Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması

Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü'nde yapılacak Troya Müzesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce serbest katılımlı, tek aşamalı, ulusal mimari proje yarışması ilan edilmiştir.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Troya Örenyeri’nden çıkarılan arkeolojik eserlerin korunmasına ve sergilenmesine yönelik Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde yapılacak Troya Müzesi için mimari proje elde edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce serbest katılımlı, tek aşamalı, ulusal mimari proje yarışması ilan edilmiştir.

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne dayanılarak düzenlenmiştir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Yarışmaya TMMOB üyesi mimar/mimarlar veya mimarın liderliğinde bir ekip katılabilir.
2. Yarışmacıların şartname alıp ad, soyad ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmaları (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir) ve yer görme belgesi almaları gereklidir.
3. a – Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylayanlar arasında olanların,
b – Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışman, asli, yedek seçici kurul üyesi, raportör ve Troya Danışma Kurulu Üyesi olanların,
c – a ve b maddelerinde belirtilen kişilerin eş, 1. ve 2. derece akraba ve hısımları ile sürekli iş ortağı, yanlarında çalışan elemanı, amiri, işvereni, tez öğrencisi olanların, bu kişilerin yöneticiliğini, danışmanlığını, başkanlığını yaptığı kurum/kuruluş üyesi, ortağı, elemanı olanların bu yarışmaya katılmaları veya gönderilen projeler ile ilişkili olmaları yasaktır.

Yarışma Takvimi

– Yarışmanın Duyurulması 24 Ocak
– Projelerin Son Teslim Günü (Saat 17:00) 16 Mayıs
– Seçici Kurulun Degerlendirme Toplantısı 27 – 30 Mayıs
– Sonuçların Duyurulması 31 Mayıs
– Sergi 31 Mayıs – 6 Haziran
– Kolokyum 6 Haziran

Sergi, kolokyum, ödül töreni günleri ve yerleri Kültür ve Turizm Bakanlığı elektronik sayfasından (www.kulturturizm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

Seçici Kurul Üyelerinin ve Raportörlerin Adları

a. Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

1- Osman Murat SÜSLÜ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
2- Prof. Dr.Ernst PERNICKA: Troya Kazı Başkanı (Almanya Tübingen Üniversitesi)
3- Doç. Dr. Rüstem ASLAN: Arkeolog (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Arkeoloji Bölümü)
4- Doç. Dr. Baykan GÜNAY: Şehir Plancısı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

b. Asli Seçici Kurul Üyeleri:

1- Cengiz BEKTAŞ: Yüksek Mühendis Mimar
2- Cafer BOZKURT: Yüksek Mühendis Mimar (İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu – Üye)
3- Han TÜMERTEKİN: Mimar
4- Emine Fatma ÖĞÜN: Mimar
5- Doç. Dr. Ayşen SAVAŞ: Mimar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü)
6- Murat TABANLIOĞLU: Mimar
7- Prof. Dr. Ali İhsan ÜNAY: İnşaat Mühendisi (Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fak.)

c. Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

1- Prof. Dr. Afife BATUR: Yüksek Mühendis Mimar (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü)
2- Doç. Dr. Mehmet Halis GÜNEL: İnşaat Mühendisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü)
3- Erdal CİVELEK: Mimar (Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu- Üye)
4- Dr. Hasan Fırat DİKER: Y. Mimar (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

d. Raportörler:

1- Nimet ELMAS: Y. Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
2- Sibel YILDIRIM ESEN: Y. Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
3- Burcu AYÖZCAN ATALAR: Y. Mimar (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

Ödüller:
1.Ödül: 60.000 TL
2. Ödül: 45.000 TL
3. Ödül: 30.000 TL
1.Mansiyon: 15.000 TL
2.Mansiyon: 15.000 TL
3.Mansiyon: 15.000 TL
1. Satınalma: 10.000 TL
2. Satınalma: 10.000 TL
3. Satınalma: 10.000 TL

Başvuru:

Yarışmaya katılmak isteyenler,
“Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Troya Müzesi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü
II. TBMM Binası 06100 Ulus/Altındağ / ANKARA”
adresine başvurarak yarışma şartname ve eklerini alabileceklerdir. Şartname bedeli 150 TL’dir. Şartname bedelinin “Troya Müzesi Mimarî Proje Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası, Heykel Şubesi, TR480001001233034831705006 IBAN No’lu hesabına 70.00.01 Kurumsal Kodu ile yatırılması ve alınacak belgenin yarışma raportörlüğüne verilmesi karşılığında yarışmacılar, yarışma şartnamesi ve eklerini şahsen alabileceklerdir.

Başvuru esnasında yarışmacıların düz bir kâğıda bilgisayarla yazılmış ad, soyad, adres, telefon numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini yarışma raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir. Herhangi bir adres değişikliği olması durumunda yarışma raportörlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Başvurular 16/05/2011 tarihi, Pazartesi günü, saat: 17:00’de sona erecektir.

Etiketler

3 yorum

 • omer-yilmaz says:

  Truva Yarışması’nın yeni Arkitera’da yayınlanmasını çok isterdim ama açıkçası yenilenen siteyi açmak da biraz yavaştan alıyoruz. Ufak tefek hatalara bakmasak aslında 1 Haziran’da siteyi açmış olabilirdik.

  Biz siteyi açamadık diye yarışmaların bizi beklemesini bekleyemeyiz. Sadece Truva değil hemen ertesi gün Yozgat Yarışması da sonlandı. Her iki yarışmayı da Uludağ mezunu genç arkadaşarlarımız kazandılar. Bu başlık Truva’ya ait olduğuna göre Ömer Selçuk Baz’ı buradan bir kez daha tebrik etmek isterim. Sonuçlandığında Forum’da da yazdığım gibi Selçuk’un projesinin ilk üç içinde yer almasını bekliyordum zaten…

 • selin-bicer says:

  Kültür ve Turizm Bakanlığı keşke Troya yerine Truva deseymiş, bu kadar iyi bir yarışmanın başarısına gölge düşürdü…

 • omer-yilmaz says:

  Troya demekle bu yarışmaya gölge düştüyse yandık.

Bir cevap yazın