Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması

İstanbul Planlama Ajansı'nın desteğiyle İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından açılan "Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak" adlı yarışmaya tasarımların son teslim tarihi 3 Şubat 2021, posta ile teslim alım için son gün 10 Şubat 2021.

Yarışmanın Şekli, Türü ve Dili

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, uluslararası, güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışmanın dili Türkçe ve / veya İngilizce’dir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Üsküdar ilçesinde; Şemsi Ahmet Paşa Camisi, Mihrimah Sultan İskele Camisi ve bugün Mimar Sinan Çarşısı diye anılan Sinan hamamının tanımladığı “Sinan Üçgeni” ve yakın çevresinde özel mülkiyete konu olmayan alanlardır.

Yarışmanın konusu bu alan içinde Mimar Sinan’ı anmak için yapılacak tasarımdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

 • Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 120 TL (Yüz Yirmi Türk Lirası) veya 15 Euro (On Beş Euro) karşılığında kayıt yaptıracaklardır. Şartname bedeli “MİMAR SİNAN 99010 EDTS” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı : 22 Eylül 2020, Salı
 • Son Soru Sorma Tarihi : 21 Ekim 2020, Çarşamba
 • Soruların Yanıtlarının İlanı : 26 Ekim 2020, Pazartesi
 • Tasarımların Son Teslim Tarihi : 6 Ocak 2021, Çarşamba; 23:59 GMT+3 Güncellendi: 3 Şubat 2021 Çarşamba; 23:59 GMT+3 (Dijital Teslim)
 • Posta ile Teslim Alım için Son Gün : 13 Ocak 2021, Çarşamba Güncellendi: 10 Şubat 2021 Çarşamba
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 16 Ocak 2021, Cumartesi Güncellendi: 13 Şubat 2021, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni : 30 Ocak 2021, Cumartesi; 14:00 GMT+3 Güncellendi: 27 Şubat 2021, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
 • Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Cemal KAFADAR, Tarihçi
 • Gülru NECİPOĞLU, Mimarlık Tarihçisi
 • Baha TANMAN, Sanat Tarihçisi
 • Uğur TANYELİ, Mimar & Mimarlık Tarihçisi
 • Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Rahmi AKSUNGUR, Heykeltıraş
 • Emre AROLAT, Mimar
 • Levent ÇALIKOĞLU, Sanat Tarihçisi
 • Nilüfer ERGİN DOĞRUER, Heykeltıraş (Jüri Başkanı)
 • Kerem ERGİNOĞLU, Mimar
 • Neslihan PALA, Heykeltıraş
 • Han TÜMERTEKİN, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Güler GÜÇLÜ, Heykeltıraş
 • Ömer PEKİN, Mimar & Heykeltıraş
 • Firuzan Melike SÜMERTAŞ, Mimar & Mimarlık Tarihçisi
 • Selahattin TÜYSÜZ, Mimar

Raportörler

 • Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
 • Kübra Elif DURĞUN, Mimar – İPA Yarışmalar
 • Hürşah Utku KAYA, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcısı

 • Vildan Gizem MENTEŞE, İnşaat Mühendisi – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
 • Benan KAYA, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar
 • Gülizar YAŞAR, Sanat Tarihçisi – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Ödüller

 • Eşdeğer ödül: 20.000 € (3 adet)
 • 1. mansiyon: 15.000 €
 • 2. mansiyon: 12.500 €
 • 3. mansiyon: 10.000 €
 • 4. mansiyon: 7.500 €
 • 5. mansiyon: 5.000 €

Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyenler 120 TL (Yüz Yirmi Türk Lirası) veya 15 Euro (On Beş Euro) karşılığında kayıt yaptıracaklardır.

Banka Hesap Bilgileri:
TRY hesabı; IBAN TR47 0009 9004 5746 4000 100008
ING Bank (TC kimlik no. belirtilerek “99010 EDTS” açıklamasıyla yatırılacaktır)
EUR hesabı; IBAN TR39 0001 5001 5804 8018 381048
VAKIFBANK – Valide Sultan Şubesi – (BIC) →TVBATR2A
Banka alıcı adının gerektiği durumlarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazılabilir.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görme zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Adres : İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta : [email protected]
Web adresi : konkur.istanbul.com/mimarsinan

Etiketler

5 yorum

Bir cevap yazın