmenin yanı sıra rekabette de tasarımda da öne geçerek dünyada söz sahibi olacak tasarımlar yaratmak,
f. Tasarımın sektör için önemini vurgulamak, tasarım fikrini teşvik etmek ve tasarımın uygulanabilir olmasını sağlamak.
g. Endüstriyel tasarım ile kazandırılacak ilave katma değerlerin yaygınlaştırılmasıyla bunun rekabette kazandıracağı avantajlar konusunda bir bilinç yaratmak,
h. İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
i. Türkiye’de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
j. Gelecekte söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
k. İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan tasarımları sektöre kazandırmak, başta gelmektedir.

B. YARIŞMANIN KONUSU

Madde 2 – “XONE DESIGN COMPETITION” Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi; Birlik tarafından 3 üst grup, 6 alt ürün grubunda düzenlenmektedir. Bunlar:

SERAMİK SEKTÖRÜ

a. Seramik Kaplama Malzemeleri: Seramik kaplama malzemesi, düşey veya eğik yüzeylere harç vb. yapıştırıcı malzeme ile tespit edilen bitirici bir malzemedir. Niteliği kullanılacağı yere göre değişir. Seramik malzeme ile kaplanacak duvar, döşeme vb. yüzeylerin, malzemeleri taşıyacak, düz ve sağlam yüzeylere sahip olması gerekir. Elastik ve hareketli yüzeyler düz kaplama malzemesinin kaplanması için uygun yüzeyler değildirler. Bu nedenle kaplanacak yüzeylerin beton, taş, tuğla, harç vb. gibi kargir malzeme niteliğinde olması gerekir. Çoğunlukla döşeme kaplama ve duvar kaplama olarak iki türde kullanılır. Farklı doku veya desen tasarımları ve ürünlerin iç ve dış mekanda etkin kullanımı, inovatif, kullanılabilir, estetiğe yönelik özgün fikirler geliştirilmesi beklenmektedir

b. Seramik Sağlık Gereçleri: Seramikten yapılmış ve genellikle banyo ve tuvaletlerde kullanılan lavabo, lavabo ayağı, klozet, rezervuar, bide, pisuvar, helataşı, eviye, küvet, duş teknesi  ve seramik lavabo ile birlikte tasarlanmış banyo dolaplarını kapsar. Malzeme teknolojisi, renk özellikleri ile öne çıkan, evrensel tasarım kriterlerine uygun, farklı biçim ve boyutta, hijyen boyutunu öne çıkaran ürünler beklenmektedir.

CAM SEKTÖRÜ

a. Mimari Camlar-Dekorasyon (Doku/Desen): Şeffaf veya renkli düzcam, ultra clear düzcam, lamine cam, reflektif cam, buzlu cam, boyalı cam ve aynalar dekorasyon camı ürünleridir. Ürünlerin bir arada kullanımına yönelik tasarımlar, farklı doku veya desen tasarımları ve ürünlerin iç ve dış mekanda dekoratif kullanımına yönelik özgün fikirler geliştirilmesi beklenmektedir.

b. Cam Ev Eşyası: Ev, ikram ve endüstri olmak üzere üç farklı sektöre yönelik ihtiyaçları karşılayan; soda kireç, kristalin ve borosilikat camdan otomatik ve el imalatı olarak üretilen ürünleri kapsamaktadır. İçecek, masaüstü, mutfak kategorilerinde günümüz ihtiyaçlarına ve trendlerine uygun; camın güzelliğini ve dayanıklılığını gösteren, estetik, fonksiyonel sade ve dekorlu ürün tasarımı geliştirilmesi beklenmektedir.

c. Cam Ambalaj: Cam Ambalaj, bir ürünün üreticiden tüketiciye uzanan dağıtım zincirinde güvenle ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu bir malzemedir. Cam ambalaj, ambalaj çeşitleri arasında doğallığın ve sağlığın sembolüdür, saydamlığı ve berraklığı sayesinde ürünün görülebilmesi açısından tercih edilir.

Alkollü ve alkolsüz içecekler, gıda, süt, ecza ve kozmetik ürünlerini muhafaza eden ve aynı zamanda aksesuar sektörüne de hitap eden her türlü kapanabilir cam malzemeler, cam ambalaj olarak nitelendirilir. Sadece etiket değil organik ve inorganik baskı imkanları ile cam ambalaj, içinde muhafaza ettiği ürünün ve markanın tüketici ile iletişim zincirinde son halka olan rafta en son izlenim bırakan, tüketiciye nihai mesajı veren ve çoğunlukla karar mercii olan unsurdur. Cam ambalaj doğaya saygılı, %100 geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir bir ambalaj türüdür ve (inert) reaksiyona girmeyendir, içerdiği ürün ile hiçbir şekilde etkileşime girmez. Cam ambalaj zarif ve şıktır, markanın premium yüzüdür. Günümüzün şişe ve cam kavanoz trendlerine uygun camın estetik, sağlık ve fonksiyonelliğini yansıtan ürün tasarımı geliştirilmesi beklenmektedir.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

a. Çimento Alternatif Yapı Malzemesi ve Dekoratif Ürünler

Beton, agrega (kum, çakıl taşı, kırma taş), çimento ile suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan en önemli yapı malzemelerindendir. Betonu malzeme olarak kullanarak yenilikçi tasarım modellerinin ortaya çıkması, betonla ilgili algının iyileştirilmesi, kullanım alanının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Dekoratif ürünler, alternatif yapı malzemesi, vb malzemenin farklı yönlerini ortaya koyan tasarımlar beklenmektedir.

Yukarıda sayılan bütün gruplarının çağdaş çizginin gereklerine uygun, estetik, inovatif, hijyenik, insan sağlığına uygun, ihraç edilebilir, enerji tasarruflu olması ve sektöre katma değer sağlaması gerekmektedir. Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzemeler, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir.

C. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Madde 3 – Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına açık olan yarışmanın katılım koşulları aşağıdadır.

Genel Şartlar

a. Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
b. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c. Yarışmayı açan Birlik’de çalışan biri veya çalışanlardan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
d. Yarışmayı açan Birlik Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
e. Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
f. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Jüri üyelerinin ya da Birlik çalışan ve yöneticilerinin, başvuran projelerin özgünlüğünü araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Özgünlük şartına aksi bir durumun yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışmadan sonra tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından (yarışma aşamaları esnasında) çıkarılacak, (yarışma sonrası ise iptal edilecek) ve varsa ödülleri geri alınacaktır.

Yukarıda bahsi geçen tüm genel şartlara ve işbu şartnamede belirtilen hususlara aykırı durumun yarışmanın herhangi bir aşamasında tespiti halinde, ilgili proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından (yarışma aşamaları esnasında) çıkarılacak, (yarışma sonrası ise iptal edilecek) ve varsa ödülleri geri alınacaktır.

Yukarıda yer alan hususlar tüm ürün grupları ve kategoriler için başvuranları kapsamaktadır.

Öğrenci Kategorisi Özel Şartları

a. Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar ve Mimarlık – Mühendislik Fakülteleri bünyesindeki mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımları ve şehir ve bölge planlama bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

b. Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekipte maks. 3 kişi bulunabilir, aynı bölümde öğrenci olma zorunluğu yoktur. Yukarıda belirtilen bölümlerde öğrenci olmak kaydıyla grup oluşturulabilir. Grup katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir.

Profesyonel Kategorisi Özel Şartları

a. Profesyonel kategoride ön lisans, lisans seviyesinde mezuniyet şartı aranmaktadır. Katılımcının Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya yurtdışındaki herhangi bir eğitim kurumu ile ön lisans, lisans seviyesinde ilişkisi olmamalıdır. Yarışma son başvuru tarihi itibariyle ön lisans-lisans mezuniyet belgesi ibrazı zorunludur.

b. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde, lisansüstü ve doktora eğitimine devam edenler yarışmaya profesyonel kategoriden başvurabilir.

c. Yarışmaya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekipte maks. 3 kişi bulunabilir. Grup katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir.

d. Herhangi bir meslek kuruluşuna kayıt zorunlu değildir. Katılımcılar, dilerlerse meslek örgütlerine kayıt olduklarını, herhangi bir kurum sahibi olduklarına dair resmi belgeleri, freelance çalışma belgelerini yarışma sekreteryasına ibraz edebilirler.

D. YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

Madde 4 – “XONE DESIGN COMPETITION”a katılmak için gerekli olan başvuru, tasarım açıklama ve sunum kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Yarışma Başvurusu

a. Şartname, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.xonedesign.com” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvurmak için form web sitesi üzerinden doldurulacaktır. Aynı zamanda olabileceği gibi önce başvuru formu doldurulup, sonrasında son başvuru tarihi olan 28 Mart 2022 Pazartesi saat 24.00’e kadar çizimlerini, renderlarını ve açıklamalarını içeren A1 paftaların kadar tasarımların teslimleri yapılabilir.

b. Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “XONE DESIGN COMPETITION ŞARTNAMESİ”ni okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi (www.xonedesign.com) aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler:

1. Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)
2. Taahhütname (Başvuru Belgesi 2)
3. Öğrenci Belgesi (Başvuru Belgesi 3) (Önemli: Yarışma proje teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)

c. Yarışmaya başvuranlar tasarımlarını son başvuru tarihine kadar (28 Mart 2022 Pazartesi saat 24:00), her bir ölçekli çizim veya render yeterli çözünürlükte olmak üzere 300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında eklenmiş olarak beyaz zeminde, maximum 3 pafta ve her bir pafta maximum 20 mbyte A1 yatay boyutta hazırlanmalıdır. Pafta üzerinde açıklama metni yer almalıdır. Yarışmaya başvuran projeler rumuzları pafta üzerine ve dosya adı olarak yazılmış olarak xonedesign@xonedesign.com email adresine gönderilecektir. Gönderimler dosya transferi programları aracılığıyla yapılacaktır ve katılımcılar tarafından, başvuruların teslim alındığına dair, raportörlükten teslim alındı tutanak maili ile takip edilecektir.

Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak bu paftanın üst kısmına üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ ve kategori bilgileri, pafta içinde istenilen sunum tekniğinde tasarımı açıklama metni hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde her bir dilde Minimum 300 Maximum 500 kelime ile yazılacaktır. Açıklama metni tasarımın ihracat potansiyeli, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye sağladığı katkı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularını içermelidir. Rumuz bilgisi, katılımcının kimliğini açık edecek, çağrıştıracak şekilde olmamalı, anonim bir kurgu tercih edilmelidir. (Örn. Ali12345 hatalı kombinasyon, x1y2z378 doğru kombinasyon. Örnek amaçlı verilmiştir.)

Yarışma Teslimi

a. Teslim edilmesi gereken belgeler

• Yukarıda belirtilen kurguda maks. 3 adet pafta teslim edilmelidir.
• Plan, kesit ve görünüşler (1/20 ve/veya 1/10 ve/veya 1/5 ölçekli) (Yarışmacı tasarımlarının boyutlarına göre tasarımlarını en iyi anlatabilecek ölçekte çizimlerini hazırlayacaktır.)
• 3B render, perspektifler ve/veya patlamış perspektifler
• Proje hakkında ve görsellerle ilişkili kısa açıklamalar
• Ürün Tasarımlarını anlatmak amacıyla video filmi teslim edilmelidir. Video film ürünün çevresinden görüntülerle üç boyutlu algılanmasını sağlamalı ve en fazla 1 dakika olacak şekilde yatay ve MP4 formatında hazırlanmalıdır. Katılımcının kimliği açık eden herhangi bir ses, görüntü, yazı olmamalıdır.
• Pafta üzerindeki tasarım açıklama metni ayrıca .doc ya da .docx formatında teslim edilmelidir.
• Ekip üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalanmış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Formu. (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Ve Bilgilendirme Formu şartname ekindedir.)

b. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben başvuru formunun yarışma sekreteryası tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir.

c. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun doldurulması tek başına yeterli değildir. Yukarıda belirtilen teknik koşulları sağlayan tasarımların son başvuru tarihi olan 28 Mart 2022 Pazartesi’ye kadar xonedesign@xonedesign.com email adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tasarımını gönderip, başvuru formunu doldurmayanların da başvuruları dikkate alınmayacaktır.

d. Yarışmacılar yarışmaya, her 1 kategori maks. 1 tasarım ile, hepsi için ayrı başvuru yapmak şartıyla 6 tasarıma kadar başvuru yapılabilir.

e. Başvuru formunun doldurularak web sitesine yüklenmesi, yarışmaya başvuran kişilerin ve tasarımlarının yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir.

f. Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri, kimlikleri sadece yarışma sekreteryası ve Birlik tarafından bilinecektir.

g. Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

h. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

E. JÜRİ ÜYELERİ ve YARIŞMAYA KATILAN TASARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğrenci Kategorisi

• Aktan Acar (Dr. Öğretim Üyesi – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
• Ece Ceylan Baba (Dekan, Prof. Dr. – Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)
• Sertaç Ersayın (Endüstriyel Tasarımcı)
• Pınar Gökbayrak (PAB Mimarlık, Mimar)
• Şule Koç (Sule Koc Design, Tasarımcı)
• Nilüfer Kozikoğlu (Urban Atölye – Nilüfer Kozikoğlu Mimarlık, Mimar-Tasarımcı)
• Dürrin Süer (M artı D Mimarlık, Mimar)

Profesyonel Kategori

• Onurcan Çakır (Onurcan Çakır Mimarlık, Mimar)
• Yelin Evcen (Gönye Proje Tasarım, Mimar)
• H. Demir Obuz (demirden | ilio, Tasarımcı)
• Felekşan Onar (Fy-Shan Glass Studio, Cam Sanatçısı)
• Enis Öncüoğlu (Öncüoğlu Architects Ltd. Şti, Mimar)

Madde 7 – Yarışmaya katılacak tasarımların projelerin değerlendirilmesi ve ödül alacak tasarımların belirlenmesi aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

a. Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

• Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
• Teknoloji (Ar-Ge Projesi Yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi )
• Pazar (Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği, Üretim ve Kullanım Esnasında Malzeme ve Enerjiyi Etkin Kullanması)
• Çevre (İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi, Çevreye Duyarlı Olması)
• Kullanım Senaryosu (Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme Kolaylığı Sağlama, Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması, Kalite Koşullarına Uyumlu Olması)
• Evrensel Tasarım İlkelerine Uygunluk
• Taşıdığı İhracat Potansiyeli

F. ÖDÜLLER

Madde 8 – XONE DESIGN COMPETITION’ın kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci Kategorisi

a. Seramik Kaplama Malzemeleri
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

b. Seramik Sağlık Gereçleri
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

c. Mimari Camlar-Dekorasyon
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

d. Cam Ev Eşyası
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

e. Cam Ambalaj
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

f. Çimento Alternatif Yapı Malzemesi ve Dekoratif Ürünler
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

Profesyonel Kategori

a. Seramik Kaplama Malzemeleri
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

b. Seramik Sağlık Gereçleri
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

c. Mimari Camlar-Dekorasyon
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

d. Cam Ev Eşyası
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

e. Cam Ambalaj
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

f. Çimento Alternatif Yapı Malzemesi ve Dekoratif Ürünler
Platinum XONE Ödülü: 20.000 TL
Gold XONE Ödülü: 15.000 TL
Silver XONE Ödülü: 10.000 TL
Bronze XONE Ödülü: 1.000 TL (Bu kategoride birden fazla ödül verilebilecektir.)

G. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Madde 9 – Ödül kazananlar “www.xonedesign.com” web sitesinde ilan edilecektir.

H. TASARIM HAKLARI VE GENEL HÜKÜMLER

Madde 10 – Yarışmaya katılacak tasarımlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile yarışmaya ilişkin genel hükümler aşağıdadır.

a. Yarışmaya katılan tüm projelerin fikri ve sınai mülkiyet hakları proje müellifi tasarımcılara aittir. Ancak bununla birlikte, Birlik’in ödül karşılığı olarak projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme vb biçimlerde kullanma hakkını elde ettiği tüm proje sahibi tasarımcılar tarafından kabul ve beyan edilmiştir.
b. 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır.
c. Birlik, uygun bulduğu projeleri satın alma girişiminde bulunabilir. Bu çerçevede, Birlik’in ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Önalım Hakkı” vardır. Söz konusu projelerin/tasarımların maddi haklarının devri/satışı söz konusu olduğunda anılan süre boyunca Birlik’e öncelik tanınacağını katılımcılar kabul ve taahhüt etmişlerdir.
d. Birlik, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri farklı şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletme; çıkarılması planlanan kitapta yayınlama hakkını saklı tuttuğu gibi, yarışmaya katılan tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahiptir.
e. Birlik ve yarışma sekreteryasını yürüten Arkitera, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri, yarışmacının ek onayı olmaksızın kendi sosyal medya mecralarında tanıtım, duyuru amaçlı sergileyebilir. Bu husus, katılımcı tarafından kabul ve beyan edilmiştir.
f. Birlik, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu örnekler, Birlik tarafından katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir.
g. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Birlik’i bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmacı veya yarışmacıların ödülü varsa diğer ödülleri ile birlikte iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Yarışmacı bu durumda, Birlik’in ilk yazılı talebi üzerine, ödülü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.
h. Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya yarışmanın ödül adetlerinde değişiklik yapılabilir.
i. Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödülle ilgili tüm vergiler ve yasal sorumluluk ilgili tasarımcıya aittir.
j. İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
k. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.

İ. YARIŞMA TAKVİMİ

Şartname İlan Tarihi: 8 Aralık Çarşamba
Yarışma Soru-Cevap Son Tarih: 24 Aralık 2021 Cuma
Yarışma Soru-Cevap Yayınlanması: 10 Ocak 2022 Pazartesi
Proje Teslim Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi, saat 24:00 (Değişmiş tarih)
Seçici Kurul Toplantısı: 18 Nisan Pazartesi (Değişiklik gösterebilir)
Ödül Töreni Tarihi: 10 Mayıs Salı (Değişiklik gösterebilir)

J. ORGANİZASYON KOMİTESİ

Komite Başkanı: Erdem Çenesiz
Komite Üyesi: Feyyaz Ünal
Komite Üyesi: Tansu Kumru
Komite Üyesi: Özkan Aydın
Komite Üyesi: Esra Arpınar
Komite Üyesi: Bahadır Kayan

K. SEKRETARYA ADRESİ

Birlik: OAİB Genel Sekreterliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya Ankara
Tel: 0 312 447 27 40
E-Posta: xonedesign@xonedesign.com
Web: www.xonedesign.com

Yarışma Sekreteryası: Arkitera Mimarlık Merkezi
Adres: Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A8 Dalyan-Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 355 07 22
E-Posta: xonedesign@xonedesign.com
Web: www.arkitera.com

Etiketler

3 yorum

Bir yanıt yazın