Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Yarışmanın son teslim tarihi 19 Aralık 2017.

YARIŞMANIN AMACI

“Karabağlar Belediyesi Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi, bu bağlamda ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan projelerin belirlenmesi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Karabağlar Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest ve tek kademeli ulusal mimari fikir projesi yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU ve YERİ

Yarışmaya konu olan alan, İzmir ili Karabağlar ilçesi sınırları içinde; 11307 ada, 5-6-7 numaralı (11350 ada, 1 parsel olarak düzenleme sürecindedir.) parsellerde kayıtlı olan 3466 m² yüz ölçüme sahip alandır. Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak sosyokültürel merkezin çevre düzenlemeleri ile beraber tasarlanmasıdır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Karabağlar Belediyesi (Yarışma raportörlüğü)
Adres: İzmir Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Proje birimi
Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar-İZMİR
Telefon: +90 232 414 7749, +90 232 414 7672,
Fax: +90 232 414 8000
E-posta: [email protected]
Web: www.karabaglar.bel.tr/sosyaltesisyarisma
Banka bilgisi: Halkbank Karabağlar Şubesi Hesap Adı: Karabağlar Belediye Başkanlığı
IBAN: TR50 0001 2009 7190 0010 2605 40

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Karabağlar Belediyesi Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 50 TL (Elli Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Karabağlar Belediyesi Tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Hüseyin HEPŞENGÜNLER, Mimar -Karabağlar Belediyesi Başkan Yrd.
 • Dürrin SÜER, Mimar
 • Gani PEKŞEN
 • Mehmet ERSAL, Halk Bilimci
 • Özkan YILDIZ, Sosyolog

Asli Jüri Üyeleri

 • Deniz DOKGÖZ, Mimar
 • Hikmet SİVRİ GÖKMEN, Mimar
 • Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Mimar,
 • Muzaffer TUNÇAĞ, İnş. Yük. Müh.

Yedek Jüri Üyeleri

 • Can GÜNDÜZ, Mimar,
 • Yelda TUNA, Mimar,
 • Deniz ALKAN, İnş. Müh.

Raportörler

 • Nil YAPRAK, Mimar
 • Seda İLHAN, Mimar
 • Yasemin MUSAL, Mimar

Raportör Yardımcıları

 • Bilge MÜRSELOĞLU
 • Ali İhsan İLHAN
 • Halil ULUSAL

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 20 Ekim 2017
Soru sormak için son gün: 01 Kasım 2017
Soruların yanıtlarının ilanı: 09 Kasım 2017
Projelerin teslim tarihi: 19 Aralık 2017
Projelerin Kargo ile teslim alım tarihi: 21 Aralık 2017
Jüri değerlendirme başlangıç tarihi: 23 Aralık 2017
Sonuçların açıklanması: 29 Aralık 2017
Kolokyum ve ödül tarihi: 06 Ocak 2018

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

 • 1. Ödül: 70.000,00_ TL
 • 2. Ödül: 50.000,00_ TL
 • 3. Ödül: 30.000,00_ TL
 • 1. Mansiyon: 15.000,00_ TL
 • 2. Mansiyon: 15.000,00_ TL
 • 3. Mansiyon: 15.000,00_ TL
 • 4. Mansiyon: 15.000,00_ TL
 • 5. Mansiyon: 15.000,00_ TL

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Yarışmanın şartnamesine buradan, diğer bütün dökümanlara buradan ulaşılabilirsiniz.

Etiketler

9 yorum

 • murat-teber says:

  ‘Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak sosyokültürel merkezin çevre düzenlemeleri
  ile beraber tasarlanmasıdır.’

  Yukarıdaki yazıyı şartnameden aldım; Peyzaj mimarlığı mesleğinin konusu olan’çevre düzenleme’ de proje kapsamında isteniyor.
  Sonra jüri üyelerine baktım ne ilginçtir ki;jüri de herhangi bir peyzaj mimarı yer almamaktadır.

 • omer-yilmaz says:

  Yarışmanın konusu makina, elektrik, aydınlatma, alt yapı, şehir planlama gibi uzmanlık alanlarını da içeriyor. O alanlardan da birer üye olması iyi olurdu.

 • sinan-alper says:

  Bakalım Selçuk Yarışması’nda olduğu gibi, yeni bir katılım çılgınlığı yaşanacak mı?

 • murat-teber says:

  ‘Yarışmanın konusu makina, elektrik, aydınlatma, alt yapı, şehir planlama gibi uzmanlık alanlarını da içeriyor.O alanlardan da birer üye olması iyi olurdu.’
  Bence gerek yok diye düşünüyorum mimar arkadaşlar hepsi hakkında bilgili…

 • siddik-guvendi says:

  ‘Yarışmaya katılan tüm proje müellifleri, 5846 sayılı kanun kapsamındaki her türlü fikri haklarını Karabağlar Belediyesi’ne devredecektir.’
  Yarışması Şartnamesinden…

 • sinan-alper says:

  Asli jüri üye listesi güncellenmiş sanırım. Nevzat Sayın görünmüyor…

 • emine-merdim-yilmaz says:

  Nevzat bey, şu şekilde bir açıklama yapmıştı: https://goo.gl/5aN7Sc

 • deniz-dokgoz says:

  UZUNDERE CEMEVİ SOSYOKÜLTÜREL MERKEZ ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİNİN 21. MADDESİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE DÜZELTİLMİŞTİR.

  21. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

  Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde idare ile 1.ödülün sahibi yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. Ödül alan projelere ait her türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

  https://goo.gl/jhtZVA

 • insepsindaki-topac says:

  Katılım bolluğu olacağa benziyor…

Bir cevap yazın