Trabzon Belediyesi Kalkınma Mahallesi Parkı Bölgesel Fikir Projesi Yarışması

Trabzon Belediyesince; Trabzon ili, Kalkınma mahallesi, 99 pafta, 885 ada, 55 nolu parseldeki alanın düzenlenmesi için, "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" esasları doğrultusunda serbest, bölgesel ve tek kademeli olarak Fikir Projesi Yarışması düzenlenmiştir.

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
Trabzon Belediyesince; Trabzon ili, Kalkınma mahallesi, 99 pafta, 885 ada, 55 nolu parseldeki alanın düzenlenmesi için, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda serbest, bölgesel ve tek kademeli olarak Fikir Projesi Yarışması düzenlenmiştir.

2. Yarışmaya Katılma Esasları
Yarışmaya bireysel veya ekip temsilcisi müellifin Trabzon Şubesine kayıtlı olması koşuluyla, tüm T.M.M.O.B.’a kayıtlı Mimar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları katılabilirler.

3. Yarışma Jürisi
Danışman jüri üyeleri :

Hüseyin Yavuzdemir, Trabzon Valisi

M. Volkan Canalioğlu, Trabzon Belediye Başkanı

Ayşe Kabadayı, Mimar – KTÜ

Asıl jüri üyeleri :

Prof.Dr.Sonay Çevik, KTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Ali Özbilen, KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Saliha Aydemir, KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ayhan Usta, KTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Cengiz Acar, KTÜ Peyzaj Mim.Böl. Öğretim Üyesi

Necdet Kırhan Yazıcı, Serbest Y. Mühendis Mimar

İlhan Sağlam, Serbest Mimar Trabzon Şubesi Mimarlar Odası Sekreteri

Yedek jüri üyeleri :

Sezgin Yüksel, Şehir Plancısı

Dr.Arzu Kalın, KTÜ Peyzaj Mim. Böl. Öğretim Üyesi

Dr.Cengiz Tavşan, KTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Gör.

Raportörler :

Şencan H. Sağlam, Y. Mimar

Yasemin Aktürk, Peyzaj Mimarı

4. Ödüller
1. Ödül 12.000.000.000 TL
Net 12.000 YTL

2. Ödül 8.000.000.000 TL
Net 8.000 YTL

3. Ödül 6.000.000.000 TL
Net 6.000 YTL

1. Mansiyon 3.000.000.000 TL
Net 3.000 YTL

2. Mansiyon
3.000.000.000 TL
Net 3.000 YTL

3. Mansiyon
3.000.000.000 TL
Net 3.000 YTL

5. Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı: 08.11.2004

Kayıtların Başlaması: 08.11.2004

Sorular için son gün: 30.11.2004

Soruların cevaplanması: 08.12.2004

Teslim tarihi: 28.01.2005

Jüri değerlendirmesi: 07.02.2005

Sonuçların ilanı: Trabzon Belediye Başkanlığı tarafından Şubat ayı içerisinde mahalli gazetede ilan edilecektir. Sonuçlar jüri raporuyla yarışmacılara gönderilecektir.

Kolokyum: Kolokyum günü, yeri ve saati sonuçların ilan edildiği metinde ayrıca duyurulacaktır.

Yarışmacıların Trabzon Belediyesi APK Müdürlüğü’nden adres bırakarak şartname almış olmaları gerekmektedir. Şartname bedeli 50.000.000 TL (50 YTL) olup Vakıflar Bankası Merkez Şubesi 2038376 no’lu hesabına yatırılacaktır. Dekont isim ve adres ile birlikte Trabzon Belediyesi APK Müdürlüğü, kat:2 Atatürk Alanı / Trabzon adresine elden teslim edilecektir.

Ayrıca yarışma alanına 28.01.2005 tarihi saat 17.00 ye kadar giderek yer görme belgesini almaları gerekmektedir.

Yarışma Şartnamesini almayan kişi veya ekipler yarışmaya katılamazlar.

6. Yazışma Adresi
Raportörler :

Tel No: 0462 326 60 49

Faks No: 0462 321 08 01

e-mail: apk@trabzon.bel.tr

Adres
Trabzon Belediyesi A.P.K. Müdürlüğü
Kat:2 Atatürk Alanı
61200 – Trabzon

Etiketler

Bir yanıt yazın