Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Mimar Teoman Öztürk'ü, ölümünün 25. yılında anmak için düzenlenen "Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması"na son başvuru tarihi 17 Eylül 2021, son teslim tarihi 19 Kasım 2021.

1. AMAÇ

TMMOB Başkanı olan Mimar Teoman Öztürk’ ün TMMOB’ a ve topluma getirdiği birikimin, bugünün kentsel ve mekansal mücadelesinin içerisinde yeni bir bakış ve yorum ile yazmaya yönelenlerin potansiyellerini açığa çıkartarak sanat yoluyla yeni bir mücadele farkındalığı yaratmak.

2. KAPSAM

“Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması”  Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenmekte olup, tek kademeli ve ulusaldır. Yarışmanın organizasyon ve başvuru sürecinden Mimarlar Odası Ankara Şubesi sorumludur.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ

Öykü

4. KONU

Öykünün konuları, meslek odalarının işbirliği içerisinde yürütülen kentsel mekanlar ve alanlardır.

5. KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya dosya halinde en çok iki öykü ile başvurulur, bu öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 2. Seçici kurulu üyelerinin birince derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 3. Yarışma herkese açıktır.
 4. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Başvuru sahipleri dereceye giren öyküler ve basılması uygun görülen öyküler üzerindeki dijital ve basılı tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesine devrettiğini kabul eder.
 6. Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 7. Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.

6. YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Öykü konusu başta Mimarlar Odası olmak üzere, TMMOB’a bağlı odaların mücadele verdiği mekânlar ve alanlara ilişkin olacaktır. Hangi alanın seçileceği yazara bırakılmıştır.
 2. Öyküler Türkçe olmalıdır, çeviri öyküler yarışma dışı bırakılacaktır.
 3. Özgün, sade bir dille, 5.000 ile 15.000 karakter(600-2000 sözcük) arasında yazılmış öyküler değerlendirmeye alınacaktır.
 4. Yarışmaya katılacak öyküler normal sayfa(A4) boyutunda, arial 12 punto,1.5 aralık bilgisayarla hazırlanarak 5 kopya halinde çıktı alınmalı, ayrıca bir cd ye kaydedilip üzerine isim yazmadan zarfa konularak teslim edilmelidir.
 5. Yarışmacılar, yarışmaya internet üzerinden kayıt yaptıracak ve yarışma başvuru formunu doldurarak imzalayarak eserle birlikte teslim edecektir.
 6. Eserlerin teslim edileceği zarfın sol üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır. (yarışma rumuzu 4 harf ile 3 rakamdan mevcuttur. Örn:ZTRK006, TEON234
 7. Zarfın içerisinde teslim edilecek, yarışmacıya ait özgeçmiş times new roman 12 punto 800 karakteri geçmemelidir.
 8. Yarışmacılar doldurdukları başvuru formunu özgeçmişi adres ve isimlerin olmadığı bir zarfa koymalıdır.
 9. Yarışmaya katılacak 7 nüsha -üzerinde yazarına ait rumuzundan başka herhangi bir emare bulunmayan- başvuru formlu ve özgeçmişli zarf bir büyük zarf içerisine koyularak kargoyla yada elden teslim edilecektir

7. TAKVİM

 • Yarışmanın ilanı 11.07.2021
 • Yarışmaya kayıt yaptırmak için Son Başvuru Tarihi 17.09.2021
 • Eserlerin Teslim Tarihi 19.11.2021
 • Kazananların açıklanması 10.12.2021
 • Ödül töreni 17.12.2021
 • Yarışmaya elektronik ortamda kayıt [email protected] adresine yapılacaktır.
 • Eserler 19 Kasım 2021 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konur Sokak 4/3 Kızılay Ankara adresine teslim edilecektir.

8. SEÇİCİ KURUL

1. Ruşen Keleş

2. Yavuz Önen

3. Esmahan Devran İnci

4. Mustafa Coşar

5. Sedat Bozkurt

9. RAPORTÖRLER

1.İlayda Karabulut

2. Ahmet Keleş

10. ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü 3000 TL

İkincilik Ödülü 2000 TL

Üçüncülük Ödülü 1000 TL

11. BAŞVURU:

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konur Sokak 4/3  Kızılay Ankara

Etiketler

Bir cevap yazın