Trabzon Eski Tekel Binası Yeniden Canlandırma Mimari Proje Yarışması

Trabzon İli, Gülbaharhatun Mahallesinde yer alan ve Trabzon Belediyesinin mülkiyetinde bulunan eski Tekel bina kompleksinin yeniden düzenlenerek kente kazandırılması amacıyla; 13.08.2004 tarihli “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği“ esasları doğrultusunda Trabzon Belediye Başkanlığı tarafından Mimari Proje yarışması düzenleniyor.

Yarışmanın Amacı
Yarışmaya konu olan yapı kompleksine, çevresindeki idari, tarihi ve kültürel mekanlara ek olarak, Belediye Hizmet Binası ve Alışveriş Kompleksi işlevleri de yüklenerek, kent için ikinci bir merkez olma fikrinin canlandırılmasını sağlamak amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda açılan yarışmada ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin ortaya konulması bekleniyor.

Yarışmanın Yeri
Yarışmanın yeri,Trabzon ili Gülbaharhatun mahallesi, Atapark mevkiinde, 17 pafta, 61 ada ve 26 nolu parseldeki tescilli eski Tekel Binasının bulunduğu alan.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu, eski Tekel Binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel özellikleri de dikkate alınarak, bina kompleksinin yeniden değerlendirilip Belediye Hizmet Binası ve Alışveriş Kompleksi işlevlerini barındırır şekilde tasarlanması.

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri
1- M. Volkan Canalioğlu (Trabzon Belediye Başkanı)
2- Erdal Büyükçulha İnşaat Müh. (Trabzon Belediye Başkan Yrd.)
3- Prof. Dr. Şinasi Aydemir (Y. Mimar KTÜ. Mimarlık Fakültesi Dekanı)
4- İnci Güngör (Mimar / Şehir Plancısı)
5- Ayhan Turan Şehir (Plancısı Şehir Plancıları Odası Trabzon İl Temsilcisi)
6- Dr. İsmail Sağlam (Harita Y.Mühendisi Trabzon Bel. Meclis Üyesi)
7- Erol Fettahoğlu (Mimar Trabzon Bel.Meclis Üyesi)

Asıl Jüri Üyeleri
1- Prof. Dr. Gülsün Sağlamer (Y. Mimar İTÜ)
2- Prof. Dr. Hasan Şener (Y. Mimar İTÜ)
3- Prof. Dr. Aykut Karaman (Y. Mimar / Şehir Plancısı İDGSA)
4- Prof. Dr. Mete Tapan (Y. Mimar TH München)
5- Prof. Dr. Şengül Öymen Gür (Y. Mimar KTÜ)
6- M.Salih Akyüz (Mimar KTÜ)
7- Selahattin Bektaş (İnşaat Y. Müh. KTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
1- Sinan Kurbetçi (Mimar KTÜ)
2- Yrd. Dr. M.Reşat (Sümerkan Y. Mimar KTÜ)
3- Dr. Cengiz Tavşan (Y. Mimar KTÜ)
4- Muzaffer Aydın (İnş. Mühendisi KTÜ)

Raportörler
1- Cengiz Çolak Mimar (KTÜ)
2- Özgür Aşık Mimar (KTÜ)

Raportör Yardımcıları
1- Ömer Söylemez Harita Teknikeri (OMÜ)
2- A. Kerim Yıldırım Harita Teknikeri / İşletmeci (KTÜ)

Ödüller
1. Ödül 55.000 YTL. ( Ellibeşbin Yeni Türk Lirası)
2. Ödül 35.000 YTL. ( Otuzbeşbin Yeni Türk Lirası)
3. Ödül 20.000 YTL. ( Yirmibin Yeni Türk Lirası)
1. Mansiyon 10.000 YTL. ( Onbin Yeni Türk Lirası )
2. Mansiyon 10.000 YTL. ( Onbin Yeni Türk Lirası )
3. Mansiyon 10.000YTL. ( Onbin Yeni Türk Lirası )
1. Satın alma 2.000YTL. ( İkibin Yeni Türk Lirası)
2. Satın alma 2.000YTL. ( İkibin Yeni Türk Lirası)
3. Satın alma 2.000YTL. ( İkibin Yeni Türk Lirası)

Yarışma Süresi ve Takvimi
– Yarışma İlanı / Kayıtların Başlaması 08.05.2006
– Sorular için son gün 08.06.2006
– Cevapların Gönderilme Tarihi 15.06.2006
– Proje Son Teslim Tarihi 08.08.2006
– Jüri Değerlendirme Tarihi 12.08.2006
– Yarışma Sonucu İlan Tarihi 15.08.2006
– Sergi Tarihi ve Yeri 31.08.2006
– Kolokyum Tarihi ve Yeri 31.08.2006 / Trabzon Zorlu Grand Hotel

Başvuru
Yarışmaya katılmak isteyenler 08.05.2006 gününden itibaren Trabzon Belediyesi, APK Müdürlüğü Kat 2 61200 Atatürk Alanı / Trabzon(Tel:0462 326 60 49) adresine başvurup; ad, soyadı, telefon, faks, banka hesap no, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 150YTL (Yüzelli Yeni Türk Lirası ) karşılığında elden alabilecekler. Şartname bedeli Vakıflar Bankası Trabzon Merkez Şubesi 2038376 nolu hesabına veya Trabzon Belediyesi Gelir Müdürlüğüne “Şartname Bedeli” adı altında yatırılacak.

Yarışma Şartnamesi almayan kişi veya ekipler yarışmaya katılamaz.

Etiketler

Bir cevap yazın