Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması"na proje teslimi için son tarih 17 Mart 2020, saat 17:00.

1.Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere; belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil edecek mekânların oluşması için “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır.

2.Yarışmanın Yeri ve Konusu

İzmir İli, Torbalı İlçesi Tepeköy Mahallesinde, aşağıda detayları belirtilen parsellerde toplam 18.915 metrekarelik, üzerinde mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu, açık alanların otopark ve pazaryeri olarak kullanıldığı alandır. Torbalı ilçesinde yeni bir kent merkezi oluşturulmasına yönelik; Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte kapalı otopark gereksinimini karşılayacak, ayrıca haftanın bir günü ilçe pazarının kurulacağı, haftanın altı günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekânları içeren çok yönlü, özgün ve işlevsel projelerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu alan konum ve önem açısından ilçenin kimliğine katkı sağlayacak kamusal alanların başında gelmektedir. Yarışma sonucunda, söz konusu alanda güncel, işlevsel, gece ve gündüz sürekli kullanım alternatifleri yaratan, çevresiyle güçlü ilişkiler geliştiren, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan; mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ve tüm mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren disiplinler arası bir bakış açısıyla geliştirilen projelerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle ‘Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması’ açılmıştır.

3.Yarışmaya Katılma Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları,
  ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
  Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen mimar bir ekip temsilcisi belirlemiş olmak,

4- Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı : 13.12.2019, Cuma
 • Sorular için son gün : 13.01.2020, Pazartesi (17.00’ye kadar)
 • Cevapların İlanı : 20.01.2020, Pazartesi
 • Proje Teslim Tarihi : 17.03.2020, Salı (17.00’ye kadar)
 • Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son gün: 20.03.2020, Cuma (17.00’ye kadar)
 • Jüri değerlendirme ve sonuçlandırma teslim tarihinden 15 gün (on beş) gün içinde yapılacaktır.
  (Güncelleme 5 Haziran 2020) – Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ileri tarihe ertelenen Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri, Otopark ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması’nın Jüri Değerlendirme toplantısı 18 Haziran 2020 Perşembe günü yapılacaktır.
 • Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

5- Yarışma Jüri Üyeleri


5.1. Danışman Jüri Üyeleri

 • R. İsmail UYGUR – Torbalı Belediye Başkanı
 • Yenal AKGÜN – Mimar
 • H. İbrahim ALPASLAN – Mimar
 • İlyas ÇİMEN – Torbalı Belediye Başkan Yardımcı
 • Çiçek GÜLTEKİN ELBİR – Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı
 • Salih SARIDOĞAN – Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürü
 • Hafize Gülden BOLATOĞLU – Peyzaj Mimarı, Torbalı Belediyesi

5.2. Asil Jüri Üyeleri

 • Cem SORGUÇ -Mimar
 • Deniz ALKAN – İnşaat Mühendisi
 • Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK – Şehir Plancısı
 • Kemal Can ÇİNİCİ – Mimar
 • Pınar GÖKBAYRAK – Mimar
 • Can KAYA – Mimar
 • Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ – Peyzaj Mimarı

5.3. Yedek Jüri Üyeleri

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • İsmet HANER – İnşaat Mühendisi, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.
 • Dalya HAZAR – Şehir Plancısı
 • İnci UZUN – Mimar
 • Hatice SÖNMEZ TÜREL – Peyzaj Mimarı

5.4. Raportörler

 • Kemal KURU – Muhasebeci, Torbalı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
 • Çağlar ÖZKACAR – Şehir Plancısı, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Serkan TEKİN – K.S.T.T, Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili

6. Ödüllerin Sayısı ve Tutarı

• 1. Ödül 100,000 TL
• 2. Ödül 75,000 TL
• 3. Ödül 50,000 TL
• 1.Mansiyon 25,000 TL
• 2.Mansiyon 25,000 TL
• 3.Mansiyon 25,000 TL

7. Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir.

Şartname almak için Torbalı Belediyesi’nin Türkiye Vakıflar Bankası Torbalı Şubesi TR08 0001 5001 5800 7286 8111 00 numaralı IBAN hesabına, “Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartname Satış Bedeli” açıklamasıyla 100,-TL (Yüz Türk Lirası) yatırılması ve dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı gerekmektedir. Yarışmacılar dekont ile ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarisma@torbali.bel.tr e-posta adresine göndererek veya Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kat:3, 35860 Torbalı/İZMİR adresine getirilerek şartname edinilerek yarışmaya katılabilirler.

8. Yarışmayı Düzenleyen İdareye Ait İletişim Bilgileri
Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü, Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kat:3, 35860 Torbalı/İZMİR
Telefon: 0232 856 66 66/164-165
Web: yarisma.torbali.bel.tr
E-posta: yarisma@torbali.bel.tr

Etiketler

Bir yanıt yazın