TC MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Ankara İli, Çankaya İlçesi’nde kadastronun 1964 Ada 21 numaralı Parseli üzerinde Harp Okulu sahasında yer alan ve T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın kullanımında bulunan yaklaşık 16.000 m2 arsa üzerinde SSM tarafından inşa ettirilecek yaklaşık 48.000 m2’lik binaların mimari projeleri, ön seçimli, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarıldı.

Jüri
Jüri Danışman Üyeleri
Mete Arslan (Daire Başkanı, İTÜ)
Elife Ünal (Şube Müdürü,İTÜ)
Gülçin Özden (Y. Mimar, ODTÜ)
Ayhan Razgat (Makine Mühendisi, GÜ)
Mehmet Sabri Yurdakul (Elektrik Y. Mühendisi, ODTÜ)

Asli Jüri Üyeleri
Mustafa Aslaner (Y. Mimar, DGSA)
M. Kadri Atabaş (Mimar, ODTÜ)
Sait Kozacıoğlu (Y. Mimar, ODTÜ)
Haluk Pamir (Y. Mimar, ODTÜ)
Çetin Yılmaz (İnşaat Y. Mühendisi, ODTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
Vacit İmamoğlu (Y. Mimar, ODTÜ)
Sinan Mert Şener (Y. Mimar, İTÜ)
Can Binzet (İnşaat Y. Mühendisi, İTÜ)

Raportörler
M. Tamer Özdemir (Y. Mimar, ODTÜ)
Murat Ulaç (Ş.Plancısı, ODTÜ)

Yarışma Takvimi
Ön seçim başvurusu için son gün: 19 Haziran 2006

Önseçim için başvurular Posta ve Kargo yoluyla en geç 19.06.2006 saat 17.00’e kadar SSM’na ulaşacak şekilde gönderilecek. Elden teslim kabul edilmeyecek.

Önseçim Toplantısı: 20 – 23 Haziran 2006
Seçilen yarışmacılara davet: 26 Haziran 2006
Sorular için son gün: 26 Temmuz 2006
Yanıtların son gönderilme tarihi: 07 Ağustos 2006
Projelerin teslim tarihi: 26 Eylül 2006
Jüri değerlendirme toplantısı: 02 Ekim 2006

Jüri yarışmaya katılan projeleri değerlendirmek üzere 2 Ekim 2006 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Kirazlıdere Mevkii 06100 Bahçelievler / Ankara adresinde toplanacak.

Ödüller:
Aşağıda belirtilen ve eşit olarak dağıtılacak ödüller yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde 193 sayılı gelir vergisi kanununun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

1.Ödül: 23.000-YTL
2.Ödül: 23.000-YTL
3.Ödül: 23.000-YTL
4.Ödül: 23.000-YTL
5.Ödül: 23.000-YTL
6.Ödül: 23.000-YTL
7.Ödül: 23.000-YTL
8.Ödül: 23.000-YTL

Katılım Şartları:
Yarışmaya katılmak isteyenlerin:
a) TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları,
b) Önseçim Şartnamesi alarak, adres bırakmış olmaları,
c) Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinin 15.maddesindeki koşullara uygun olmaları şart.

Yarışmacılar önseçim şartnamesini, “Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yeni Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğünde (Kirazlıdere Mevkii 06100 Bahçelievler/Ankara) görebilecek ve aynı adresten SSM’nın T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler Şubesi nezdindeki 3860700-5001 nolu hesabına 50 YTL yatırıldığına dair dekont gösterilerek alabilecekler.”

Önseçime katılacak yarışmacıların ön seçim şartnamesini satın almaları zorunlu.

Ön Seçim Değerlendirme Ölçütleri:
Ön Seçim için başvuruda bulunan mimarlardan veya mimar ekiplerinden sekizi (8) deneyimleri ve yaklaşımları juri tarafından değerlendirilerek yarışmacı olarak seçilecek.

Ön Seçime Katılacaklardan İstenecek Belgeler:
Ön seçime katılacak isteklinin;
a) İsteklinin uygulama projelerini tamamladığı son kamu ve/veya özel yönetim binasının tanıtımı,
b) İsteklinin uygulama projelerini tamamladığı ve inşaatı tamamlanmış olan takriben en az 20.000 m2 büyüklüğünde bir yapının tanıtımı,
c) İsteklinin, varsa mimari proje yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma kazanmış bir önerisinin tanıtımı,
d) Mimarlar Odası’ndan bu yarışma için alınmış isteklinin mesleğini uygulamasına engel olmadığını gösterir belge,
e) İsteklinin mesleki özgeçmişi,
f) İsteklinin birlikte çalışacağı mühendislerin mesleki özgeçmişleri,
g) Ön seçim şartnamesi alındı makbuzunu, üzerinde “Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yeni Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Başvurusu” ibaresi yazılan kapalı bir zarfın içinde sunması gerekiyor.

İstenenler A3 boyutunda ve albüm formatında basılı 3 kopya ve 1 CD olarak sunulacaktır. Her bir tanıtım için en fazla 3 A3 sayfa kullanılacak “a” ve “b” maddelerinde istenilen tanıtımlar için idare veya işverenden alınacak referans mektupları albüme eklenecek. Yarışma önerisi tanıtımı için Mimarlar Odası’ndan teyit yazısı alınarak albüme eklenecek.

İsteklinin bir ekip olması durumunda ekip üyelerinden birinin tanıtılan her üç projenin de müellifi olması, diğer ekip üyelerinin de üç projeden birinde müellif olması gerekir. “d” ve “e” maddelerindeki belgeler ekip üyelerinin her biri için düzenlenecek.

Albümün kapak sayfasında Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve İsteklinin Adı (adları) ve Unvanı (unvanları) yer alacak, ilk sayfaya içindekiler listesi konulacak.

Etiketler

Bir cevap yazın