Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Mimar Teoman Öztürk'ü, ölümünün 23. yılında anmak için düzenlenen "Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması"na kayıt yaptırmak için son başvuru tarihi 19 Eylül 2017.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1973-1980 yılları arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı olan ve 11 Temmuz 1994 tarihinde aramızdan ayrılan Mimar Teoman Öztürk’ü, ölümünün 23. yılında “Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması” düzenleyerek anacak.

Yarışma ile Teoman Öztürk’ün TMMOB’un kentsel toplumsal mücadelesinin şekillenmesindeki katkılarının geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması için günümüzde yürütülen kentsel ve mekansal mücadelenin sanat yoluyla yorumlanması hedefleniyor. Ayrıca yarışmayla mücadelede yeni bir bakış ve yorum ile yazmaya yönelenlerin potansiyellerini açığa çıkartarak farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak öyküler, TMMOB Mimarlar Odası ve meslek odalarının işbirliği içerisinde yürütülen kentsel mekanlar ve alanların savunmasını konu alması gerekiyor.

Yarışmanın katılım koşulları ise şöyle:

“Yarışmaya dosya halinde en çok iki öykü ile başvurulabilir. Bu öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalı. Seçici kurulu üyelerinin birince derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Yarışma herkese açık. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sahipleri dereceye giren ve basılması uygun görülen öyküler üzerindeki dijital ve basılı tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne devrettiğini kabul eder. Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi uğrayacağı zarara karşı sorumludur. Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.”

Aranacak şartlar

Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar ise şunlar:

“Öykü konusu; başta TMMOB Mimarlar Odası olmak üzere, TMMOB’ye bağlı odaların mücadele yürüttüğü mekânlara ilişkin olacak. Hangi mekânın seçileceği yazara bırakılmıştır. Öyküler Türkçe olmalıdır, çeviri öyküler yarışma dışı bırakılacak. Özgün, sade bir dille, 5.000 ile 15.000 karakter (600-2000 sözcük) arasında yazılmış öyküler değerlendirmeye alınacak. Yarışmaya katılacak öyküler, normal sayfa (A4) boyutunda, Arial 12 punto,1.5 aralık düzende bilgisayarla hazırlanarak 7 kopya halinde çıktı alınmalı, ayrıca bir CD’ye kaydedilip üzerine isim yazılmadan zarfa konularak teslim edilmelidir. Yarışmacılar, yarışmaya internet üzerinden kayıt yaptıracak ve yarışma başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde eserle birlikte teslim edecek. Eserlerin teslim edileceği zarfın sol üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır. (Yarışma rumuzu 4 harf ile 3 rakamdan oluşur. Örn:ZTRK006, TEON234) Zarfın içerisinde teslim edilecek olan, yarışmacıya ait özgeçmiş Times New Roman 12 punto ile yazılmalı, metnin uzunluğu 800 karakteri geçmemelidir. Yarışmacılar doldurdukları başvuru formunu ve özgeçmişi adres ve isimlerin olmadığı bir zarfa koymalıdır. Yarışmaya katılacak eser 5 nüsha hâlinde -üzerinde yazarına ait rumuzundan başka herhangi bir emare bulunmadan- basılarak ve CD’ye kaydedilerek, başvuru formunu ve özgeçmişi içeren zarf ile birlikte bir büyük zarf içerisine konulacak ve kargoyla ya da elden teslim edilecek.”

Yarışmaya kayıt yaptırmak için son başvuru tarihi 19 Eylül 2017.Yarışmaya elektronik ortamda kayıt mekan.mimarlarodasiankara.org adresinden yapılacak. Eserler en geç 3 Kasım 2017 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konur Sokak 4/3 Kızılay Ankara adresine teslim edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 17 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yarışmada birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin lira, 3 kişiye 750 lira teşvik ödülü verilecek.

Yarışmanın seçici kurulu Yavuz Önen, Fatih Söyler, Behiç Ak, Atilla Şenkon, Özlem Dengiz Uğur’dan oluşuyor.

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın