Türkiye Mimarlık Yıllığı 2019

Son başvuru tarihi 14 Şubat olan Türkiye Mimarlık Yıllığı, 2019 yılında tamamlanmış, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/onarım/restorasyon, geçici strüktür/yerleştirme alanlarından adayları bekliyor.

Arkitera Mimarlık Merkezi’nin düzenlediği yıllık, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından, Türkiye’de, son bir yılda üretilen yapılı çevreyi belgeleme, sergileme ve tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Türkiye Mimarlık Yıllığı, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından oluşturulan ve her yıl üyeleri değişen bağımsız bir seçici kurul tarafından, Türkiye Mimarlık Yıllığı Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış şartname maddeleri kapsamında yapılacak açık çağrıya gelen başvuruların değerlendirilmesi ile oluşturulan bir proje listesi ve sergisidir.

Başvuru

 • Yıllığa, proje müellifinin (veya ilgili mimarlık ofisinin) “Adaylık Şartları” maddesindeki şartlarına uyan projelerini aday göstermesi (nomine etmesi) ile başvurulur.
 • Aday gösterilen proje sayısında azami sınır bulunmaz.
 • Her aday projeye dair (“Başvuru İçin İstenilen Belgeler” maddesinde tanımlanan) belge ve bilgilerin, son başvuru tarihine kadar, internet üzerinden, e-posta yolu ([email protected]) veya posta yolu ile Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırılmış olması gerekir.
 • Adaylık için başvuru ücreti alınmaz.
 • Aday gösterilen projeler ve dolayısıyla aday gösteren müelliflerin kimliği başvuru ve değerlendirme sürecinde gizli tutulur. Sonuçların ilanında ise yalnızca yıllığa girmeye hak kazanan projeler açıklanır.

Adaylık Şartları

 • Mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/onarım/restorasyon, geçici strüktür/yerleştirme ve benzer çalışma alanlarında üretilmiş projeler aday gösterilebilir.
 • Yalnızca uygulanmış / inşaatı bitmiş projeler değerlendirilir.
 • Her yıl, yalnızca yıllığın ilan edildiği yılın içinde inşaatı bitmiş projeler aday olabilir.
 • Aday projelerin başvuru koşullarına uygunluğu konusunda proje müelliflerinin beyanı esastır ve bu konuda yapılan açıklamaların doğruluğu konusunda tüm sorumluluk proje müellifine aittir. Gerekli görüldüğünde veya seçici kurulun talebi ile Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü makamlardan bu konuda onay isteyebilir. Seçici kurulun müelliflerin beyanlarını doğrulamaya dair herhangi bir araştırma yapma görevi veya mesuliyeti yoktur, Arkitera’nın sunduğu verileri doğru kabul eder.

Değerlendirme

 • Değerlendirme, son başvuru tarihi ve sonuçların ilanı arasında, seçici kurulun ve Arkitera’nın uygun gördüğü bir tarihte, kapalı bir oturumda yapılır.
 • Seçici kurul, aday projeleri, dijital ortamda değerlendirir ve oy çokluğuyla karar verir.
 • Seçici kurulun kararı değiştirilemez, itiraz edilemez.
 • Seçici kurulun yıllığa dahil etmeye karar verdiği projeler Arkitera.com web sitesinde yayınlanır.

Seçici Kurul

2019 yılı seçici kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur:

 • Sibel Dalokay
 • Burak Pelenk
 • Esin Tercan
 • Ayhan Usta
 • Şebnem Yücel

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

Form: Proje metni ve künyesinin yer alacağı Proje bilgi formu eksiksiz doldurulmalıdır.

Görseller: Projeye dair fotoğrafların yanı sıra planlar, kesitler ve benzeri teknik çizimlerin de gönderilmesi zorunludur. Tüm görseller, JPEG veya TIFF formatında, yatayda en az 2.000 piksel genişlikte veya daha büyük ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Teslim: Proje bilgi formu doldurulup, projeler görselleri ile birlikte, 14 Şubat 2020 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Takvim

 • Başvuruların İlanı // 03 Aralık 2019
 • Son Başvuru Tarihi // 14 Şubat 2020
 • Sonuçların İlanı // 20 Mart 2020
 • Sunumlar (program ve mekan daha sonra ilan edilecektir) // 17 Nisan 2020
Etiketler

3 yorum

Bir cevap yazın