Türkiye Mimarlık Yıllığı 2021

Roca desteğiyle düzenlenecek olan Türkiye Mimarlık Yıllığı, 2021 yılında inşaatı tamamlanmış mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/onarım/restorasyon, geçici strüktür/yerleştirme alanlarından adayları bekliyor.

Türkiye Mimarlık Yıllığı, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından oluşturulan ve her yıl üyeleri değişen bağımsız bir seçici kurul tarafından, Türkiye Mimarlık Yıllığı Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış şartname maddeleri kapsamında yapılacak açık çağrıya gelen başvuruların değerlendirilmesi ile oluşturulan bir proje listesidir.

Yıllık döngülerle oluşturulan Mimarlık Yıllığı, Türkiye’de bir yıl içinde, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından, mimari, iç mimari, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında üretilen yapılı çevreyi tartışmaya açmayı, sergilemeyi ve belgelemeyi amaçlıyor.

Başvuru

 • Yıllığa, proje müellifinin aşağıdaki “Adaylık Şartları” maddesindeki koşullara uyan projesini (veya projelerini) aday göstermesi ile başvurulur.
 • Aday gösterilen proje sayısında azami sınır yoktur.
 • [email protected] e-posta adresine “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” maddesinde tanımlanan belge ve bilgilerin göndermesi ile başvuru süreci başlamış olur.
 • Her adayın, son başvuru tarihine kadar, internet üzerinden veya posta yolu ile “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” maddesinde tanımlanmış olan belgeleri Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırmış olması gerekir.
 • Adaylık için başvuru ücreti alınmaz.
 • Sonuçların ilanında, yalnızca yıllığa girmeye hak kazanan projeler açıklanır, aday gösterilen projelerin tüm listesi açıklanmaz.

Adaylık Şartları

 • Mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/onarım/restorasyon, geçici strüktür/yerleştirme ve benzer çalışma alanlarında üretilmiş projeler aday gösterilebilir.
 • Yalnızca uygulanmış / inşaatı bitmiş projeler değerlendirilir.
 • Yalnızca yıllığın ilan edildiği sene içinde inşaatı bitmiş projeler aday olabilir.
 • Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esastır ve bu konuda yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tüm sorumluluk proje müellifine aittir. Gerekli görüldüğünde veya seçici kurulun talebi ile Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü makamlardan bu konuda onay isteyebilir. Seçici kurulun müelliflerin beyanlarını doğrulamaya dair herhangi bir araştırma yapma görevi veya mesuliyeti yoktur; Arkitera’nın sunduğu verileri doğru kabul eder.

Değerlendirme

 • Değerlendirme, son başvuru tarihi ve sonuçların ilanı arasında, seçici kurulun ve Arkitera’nın uygun gördüğü bir tarihte, kapalı bir oturumda yapılır.
 • Seçici kurul, aday projeleri dijital ortamda değerlendirir ve oy çokluğuyla karar verir.
 • Seçici kurulun kararı değiştirilemez, itiraz edilemez.
 • Seçici kurulun yıllığa dahil etmeye karar verdiği projeler Arkitera.com web sitesinde yayınlanır.

Seçici Kurul

2021 yılı seçici kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur:

 • Devrim Çimen
 • Enise Burcu Derinboğaz
 • Lale Özgenel
 • Emre Özer
 • Ertuğ Uçar

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

 • Form: Proje metni ve künyesinin yer alacağı Proje bilgi formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Görseller: Projeye dair fotoğrafların yanı sıra planlar, kesitler, vb. teknik çizimlerin de gönderilmesi zorunludur. Tüm görseller JPEG formatında, yatayda en az 2.000 piksel genişlikte (veya daha büyük) ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
 • Teslim: Proje bilgi formu doldurulup, projeler görselleri ile birlikte [email protected] e-posta adresine iletilmelidir.

Takvim

 • Başvuruların İlanı: 02 Aralık 2021
 • Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2022
 • Sonuçların İlanı: 24 Mart 2022
 • Mimarlık Yıllığı Sergisi, Bina Gezileri ve Panelleri ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.
Etiketler

Bir cevap yazın