XONE DESIGN AWARD

“XONE DESIGN AWARD”, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Türkiye’de seramik, cam ve çimento sektörünün tasarım gücünü geliştirmek, ihracatını artırmak amacıyla üretilmiş üretilip pazara çıkmış veya üretilmiş ve tasarım tescili alınmış, pazara çıkma aşamasındaki ürünlere verdiği bir ödüldür. Ödüle son başvuru tarihi 28 Mart 2022 Pazartesi, saat 24:00.

Ülkemizin seramik, cam ve çimento sektörleri yarattığı katma değer ve istihdam açısından ekonomimizin en önemli sanayi kollarından olup, yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerdir. Türkiye, seramik, cam ve çimento sektörlerinde Dünya’daki en önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadır. Bu rekabetçi üstünlüğümüzün arkasındaki en önemli başarı faktörleri; kalite, yenilikçi tasarımlar, modern üretim teknolojileridir.

XONE DESIGN AWARD, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, tarafından daha önce seramik sektörüne yönelik düzenlenmiş, bu defa cam sektörü ve çimentoyu da bünyesine katarak gerçekleşecektir ve geleneksel olmayı hedeflemektedir.
Seramik, Cam, Çimento sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ödüle başvurabilirler.

“XONE DESIGN AWARD”, sektördeki kurumları, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam mekanları ve ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına uygulanabilen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

A. ÖDÜLÜN AMACI

Madde 1- “XONE DESIGN AWARD”, Birlik’in Türkiye’de seramik, cam ve çimento sektörünün tasarım gücünü geliştirmek, ihracatını artırmak amacıyla üretilmiş üretilip pazara çıkmış veya üretilmiş ve tasarım tescili alınmış, pazara çıkma aşamasındaki ürünlere verdiği bir ödüldür. Bu kapsamda, ödülün amaçları arasında;

a. Seramik, cam ve çimento ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve yurtdışında rekabet gücünü artırmak,
b. Sektörlerin imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
c. Sektörlerin yurt dışında Türk imajını yükseltmek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
d. Nihai tüketici ve profesyonel kullanıcı isteklerine cevap vermek,
e. Bitmiş ürün ihraç etmenin yanı sıra rekabette de tasarımda da öne geçerek dünyada söz sahibi olacak tasarımlar yaratmak,
f. Tasarımın sektör için önemini vurgulamak, tasarım fikrini teşvik etmek ve tasarımın uygulanabilir olmasını sağlamak.
g. Endüstriyel tasarım ile kazandırılacak ilave katma değerlerin yaygınlaştırılmasıyla bunun rekabette kazandıracağı avantajlar konusunda bir bilinç yaratmak,
h. İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
i. Gelecekte söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
j. İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan tasarımları sektöre kazandırmak, başta gelmektedir.

B. ÖDÜLÜN KONUSU

Madde 2 – “XONE DESIGN AWARD”; Birlik tarafından 3 ayrı sektörde düzenlenmektedir. Bu sektörler aşağıdaki gibidir:

SERAMİK SEKTÖRÜ
Seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri ve seramik lavabo ile birlikte tasarlanmış banyo dolabı

CAM SEKTÖRÜ
Mimari camlar-dekorasyon, cam ev eşyası ve cam ambalaj.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ
Çimento alternatif yapı malzemesi ve dekoratif ürünler

C. ÖDÜLE KATILIM KOŞULLARI

Madde 3 – Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına açık olan ödüle katılım koşulları aşağıdadır.

Genel Şartlar

a. Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
b. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c. Ödülü veren Birlik’de çalışan biri veya çalışanlardan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
d. Ödülü veren Birlik Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
e. Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
f. Ödüle katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Jüri üyelerinin ya da Birlik çalışan ve yöneticilerinin, başvuran projelerin özgünlüğünü araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Özgünlük şartına aksi bir durumun ödülün herhangi bir aşamasında veya ödülün verilmesinden sonra tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile ödüle başvuran kurumların varsa diğer başvuruları ödül kapsamından (ödül aşamaları esnasında) çıkarılacak, (ödül sonrası ise iptal edilecek) ve varsa ödülleri geri alınacaktır.

Yukarıda yer alan hususlar tüm ürün grupları ve kategoriler için başvuranları kapsamaktadır.

Kurumsal Kategori Özel Şartları

a. Seramik, Cam, Çimento sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ödüle başvurabilirler.
b. Ödüle başvurmak için kurumun yetkili kişisi tarafından ıslak olarak imzalanmış onay belgesinin iletilmesi gerekmektedir. Ürünün tescilinin önceden alınması, ödüle aday gösterilmesi ve sergilenmesi konusunda tüm sorumluluk kuruma aittir. Bu katılım onayı konusunda, katılan ürünün fikri ve sınai hakları konusunda idare, jüri ve ödül organizasyon komitesinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

D. ÖDÜLÜN KURALLARI VE KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

Madde 4 – “XONE DESIGN AWARD”a katılmak için gerekli olan başvuru, ürün açıklama ve sunum kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Ödül Başvurusu

a. Ödül şartnamesi, ödüle katılım koşulları ve ödül ile ilgili tüm dokümanlar “www.xonedesign.com” web sitesinden temin edilecek ve ödüle başvurmak için form web sitesi üzerinden doldurulacaktır. Aynı zamanda olabileceği gibi önce başvuru formu doldurulup, sonrasında son başvuru tarihi olan 28 Mart 2022 Pazartesi saat 24.00’e kadar ürün fotoğraflarını, renderlarını ve açıklamalarını içeren A1 paftalar, ayrıca açıklama metni ile ıslak imzalı kurum onayı (Başvuru Belgesi 2. Bkz Kurumsal Kategori Özel Şartları Madde b)’nın teslimleri yapılabilir.

b. Tüm katılımcılar web sitesinden temin edilecek “XONE DESIGN AWARD ŞARTNAMESİ”ni okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgesinin web sitesi (www.xonedesign.com) aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle ödüle katılım sağlayabilirler:

• Taahhütname (Başvuru Belgesi 1)

c. Ödüle başvuranlar tasarımlarını son başvuru tarihine kadar (28 Mart 2022 Pazartesi saat 24:00) her bir fotoğraf veya render yeterli çözünürlükte olmak üzere 300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında eklenmiş olarak beyaz zeminde, maximum 3 pafta ve her bir pafta maximum 20 mbyte A1 yatay boyutta hazırlanmalıdır. Pafta üzerinde açıklama metni yer almalıdır. Ödüle aday projeler, kurum, marka/ürün isimleri pafta üzerine ve dosya adı olarak yazılmış olarak [email protected] email adresine gönderilecektir. Gönderimler dosya transferi programları aracılığıyla yapılacaktır ve katılımcılar tarafından, başvuruların teslim alındığına dair, raportörlükten teslim alındı tutanak maili ile takip edilecektir.

Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak bu paftanın üst kısmına kurum, marka/ürün ve kategori bilgileri, pafta içinde istenilen sunum tekniğinde tasarımı açıklama metni hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde her bir dilde Minimum 300 Maximum 500 kelime ile yazılacaktır. Açıklama metni tasarımın ihracat potansiyeli, yurtiçi ve yurtdışındaki (varsa) pazarlama stratejileri, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye sağladığı katkı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularını içermelidir.

Teslim

a. Teslim edilmesi gereken belgeler

• Başvurulan paftada üretilmiş ürünün fotoğrafı, prototip veya numune üretim fotoğrafı zorunludur, 3B renderlar istenirse ayrıca yer alabilir.
• Proje hakkında ve görsellerle ilişkili açıklamalarda neden ödüle aday olduğu ve tasarımın özellikleri çok net anlatılmalıdır
• Ürün Tasarımlarını anlatmak amacıyla video filmi teslim edilmelidir. Video film ürünün çevresinden görüntülerle üç boyutlu algılanmasını sağlamalı ve en fazla 1 dakika olacak şekilde yatay ve MP4 formatında hazırlanmalıdır. Katılımcının kimliği açık eden herhangi bir ses, görüntü, yazı olmamalıdır.
• Pafta üzerindeki tasarım açıklama metni ayrıca .doc ya da .docx formatında teslim edilmelidir.
• Islak imzalı kurum onayı
• Ekip üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalanmış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Formu. (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma Ve Bilgilendirme Formu şartname ekindedir.)

b. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben başvuru formunun ödül sekreteryası tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir.
c. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, ödül ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun doldurulması tek başına yeterli değildir. Yukarıda belirtilen teknik koşulları sağlayan tasarımların son başvuru tarihi olan 28 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar [email protected] email adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tasarımını gönderip, başvuru formunu doldurmayanların da başvuruları dikkate alınmayacaktır.
d. Katılımcı kurumlar ödüle istedikleri sayıda tasarım ile, hepsi için ayrı başvuru yapmak şartıyla başvuru yapılabilirler.
e. Başvuru formunun doldurularak web sitesine yüklenmesi, ödüle başvuran kurumların ödül şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve katılımcıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir.
f. Katılımcı kurumların isimleri, iletişim bilgileri, kimlikleri sadece ödül sekreteryası ve Birlik tarafından bilinecektir.
g. Ödüle aday olan tasarımların başvuru sahipleri ve onay belgesini teslim etmiş olan kurum yetkilileri, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

E. JÜRİ ÜYELERİ ve ÖDÜLE ADAY TASARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurumsal Kategori

• Cristina Bardelli (WAU Architetti, Mimar)
• Gülay Gamze Güven (Tasarım Üssü, Tasarımcı)
• Mehmet Tüzüm Kızılcan (Seramik Sanatçısı)
• Aslı Özbay (TH ve İdil Mimarlık, Mimar)
• Ali Osman Öztürk (A Tasarım Mimarlık, Mimar)

Madde 7 – Ödüle başvuracak tasarımların projelerin değerlendirilmesi ve ödül alacak tasarımların belirlenmesi aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

a. Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme, önceliklendirme ve değiştirme hakkına sahiptir.

• Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
• Teknoloji (Ar-Ge Projesi Yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi )
• Pazar (Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği, Üretim ve Kullanım Esnasında Malzeme ve Enerjiyi Etkin Kullanması)
• Çevre (İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi, Çevreye Duyarlı Olması)
• Kullanım Senaryosu (Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme Kolaylığı Sağlama, Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması, Kalite Koşullarına Uyumlu Olması)
• Evrensel Tasarım İlkelerine Uygunluk
• Taşıdığı İhracat Potansiyeli

F. ÖDÜLLER

Madde 8 – XONE DESIGN AWARD’da kazananlara para ödülü verilmeyecektir. Başarılı tasarımların jüri tarafından belgelendirildiği, sıralamanın olmadığı bir programdır.

Kazanılan ödül sertifikası; kurum tarafından belirlenecek olan kurum çalışanına teslim edilecektir.

a. Seramik Sektörü
XONE Design Award Winner

b. Cam Sektörü
XONE Design Award Winner

c. Çimento Sektörü
XONE Design Award Winner

G. ÖDÜL SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Madde 9 – Ödül kazananlar “www.xonedesign.com” web sitesinde ilan edilecektir.

H. TASARIM HAKLARI VE GENEL HÜKÜMLER

Madde 10 – Ödüle başvuracak tasarımlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile ödüle ilişkin genel hükümler aşağıdadır.

a. Ödüle başvuran tüm projelerin fikri ve sınai mülkiyet hakları proje müellifi tasarımcılara/kurumlara aittir. Ancak bununla birlikte, Birlik’in ödül karşılığı olarak projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme vb biçimlerde kullanma hakkını elde ettiği tüm proje sahibi tasarımcılar/kurumlar tarafından kabul ve beyan edilmiştir.
b. 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır.
c. Birlik, ödüle başvuran ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri farklı şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletme; çıkarılması planlanan kitapta yayınlama hakkını saklı tuttuğu gibi, ödüle başvuran tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahiptir.
d. Birlik ve ödül sekreteryasını yürüten Arkitera, ödüle başvuran ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri, katılımcının ek onayı olmaksızın kendi sosyal medya mecralarında tanıtım, duyuru amaçlı sergileyebilir. Bu husus, ödüle başvuran kurum tarafından kabul ve beyan edilmiştir.
e. Kurumlar, ödül kazanan ürünlerini Birlik’in talebi üzerine yurtiçi ve yurtdışındaki düzenlenen organizasyonlarda sergileyebilir. Sergilenen ürünler Birlik tarafından kurum ve ürünlerin isimleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir.
f. Ödüle başvuran tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Ödülü düzenleyen ve finanse eden Birlik’i bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, katılımcı veya katılımcıların ödülü varsa diğer ödülleri ile birlikte iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Katılımcı bu durumda, Birlik’in ilk yazılı talebi üzerine, ödülü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.
g. Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya ödülün ödül adetlerinde değişiklik yapılabilir.
h. İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
i. Ödüle başvuran tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.

İ. ÖDÜL TAKVİMİ

Şartname İlan Tarihi: 8 Aralık Çarşamba
Ödül Soru-Cevap Son Tarih: 24 Aralık 2021 Cuma
Ödül Soru-Cevap Yayınlanması: 10 Ocak 2022 Pazartesi
Proje Teslim Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi, saat 24:00
Seçici Kurul Toplantısı: 11 Nisan 2022 Pazartesi (Değişiklik gösterebilir)
Ödül Töreni Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı (Değişiklik gösterebilir)

J. ORGANİZASYON KOMİTESİ

Komite Başkanı: Erdem Çenesiz
Komite Üyesi: Feyyaz Ünal
Komite Üyesi: Tansu Kumru
Komite Üyesi: Özkan Aydın
Komite Üyesi: Esra Arpınar
Komite Üyesi: Bahadır Kayan

K. SEKRETARYA ADRESİ

Birlik: OAİB Genel Sekreterliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya Ankara
Tel: 0 312 447 27 40
E-Posta: [email protected]
Web: www.xonedesign.com

Yarışma Sekreteryası: Arkitera Mimarlık Merkezi
Adres: Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A8 Dalyan-Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 355 07 22
E-Posta: [email protected]
Web: www.arkitera.com

Etiketler

Bir cevap yazın