Van Akademik Odaları Birliği Logosu Tasarım Yarışması

Van Akademik Odaları Birliği Logosu Tasarım Yarışmasına başvurular için son tarih 30 Eylül 2022.

Yarışmanın Amacı

Yarışma VAN AKADEMİK ODALARI BİRLİĞİ(VAOB) için logo hazırlatılması amacıyla düzenlemektedir.

Yarışmanın Konusu

Tüzüğüne göre VAOB’un amacı “Demokratik ve evrensel hukukun üstünlüğü ilkesi ile çağdaş bilimsel değerler ışığında bir kent kültürünü oluşturmak, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden akademik meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak Kentimize faydalı hizmetler üretmek, Kentimizde barış özgürlük dostluk ve kardeşlik anlayışını pekiştirmek, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak.”tır. Bu bağlamdan hareketle VAOB aşağıda belirtilen amaç ve ilkeleri ışığında hareket etmektedir:

a) Merkezi ve Yerel Yönetimler, Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları, Üniversite ve Demokratik Kitle Örgütleriyle; İnsan Hakları, Demokrasi, Hukukun üstünlüğü Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri doğrultusunda iletişim ve iş birliğini geliştirmek için katkı yapmak.

b) Akademik Odalar Birliğini oluşturan Odaların çalışma ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması ve koordinasyonuna destek vermek, Ortak çalışmalar ve açıklamalar yaparak kamuoyunun bilgilenmesi ve oluşumunu sağlamak.

c) VAOB un verimli, etkin ve saygın bir platform olarak VAN kamuoyunca tanınmasını sağlamak.

Adaylardan, VAOB’un yukarıda belirtilen amaç ve ilkeleri dikkate alınarak VAOB logosu tasarlamaları beklenmektedir.

Van Akademik Odalar Birliği Bileşenleri

 • Van Barosu
 • Van Diş Hekimleri Odası
 • Van Hakkâri Tabip Odası
 • Van Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası
 • Van-Bitlis-Hakkâri Eczacı Odası
 • Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
 • Mimarlar Odası Van Şubesi
 • İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi
 • Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi
 • Şehir Plancıları Odası Van İl Temsilciliği
 • Peyzaj Mimarları Odası Van İl Temsilciliği
 • Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Van Bölge Temsilciliği
 • Elektrik Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği
 • Makine Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği
 • Maden Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği
 • Kimya Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği
 • İç Mimarlar Odası Van Temsilcisi

Yarışmanın Duyurusu:

VAOB sosyal medya hesabı ve VAOB’a bağlı oda ve temsilciliklerin resmi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Yarışma Koşulları

1. Yarışma herkesin katılımına açıktır. Ancak, meslek odalarına üye olan katılımcıların üyesi oldukları meslek odalarından alacakları, odaya kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmakla yükümlüdürler.

2. Her katılımcı en fazla iki adet eserle yarışmaya katılabilir.

3. Seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5. Tüm çalışmaların “Van Akademik Odalar Birliği” ve “VAOB” ibaresiyle birlikte kullanılması beklenilmektedir.

6. Logo, VAOB’u en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.

7. Her tasarım A4 beyaz kâğıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kâğıda basılmış şekilde teslim edilecektir.

8. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. Koşullara uymayan logolar elenecektir.

9. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde ( 20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

10. Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.

11.Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

12. Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı şartname ve katılım formu içeren zarf oluşturacaktır.

13.Katılım formu ve şartname eksiksiz doldurulup ıslak imzayla imzalanıp tasarımla aynı zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklar.

14. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

15.Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında VAOB’un logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz

16. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir. VAOB; son teslim tarihi olan 30.09.2022(Cuma günü) saat 17.00’den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.

17. VAOB katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında 3. kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

18. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları VAOB’a devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan VAOB sorumlu olmayacaktır.

19.Ödül kazanan tasarımı VAOB kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için VAOB tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.

20. Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

21. Yarışma sonunda birinci seçilen eser VAOB logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

22. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

23. Seçici kurulca 1 (bir) logo eseri seçilecektir. Seçici kurul yarışmaya katılan eserlerden hiçbirinin VAOB’un ihtiyacını karşılamayacağına karar verirse logo, farklı koşullarda tasarlanmak üzere yarışma sonlandırılacaktır.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ:

Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 30.09.2022 Cuma Günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir. Yarışma sekretaryası; Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından yürütülecektir.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır. Yarışmayı kazanan eser, Seçici Kurul onayına müteakip kullanılmaya başlanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından en geç 10 (on) iş günü içinde VAOB sosyal medya hesabı üzerinden açıklanacaktır.

ÖDÜLLER:

Yarışma sonucunda sadece bir adet logo VAOB resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece 1’inci olan esere 7.500 TL para ödülü verilecektir. Diğer eserler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ödül, eser sahibine 15 iş günü içerisinde banka yoluyla iletilecektir.

TELİF HAKLARI:

Katılımcı, dereceye giren eserinin VAOB logosu olarak ve süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, VAOB’a tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. VAOB, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

SEÇİCİ KURUL:

Seçici kurul üyeleri:

Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) Logo Tasarım Yarışması’nın Seçici Kurul Üyeleri’nin kimlerden oluştuğu bilgisi çalışmaların değerlendirmeye alınmasıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışma Başvuru Tarih Aralığı: 29 AĞUSTOS 2022 – 30 EYLÜL 2022
 • Son Teslim Tarihi: 30 EYLÜL 2022 – saat 17.00’ye kadar
 • Sonuçların İlan Edilme Tarihi: 10 EKİM 2022

YARIŞMAYI YAPAN KURUM:

Van Akademik Odalar Birliği

ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:

Mimarlar Odası Van Şubesi
Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad. Yeşilyurt İş Mer. Kat:2 No:5 İpekyolu/VAN
Tel: 0 432 215 15 97
GSM: 0 532 676 28 79
E-Posta: [email protected]

ŞARTNAME >>

Etiketler

Bir cevap yazın