VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi – 4: Kültür ve Kongre Yapıları

Dördüncüsü düzenlenecek olan Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi'nin konusu Kültür ve Kongre Yapıları. Seçkiye son başvuru tarihi 16 Haziran 2014.

Proje Hakkında

Farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefleyen VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, 2000 yılı sonrası mimarlığımızın genel kesitini çıkarmayı hedefliyor. 50 projelik bir seçki sunan kitapta yer alan projeler; plan tipi, coğrafi konum, form, mimar, işveren ve işlev açısından yeterli çeşitliliği sağlayacak şekilde seçiliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar ticari, turizm ve rekreasyon, eğitim yapıları ele alındı. 4. kitabın konusu ise kültür ve kongre yapıları olarak belirlendi. Bu kapsamda kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan müze, konser salonu, sergi mekânı, sinema, tiyatro gibi yapıların yanı sıra, toplantı ve kongre merkezleri ele alınacak.

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin görevlendirdiği Seçici Kurul tarafından belirlenecek 50 proje kitaplaştırılırken, başvuran ve kriterlere uygun olan projelerin tamamı,VitrACagdasMimarlikDizisi.com adresinden geniş kitlelerle paylaşılacak.

Proje Takvimi

Yeni tipolojinin duyuru ve katılım çağrısı:  30 Mayıs 2014
Proje başvuruları için son tarih:  16 Haziran 2014
Seçici kurul toplantısı ve kitap/web seçkisi: 20 Haziran 2014
Kitabın yayınlanma tarihi: Şubat 2015

Kitapta Yer Alacak Mimari Projelerde Aranan Şartlar

 • Yapı işlevinin belirlenen tipolojiye uygun olması.
 • Yapının, 2000 yılı ya da sonrasında tamamlanmış olması.
 • Yabancı mimarların Türkiye’deki projeleri, Türk mimarların yurtdışında uyguladığı projeler başvurabilir.
 • İç mekân tasarımına yer verilmeyecek.
 • Kitapta bina yenilemeleri ele alınacak.

 

Seçkiye dahil olmak için projelerin aşağıdaki kriterlerden en az birini taşıması gerekiyor:

 • Çevreci yaklaşımları var mı?
 • Yenilikçi yapım tekniği veya yenilikçi malzeme kullanımı var mı?
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı var mı?
 • Hizmet anlayışı açısından farklı bir yaklaşımı var mı?
 • Bulunduğu çevreye katkısı var mı?
 • Herkes için ulaşılabilirlik göz önünde bulundurulmuş mu?

Başvuru

16 Haziran 2014 tarihine kadar, bu adresteki başvuru formunu doldurarak, aşağıdaki dokümanlarla birlikte göndermek yeterli oluyor.

 • Vaziyet planı, kat planı ve kesit gibi projeyi yeterli derecede anlatan teknik çizimler (jpg, tiff veya gif formatında)
 • Projeyi ifade eden en az 2 fotoğraf (jpg, tiff veya gif formatında)
 • Yapı hakkında kısa bir tanıtım yazısı (word dokümanı)
 • Projeyle ilgili iletişim kurulacak kişinin adı, soyadı, cep telefonu, e-posta adresi

Projeyi anlattığı düşünülen her türlü belge, doküman ve çizim, başvuruya eklenebilir.

Seçici Kurul

Banu Binat
Müge Cengizkan
İlhan Kural

Etiketler

Bir cevap yazın