Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası ve Kültürel – Sosyal Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) Ankara-Eskişehir Yolu Söğütözü mevkiinde Çankaya İlçesi 7838 ada 5 parseldeki arsası üzerinde yapımı düşünülen merkez binası ve kültürel ve sosyal tesislere ait mimari projelerin elde edilmesi işi “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Ödüller:

1. Ödül (net): 21.500.000.000.-TL
2. Ödül (net): 17.000.000.000.-TL
3. Ödül (net): 12.000.000.000.-TL

5 adet Mansiyon her birine net : 9.500.000.000.-TL ödenecektir.
Satın alınacak projeler için jüri emrine : 12.500.000.000.-TL ayrılmıştır.

Jüri:

Danışman Jüri Üyeleri:

Hasip Dinçer (TNB Merkez Yönetim Kurulu Başkanı)
Müfide Şener (TNB Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Mehmet Ünal (TNB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Çobanoğlu (İnşaat Mühendisi/ODTÜ)
Celal Okutan (Y.Makina Mühendisi/İTÜ)

Asıl Jüri Üyeleri:

Murat Artu (Y.Mimar/ODTÜ)
Cengiz Bektaş (Y.Müh.Mimar/TH München)
İlhan Kesmez (Y.Mimar/Gazi Üniv.)
Erkut Şahinbaş (Y.Mimar/ODTÜ)
Engin Yaman (Mimar/ODTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:

F.Nuran Durak (Y.Müh.Mimar/KTÜ)
Dr. Nuray Bayraktar (Y.Mimar/ADMMA)

Raportörler:

Işık Uçman Kılcıoğlu (Mimar/Gazi Üniv.,Peyzaj Mimarı./AÜZF)
Neslihan Tanju Ercan (Mimar/ODTÜ)

Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) Ankara-Eskişehir Yolu Söğütözü mevkiinde Çankaya İlçesi 7838 ada 5 parseldeki arsası üzerinde yapımı düşünülen merkez binası ve kültürel ve sosyal tesislere ait mimari projelerin elde edilmesi işi “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

Ödüller:

1. Ödül (net): 21.500.000.000.-TL
2. Ödül (net): 17.000.000.000.-TL
3. Ödül (net): 12.000.000.000.-TL

5 adet Mansiyon her birine net : 9.500.000.000.-TL ödenecektir.
Satın alınacak projeler için jüri emrine : 12.500.000.000.-TL ayrılmıştır.

Proje teslim tarihi 23 Haziran 2003 Pazartesi günü saat 17.30’dur.

Yarışmacıların şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar 24 Mart 2003 Pazartesi gününden itibaren “Türkiye Noterler Birliği Mithatpaşa Caddesi No:12 ANKARA” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 40.000.000.-TL’dır Yarışmacılar, bu tutarı, TNB’nin T.C. Ziraat Bankası Tunalıhilmi Şubesi’ndeki 574403 no.lu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0 312 434 20 99) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

Şartname

sartname
Etiketler

Bir cevap yazın