Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından açılan "Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması"nda projelerin son teslim tarihi 26 Ekim 2020; posta ile teslim alım için son gün 30 Ekim 2020.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Fatih ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içinde 818-819-992 ve 1119 adalar, etkileşim alanları ve çevresidir.

Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Ziyaretçi Merkezi’nin Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı bağlamında tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

•TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
•Şartname alarak katılımcıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
•Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
•4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “YENİKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

•Yarışmanın İlanı: 20 Temmuz 2020, Pazartesi
•Son Soru Sorma Tarihi: 13 Ağustos 2020, Perşembe
•Soruların Yanıtların İlanı: 17 Ağustos 2020, Pazartesi
•Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Ekim 2020, Pazartesi
•Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 30 Ekim 2020, Cuma
•Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2020, Cumartesi
•Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Kasım 2020, Cumartesi

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri
› Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
› Mehmet ÇAKILCIOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
› Mahir POLAT, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
› Ufuk KOCABAŞ, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Başkanı
› Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri
› Zeynep ERES ÖZDOĞAN, Mimar
› Nevzat Oğuz ÖZER, Mimar (Jüri Başkanı)
› Cem SORGUÇ, Mimar
› Ata TURAK, Peyzaj Plancısı
› Tunç Tibet AKBAŞ, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
› Erdem CEYLAN, Mimar
› Meryem Müzeyyen FINDIKGİL, Mimar
› Oktay ÖZEL, İnşaat Mühendisi

Raportörler
› Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
› Kübra Elif DURGUN, Mimar – İPA Yarışmalar
› Serap ÖBEKCİ, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcısı
› Perihan GÜLDEN ÖKTEN, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
› S. Benan KAYA, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar
› İ. Zeynep KONURALP, Arkeolog – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Ödüller

•1.Ödül 80.000 TL
•2.Ödül 60.000 TL
•3.Ödül 40.000 TL
•1.Mansiyon 30.000 TL
•2.Mansiyon 30.000 TL
•3.Mansiyon 30.000 TL
•4.Mansiyon 30.000 TL
•5.Mansiyon 30.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Adres: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1
Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta: [email protected]
Web adresi: konkur.istanbul/theodosius

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın