TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Binası Mimari Proje Yarışması

TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi, TBMM kampusü alanında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 23. maddesi ve Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odalarına kayıtlı üyeler katılabilir.

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri:
Bülent Arınç (TBMM Başkanı)
Rauf Bozkurt (TBMM Genel Sekreteri)
Cengiz Köksal (TBMM Genel Sekreter Yardımcısı, Teknik)
Ünsal Çakmak (TBMM Teknik Daire Başkanı, Makine Müh.)
Sacit Arslantekin (Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Asli Jüri Üyeleri
Jüri Başkanı:
Mustafa A. Aslaner (Y. Mimar, Serbest, GSA – 1960)
Mustafa Aytöre (Mimar, Serbest, ADMMA – 1979)
Lale Balas (Doç. Dr.,İnşaat Mühendisi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Öğretim Üyesi, ODTÜ – 1989)
Abdi Güzer (Doç. Dr. Y. Mimar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, ODTÜ -1981)
Yıldırım Yavuz (Prof. Dr., Y. Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, ODTÜ – 1961)

Yedek Üyeler:
Meral Begimgil (Yrd. Doç. Dr., İnşaat Mühendisi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Öğretim Üyesi, İTÜ – 1975)
Lütfü Yazıcıoğlu (Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar, Bilim Kurulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, İDMMA – 1973)

Raportörler:
Serpil Başkurt (Mimar, TBMM İşletme ve Yapım Müdürlüğü, AÜ -1989)
Ergin Can (İnşaat Mühendisi, TBMM İşletme ve Yapım Müdürlüğü, ODTÜ – 1989)

Ödül
1. Ödül (net) : 55.000,–YTL.
2. Ödül (net) : 45.000,–YTL.
3. Ödül (net) : 35.000,–YTL.

1. Mansiyon (net) : 25.000,–YTL.
2. Mansiyon (net) : 25.000,–YTL.
3. Mansiyon (net) : 25.000,–YTL.
4. Mansiyon (net) : 25.000,–YTL.
5. Mansiyon (net) : 25.000,–YTL.

1. Satınalma : 15.000,–YTL.
2. Satınalma : 15.000,–YTL.
3. Satınalma : 15.000,–YTL.

Yarışma Takvimi
Proje teslim tarihi : 21 Ağustos 2006 (18.00)
Son yer görme tarihi: 14 Ağustos 2006 (18:00)

Yarışmanın sonucu TBMM Genel Sekreterliği Teknik Daire Başkanlığı tarafından, Resmi Gazete’de, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin yayın organında ve tüm ülkede dağıtımı yapılan bir günlük gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilecektir. Bütün projeler sonucun ilanından sonra TBMM Tören Salonunda 10 gün süre ile sergilenecektir. Bu ilanda değerlendirme toplantısı (kollokyum) tarihi, saati ve yeri bildirilecektir.

Katılım Şartları
Yer görme müddeti 14 Ağustos 2006 günü saat 18:00’ e kadardır.

Yarışmacılar yer görme belgesi, şartname ve eklerini TBMM Teknik Daire Başkanlığı “TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Binası Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğünden (TBMM Personel Binası, Kat 3 Oda No: 328 – 330 Bakanlıklar/ANKARA) alacaklardır. TBMM kampüsüne girişlerde yarışmacıların Dikmen Nizamiye Giriş Kapısını kullanmaları gerekmektedir.

Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için elden veya posta ile TBMM Saymanlık Müdürlüğüne 250,00,–YTL. yatırıldığını gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile TBMM Teknik Daire Başkanlığı “TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Binası Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğüne (TBMM Personel Binası, Kat 3 Oda No: 328 – 330 Bakanlıklar/ANKARA) müracaat edilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın