Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Kısım 1., 2., 3., 4. Tahsis Alanları Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 12 Ekim 2012 Cuma saat 16:00 kadar.

Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından Pendik Kurtköy mevkiinde yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na kuzey yönünde bitişik İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, “2. Kısım 1., 2., 3., 4. Tahsis Alanları Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması” düzenlenecektir.

Yarışma,”Çok Katlı Yönetim Binası, Çok Kiracılı Ar-Ge Merkezi, Kuluçka Merkezi ve Sosyal Tesis Yapılarının tasarlanarak mevcut bina ve açık alanlar ile ilişkilendirilmesi” konularını kapsamaktadır.

Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen yarışma, ilan yolu ile ulusal düzeyde, ön değerlendirme sonucu seçilen davetli yarışmacılar arasında tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışmacı adayları, şartname ve eklerini Teknopark İstanbul A.Ş yarışma raportörlüğünden, Teknopark İstanbul A.Ş Muhasebe Departmanına makbuz karşılığı “Şartname Bedeli” olarak yatıracakları 100 TL karşılığında alabilirler.

1. Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

Yarışmayı Düzenleyen İdare: Teknopark İstanbul A.Ş.
Posta Adresi: Teknopark İstanbul Genel Müdürlük Binası, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, A Blok, 34912 Pendik/İstanbul-Türkiye
İrtibat Telefon Numarası: + 90 216 585 56 60
Faks Numarası: + 90 216 585 56 65
Web Adresi: www.teknoparkistanbul.com.tr
Elektronik Posta Adresi: yarisma@teknoparkistanbul.com.tr

2. Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya, ekip başı mimar olmak üzere çok disiplinli bir çalışma grubunun (Şehir plancısı, peyzaj mimarı, mühendis vb.) katılması beklenmektedir. Katılımcıların TMMOB’nin ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşması gerekmektedir.

Yarışmacıların;
– T.C. vatandaşı olması,
– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olması (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
– İlgili meslek odalarına kayıtlı olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması,
– Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmaması,
– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmaması,
– Jüri üyeleri (danışman, asli), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmaması,
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları,
– Jüri üyelerinin danışmanlık yaptıkları firmaların ya da ekiplerin bünyesinde yer almaması,
– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları,

3. Ön Seçim Kriterleri ve İstenen Belgeler

Aday yarışmacılarda aranan kriterler;
– İnşası tamamlanmış, en az 30.000 m²’lik kapalı alana sahip bir yapının mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş olmaları,
– İnşası tamamlanmış, yaklaşık 100.000 m²’lik açık alan düzenlemesinin uygulama projelerini gerçekleştirmiş olmaları,
– Yarışma konusuna benzer yüksek teknolojili veya yeşil bina konseptli bir yapı veya Ar-ge binasının veya ödül almış benzer bir yapının uygulama projesini tamamlamış olması

Aday yarışmacılardan istenen belgeler;
– Yukarıdaki kriterleri sağladığını gösterir belgeler,
– Tüm ekip üyelerinin mesleki özgeçmişleri,
– Proje ekibinin, tüm alt birimlerini (statik, elektrik, mekanik vb.) içerecek şekilde tanıtımı,
– Referans listesi veya kataloglar,
– Aday yarışmacının yukarıdaki içeriklere sahip uygulama projelerini tamamladığı (son on (10) yıl içinde) binaya ait tanıtım dosyası beklenmektedir.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu başvuran adaylar arasından uygun görülecek ekipler yarışmaya davet edilecek ve davetli adaylara ait projeler Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından satın alınacaktır.

4. Jüri Üyeleri ve Raportör

4.1. Jüri Üyeleri (Soyadı sırasına göre)

1. AKTUNA, Zeynep Y. Şehir Plancısı, Teknopark İstanbul A.Ş.
2. BÜTÜNER, Hüseyin Y. Mimar, Bütüner Mimarlık
3. ÇAĞLAYAN, Zübeyde Daire Başkanı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
4. Prof. Dr. ÇORAPÇIOĞLU, Kemal Y. Mimar, MSGS Üniversitesi
5. EROĞLU, Muhterem İnşaat Y. Mühendisi, Yapı Mühendislik
6. Dr. ERSUN, Cengiz Genel Sekreter, İstanbul Ticaret Odası
7. Prof. Dr. OCAKÇI, Mehmet Y. Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi
8. ÖZDEMİR, Tamer Y. Mimar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı
9. Prof. Dr. ŞENER, Sinan Mert Y. Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi
10. USAK, Sezen Mimar, Teknopark İstanbul A.Ş.

4.2. Raportör
KÖSE, Dinçer İnşaat Mühendisi, Teknopark İstanbul A.Ş.

5. Ödüller  ve Ödeme Şekli

1. Ödül 50.000 TL.
2. Ödül 40.000 TL.
3. Ödül 30.000 TL.

Ödül bedeline projelerin satın alma bedeli dâhil olup, diğer projelere satın alma bedeli olarak 20.000 TL ödenecektir.

Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül ve satınalma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

6. Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı: 05 Ekim 2012 Cuma
Son Başvuru Tarihi: 12 Ekim 2012 Cuma saat 16:00
Son Yer Görme Tarihi: 12 Ekim 2012 Cuma saat 16:00
Ön Değerlendirme ve Seçim: 15 – 19 Ekim 2012
Yeterlik Alan İsteklilere Yarışma Daveti: 22 Ekim 2012 Pazartesi Tasarım Süreci (61 gün)
Sorular İçin Son Tarih:
 31 Ekim 2012 Çarşamba saat 16:00
Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih: 06 Kasım 2012 Salı saat 16:00
Proje Teslim Tarihi: 21 Aralık 2012 Cuma saat 16:00
Jüri Değerlendirmesinin Sonuçlandırılması: 28 Aralık 2012 Cuma
Sonuçların İlanı: 31 Aralık 2012 Pazartesi

Teknopark İstanbul A.Ş., 4691 ve 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren “Yönetici Şirket” statüsünde olup, 2886 ve 4734 sayılı yasalara tabi değildir. Teknopark İstanbul A.Ş. işi kısmen ya da tamamen yaptırıp yaptırmamakta, iptal etmekte, işi dilediği miktar ve usulde dilediğine vermekte tamamen serbesttir.

Etiketler

2 yorum

Bir yanıt yazın