TUPOB – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2017

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması'na proje teslimi için son tarih 22 Eylül 2017.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir. Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir uygulamadır.

Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekretaryası

Asıl Jüri Üyeleri

 • Doç.Dr. Burcu H. ÖZÜDURU
 • Doç.Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR
 • Doç.Dr. Aydan SAT
 • Yrd.Doç.Dr. Burak BÜYÜKCİVELEK
 • Yrd.Doç.Dr. Semih Halil EMİR
 • Dr. Ender PEKER
 • Arş.Gör.Dr. Sinan LEVEND


Yedek Jüri Üyeleri

 • Arş.Gör. Kumru ÇILGIN
 • Arş.Gör. Onur TÜMTÜRK


Raportörler

 • Sultan KARASÜLEYMANOĞLU TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
 • Şelale BALAMBAR TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
 • Ayşecan AKŞİT TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi


Sekretarya

 • Şelale BALAMBAR TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Yarışma Ödülleri

Ödüller

Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli
Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan eğitimlerden seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya
hak kazanacaktır*

 • Birinciye; Dizüstü Bilgisayar
 • İkinciye; Tablet Bilgisayar
 • Üçüncüye; Dijital Fotoğraf makinesi
 • Ayrıca tüm katılımcılara Oda yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilecektir.

Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu
bulunmamaktadır.

*Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren bir (1) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur.

Mansiyonlar

Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.

Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname
madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.

Yarışma Süresi ve Takvimi

Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.

 • Yarışma ilanı : 16.06.2017
  Son soru sorma tarihi : 18.08.2017
  Soruların yanıtlanması : 25.08.2017
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati : 22.09.2017, saat: 18.00 *
 • Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : 02.10.2017,ANKARA *
 • Yarışma sonucu ilan tarihi : 13.10.2017
 • Sergi ve Kolokyum tarihi : 07.11.2017 – 09.11.2017
 • Sergi ve Kolokyum yeri : Selçuk Üniversitesi- KONYA


*Olası değişiklikler Odamız web sitesinden takip edilebilir.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, 18.08.2017 saat 18.00’e kadar yarışmaya ait sorularını [email protected] adresin gönderebilirler. Yarışmacılar, sorularının sekretarya aracılığı ile ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Sekretarya, 25.08.2017 tarihinde toplanarak soruları yanıtlayacak ve yanıtlar şartname alan tüm yarışmacılara e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar 28.08.2017 tarihinden itibaren Şehir Plancıları Odası’nın internet sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma, Türkiye Planlama Okulları Birliği tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası,
TMMOB Şehir Plancıları Odası adına TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından
yürütülmektedir.

Adı : TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Adresi : Atatürk Bulvarı, Bulvar Apt. 219/7 Kavaklıdere, Çankaya – Ankara
Telefon Numarası : 0312 418 30 75
Faks Numarası : 0312 417 90 55
Elektronik Posta Adresi : [email protected]
Web Adresi : www.spo.org.tr

Yarışma şartnamesine ve başvuru formuna buradan ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın