TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

TÜBİTAK tarafından onuncu kez gerçekleştirilecek olan, üniversite öğrencileri arasında araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına başvuru için son tarih 12 Mayıs 2022.

Çeşitli kategori ve tematik alanlarda yapılacak yarışmalara başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi sistem üzerinden kabul edilecektir. E-posta ve posta yoluyla yapılan başvuruların dikkate alınmayacaktır; Program çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar başvurularını sistem üzerinden onaylanması ve ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirilecek final sergisinde kategoriler bazında dereceye giren öğrencilere ödül ödemeleri yapılacaktır.

ARBİS Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
 • Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine  yüklenmesi zorunludur.
 • Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
 • Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
 • Projeler, 2022 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır.
 • Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yarışma Kategorileri

Bu programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin, aşağıda belirtilen alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözüm üreten ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştiren proje geliştirmelerini teşvik etmektir.

Yarışma Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik olmak üzere dokuz alanda düzenlenmektedir. Yarışmaya bu kategorilerden yalnızca bir tanesine tek bir proje ile başvuru yapılabilir.

Yukarıda belirtilen ana alanlarda başvurusu yapılacak projeler aşağıda isimleri verilen tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir.

Tematik Alanlar

 • Aile içi iletişim
 • Akıllı ulaşım sistemleri
 • Algoritma ve mantıksal tasarım
 • Artırılmış, sanal ve karma gerçeklik
 • Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele
 • Bilim iletişimi
 • Bilim tarihi ve felsefesi
 • Biyoçeşitlilik
 • Biyotaklit
 • Büyük veri ve veri madenciliği
 • Değerler eğitimi
 • Dijital dönüşüm
 • Dil ve edebiyat
 • Doğal afetler ve afet yönetimi
 • Doğal miras ve doğal kaynaklar
 • Ekolojik denge
 • Finansal okuryazarlık
 • Genetik ve biyoteknoloji
 • Gıda ve gıda arzı güvenliği
 • Giyilebilir teknolojiler
 • Göç ve uyum
 • Görsel ve işitsel sanatlar
 • Görüntü, ses ve yazı tanıma ve işleme teknolojileri
 • Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri
 • Havacılık ve uzay
 • İnsan hakları ve demokrasi
 • Kültürel miras
 • Malzeme bilimi ve nanoteknoloji
 • Medya okuryazarlığı
 • Milli teknoloji hamlesi
 • Nesnelerin interneti
 • Okul dışı öğrenme ortamları
 • Robotik ve kodlama
 • Sağlıklı yaşam ve beslenme
 • Sağlık ve biyomedikal cihaz teknolojileri
 • Siber güvenlik
 • STEAM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik)
 • Su okuryazarlığı
 • Sürdürülebilir kalkınma
 • Tarım ve hayvancılık teknolojileri
 • Uzaktan eğitim
 • Yapay zeka
 • Yenilenebilir enerji

PROJE REHBERİ >>

Etiketler

Bir yanıt yazın