Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Alanında Yeni Fikirler Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

İki kategorili, tek aşamalı açılan yarışma Mevcut Atatürk Stadyumu'nun taşınması doğrultusunda kent merkezindeki bu benzersiz açık alanları, kentlinin bulunma/eyleme ortamları olarak tasarlanmasını amaçlıyor.

YARIŞMA ALANI

Yarışma alanı sınırları stadyum ve yakın çevresini;

 • Eskişehir Atatürk Stadyumu
 • Hava Hastanesi Yerleşimi
 • Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’ni kapsar.

YARIŞMANIN AMACI

Kentler, binlerce yıldır sürekli devinen ve değişen yaşamın sosyal, kültürel ve tarihsel mekânı olarak sürekli bir inşa süreci içindedir. Kentin hayatında mevcut yapılı fiziki çevre ile gelecekteki kentsel oluşumlar ve dinamikler arasındaki diyalektik ilişkilenmeler bir yandan sorunlar üretirken öte yandan kent hayatının devinimini sağlayan temel etkenler haline gelmektedir. Bu yarışmanın amacı, yerel mekansal ve zamansal dinamiklerin kent üzerinde öngördüğü değişim ve dönüşümün sosyal ve kültürel bir konsensüs içinde tartışma ortamını oluşturmaktır.

Hız’la kentlileşen ve nüfusun ezici bir çoğunluğunun artık kentlerde yaşadığı ülkemizin, yaşam dinamikleri de orantılı olarak farklılaşmakta ve yeni şekillenmelere uğramaktadır. Kentlerdeki sosyal ilişkilenme örüntüleri günbegün alışagelmedik yeni kalıplar keşfetmekte, ya da var olanları yeniden biçimlendirmektedir. Eskişehir kenti, Türkiye’nin kent tarihinde ulusal sanayinin gelişim çabalarıyla öne çıkmıştır. Kent mekânının tarihsel derinliğine 2000’li yıllardan beri eklemlenen üniversite kenti karakteri de Eskişehir’i zengin, sıcak ve rafine bir kent kimliğine büründürmüştür. Ayrıca Eskişehir kent kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Eskişehirspor, kentin futbol ile olan ilişkisi özelinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde ve gelecekteki kentsel taleplere cevap verebilme potansiyelini yitirdiği düşüncesiyle Eskişehir kent merkezinde 1964 yılından bu yana var olan mevcut stadyumun merkezi otorite tarafından kent dışına taşınması kararlaştırılmıştır.

Merkezdeki mevcut stadyumun taşınması ile boşalacak alana ne yapılacağı, Eskişehir Valiliği aracılığı ile kentte tartışmaya açılmış ve bu alanın değerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmalar başlatılmıştır.

Yaşamın bu çeşitlenmiş olanaklılığına yeni ufuklar açacak mekansal hareketlenmeleri kaynağında yakalamak için, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi “meteorik boşluk – Eskişehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor” başlığı adı altında taşınacak olan Eskişehir Atatürk Stadyumu alanında yeni fikirleri tartışmaya açacak tasarımları elde etmek ve Güzel Sanatları teşvik etmek için bu fikir yarışmasını düzenlemiştir.

YARIŞMANIN KONUSU

Mevcut Atatürk Stadyumunun taşınması kararı doğrultusunda, ekte verilen alanda kentlilerin, kent hayatına katılımı sorunsalının (problematiğinin) tanımlanması, kent merkezindeki bu benzersiz açık alanları, kentlinin bulunma/eyleme ortamları olarak tasarlanmasıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ

TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir şubesinin, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olduğu bir mimari fikir projesi yarışmasıdır.
Yarışma 2 kategoride düzenlenecektir:

1-” A ” Kategorisinde TMMOB Mimarlar Odası üyeleri ile TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyeleri, ekiplerinde en az bir TMMOB Mimarlar Odası üyesi bulundurmak koşuluyla yarışmaya katılabilirler.
2-” B ” Kategorisinde halen Lisans eğitimi gören Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri katılabileceklerdir.

Lisansüstü ya da doktora öğrencileri yarışmaya ‘A’ kategorisinde katılabilirler.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

A Kategorisi Katılım Koşulu ;

Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası üyesi olup, üyeliğini koruyan tüm mimar ve en az bir mimar bulundurmak koşulu ile şehir plancıları, peyzaj mimarları ekip olarak katılabilirler. Ekip katılımlarında ekip başı TMMOB Mimarlar Odası üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır.

B Kategorisi Katılım Koşulu;

Yarışmaya Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden birinde halen lisans öğrencisi olanlar katılabilirler.

Her iki kategori için de şartname alarak, kimlik ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirilmesi gereklidir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir)
2013-2014 yılı bahar dönemi mezunları iki kategoriden birini seçmek koşuluyla her iki kategori dâhilinde yarışmaya katılabilirler. A Kategorisine katılım için A-Kategorisi katılım şartları sağlanmalıdır.

Yarışmaya Katılamayacaklar:

 • Yarışmayı açan Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
 • Yarışmayı açan Mimarlar Odası Eskişehir şubesinde, yarışma ile ilgili her türlü işlemi düzenlemek, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
 • Meslekten men cezası bulunanlar,
 • Seçici kurul üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
 • Seçici kurul üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
 • Seçici kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar,
 • Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri Mimarlar Odası Eskişehir şubesine karşı “müşterek ve müteselsilin” sorumludurlar.
 • Diğer meslek dallarından raporları düzenleyenlerin de ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.

Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılanlar yarışmayı çıkaran kuruluşla ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirteceklerdir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE KURUMA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
METEORİK BOŞLUK Eskişehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor
“Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyum Alanı İçin Yeni Fikirler” Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Raportörlüğü

Adres : Hacı Alibey Mah. Dumrul Sk. Eti İş Merkezi, No:11 K:2 D:3/4 Eskişehir
Tel/Faks : +90 222 231 72 13 – 222 231 34 87
E-posta : [email protected] http://www.mimaresk.org.tr/

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİN ELDE EDİLMESİ

Yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmacılar, yarışma şartnamesini TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesinden elden alabilecekler ya da banka dekontu karşılığında ödemeli olarak adreslerine postalanabilecektir. Şartnamenin temin tarihi Yarışma takvimindeki Teslim tarihinde önce olmalıdır.
A Kategorisi katılımcıları için 50 TL,
B kategorisi katılımcıları için ise bedelsizdir,
–kargo masrafları alıcı tarafından ödenir-

BANKA İBAN NO:
İş Bankası Eskişehir Şubesi 4400-2812600
TR07 0006 4000 0014 4002 812600

Banka dekontu açıklaması:
TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
METEORİK BOŞLUK Eskişehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor
“Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyum Alanı İçin Yeni Fikirler” Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Raportörlüğü

SEÇİÇİ KURUL ÜYELERİ

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

 • Canan OYTAN TMMOB / TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı
 • Bülent ERKUL TMMOB / TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı
 • Prof.Dr. Nadir SUĞUR / Eskişehir Kent Konseyi Başkanı, Kent Sosyoloğu
 • Gürcan BANGER / Araştırmacı-Yazar
 • Osman ŞİŞMAN /ODTÜ Felsefe

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

 • Kenan GÜVENÇ (Başkan)/ODTÜ Mimar
 • Prof.Dr. Nuray ÖZASLAN/ A.Ü. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı
 • Doç. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK/ ESOGÜ, Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölüm Başkanı
 • Recep ÜSTÜN/ Anadolu Üniversitesi, Mimar
 • Sinan OMACAN/ İTÜ Y.Mimar
 • Yrd.Doç.Dr. Semih Halil EMÜR/ ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama
 • Dr. Oktan NALBANTOĞLU / Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • Doç.Dr. Osman TUTAL, A.Ü/ Mimar
 • Selçuk SIRMA, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • Yrd.Doç.Dr. Murat SÖNMEZ, TOBB/Mimar

Raportörler:

 • Mahir ALTUNTAŞ, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
 • Sertaç KESKİN, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyesi

ÖDÜLLER VE ÖDEME BİÇİMİ

Seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen yapıtlara aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının gazete ilanı ile duyurulmasından sonra en geç bir ay içinde gerçekleşecektir.

 • A KATEGORİSİ: 15.000,00 TL tutarında 4 Eşdeğer Ödül
 • B KATEGORİSİ: 5.000,00 TL tutarında 4 Eşdeğer Ödül

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 07 Mayıs 2014, Çarşamba
 • Şartnamelerin teslimi: 07 Mayıs 2014, Çarşamba
 • Soru ve Yanıtlar:
 • Aşama: Son Soru Sorma: 29 Mayıs 2014, Cuma
 • Cevaplar : 5 Haziran 2014, Perşembe
 • Aşama: Son Soru Sorma: 19 Haziran 2014, Perşembe
 • Cevaplar : 24 Haziran 2014, Pazartesi
 • Teslim günü: 5 Ağustos 2014, Çarşamba
 • Jürinin Toplanması: 11-19 Ağustos 2014
 • Sonuçların Açıklanması: 19 Ağustos 2014
 • Sergileme: 19-23 Ağustos
 • Kolokyum ve ödül töreni 27 Eylül 2014

PROJE TESLİM ADRESİ VE KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak projeler 9 Temmuz 2014, Çarşamba günü saat 19.00’a kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edilecek ya da kargoya verilecektir. Kargoya verilen projelerin kargoya verildiği tarihi gösteren belge, raportörlüğe e-posta ya da faks yoluyla gönderilecektir. 9 Temmuz 2014, Çarşamba günü 19.00’a kadar “TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, Hacı Alibey Mah. Dumrul Sok. Eti İş Merkezi No:11 K:2 D:3/4 Tepebaşı/Eskişehir adresine elden teslim edilmeyen veya kargoya verilmeyen projeler yarışmaya katılım hakkını yitirecektir.

SORU SORMA

Soru ve cevaplar iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yarışma ve yarışma şartnamesiyle ilgi konularda soru sormak isteyen yarışmacılar, bu başvurularını yazılı olarak “meteorik boşluk/ Eskişehir yerçekim kuvvetini yaratıyor “yarışma raportörlüğü veya [email protected] adresine, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde gönderilecek cevaplar http://www.mimaresk.org.tr/ adresinde duyurulacaktır.

PROJELERİN SERGİLENMESİ KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

Ödül alan yapıt sahibi, yarışmaya katılmakla yapıtının sergilenmesine ve yarışmaya ait yayında yapıtının yer almasına onay vermiş olur.

Sergileme 18-19 Temmuz 2014 günleri arasında sergilenecektir. Sergi ve kolokyum yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir.

Ödül töreni 19 Temmuz 2014, Cumartesi saat 14.00’de gerçekleştirilecektir. Program daha sonra duyurulacaktır.

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Yarışma sonuçları yarışma web sitesi, yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Bu şartnamede yazılmayan konularda TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’nde belirtilen kurallar geçerlidir. Yarışma şartnamesinde İstenilenler den herhangi birisinin verilmediği tasarımlar ile yapıt sahibini belirtir özel işaret içeren projeler tutanağa geçirilerek Seçici Kurul kararıyla yarışmadan çıkarılır. Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar seçici kurul hakemliğinde, bu şekilde sonuç alınmazsa TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesi hakemliğinde, olmazsa Eskişehir Mahkemeleri nde Hakem-Bilirkişi yoluyla çözülecektir.

Etiketler

9 yorum

 • omer-yilmaz says:

  Stadyumlar tüm Türkiye’de sorun.

  Eskişehir’deki bu alan pek çok kentte rant aç gözlülüğüne kurban (rant kötü bir şey değil, olmalı; kötü olan aç gözlülük.) edilen stadyumlardan farklı olarak kurtarıldı. Antalya ve Gaziantep’te olduğu gibi bir yüksek emsalle konut yapma durumu ya da Kayseri’de olduğu gibi bir AVM olması durumu söz konusu değil.

  Hal böyle iken ve Eskişehir Valiliği’nin alanla ilgili hazırlattığı bir proje (şahsen düşük yoğunluklu olduğunu da biliyorum.) olduğu biliniyor iken sorularım var:

  1- MO Eskişehir Şubesi yönetimine soru: Bu yarışmayı Valilikle birlikte açmak için neler yapıldı? Hiçbir müzakere yapılmadan mı buraya geldik? Yoksa bazı görüşmeler yapıldı mı? Yapıldı ise bilmek hakkımız değil mi?

  2- Kenan Güvenç’e soru: Gezi Parkı için İSMD’nin açtığı yarışmaya çok sert karşı çıktı. Gezi Parkı’na seçim öncesi hazırlanan ve bir anda önümüzde düşen projenin müellifi ile (Proje hazırlamak bir olumsuzluk değil benim bakışımla; olumlu da demiyorum, uzun uzun tartışılması gereken bir konu. Yanlış anlaşılmasın: konu dağılmasın istediğim için notu peşinen düşüyorum.) aynı jüride nasıl yer alabiliyor?

  3- MO Eskişehir Şubesi yönetimine soru: Benzer bir durumda, benzer tavırla açılan Adana Yarışması’nın sonuçları irdelendi mi? Adana Yarışması’nın alanla ilgisi ne oldu? Gündem oluşturdu mu? Çözüme yönelik adımlar atıldı mı?

 • cihan-sevindik says:

  Ömer Bey Merhaba..

  Aşağıda sıraladığınız soruların cevabını gerçekten biz de merak ediyoruz. Adana Yarışması sonrasında bildiğimiz kadarı ile çözüme yönelik hiçbir gelişme yaşanmadı. Açıkçası sonuçların da yeterince irdelenip gündem oluşturulmadığı da ortada.
  Yarışmalar sistemi ve juri seçimleri ile ilgili son zamanlardaki gelişmeler, hem bu yarışma özelinde hem de sizin büyük bir gayret gösterdiğiniz “Yarışmayla Yap” sisteminde bazı tartışmalara neden olmakta. Açıkçası Çanakkale merkezli açılan son dönem yarışmalarındaki ön seçim sistemine geçiş ile ilgili bizlerinde daha detaylı bilgiye sahip olmaya hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Açık yarışma sisteminin, ön seçimli yarışma sistemine dönüşümünün yeterince tartışılmadan ve yeterince şeffaflaşamadan olduğunu düşünmekteyiz. Açılan yarışmaların ön seçimli olmasının nedenleri, juri belirlenme süreci , ön seçim değerlendirme kriterleri gibi detayların daha sağlıklı tartışıldığı bir ortamın yarışmalar ortamına daha büyük katkı vereceğine inanıyoruz.
  Başta Mimarlar Odası ve Yarışmayla Yap girişimi olmak üzere, yarışmalar ile ilgili fikri ve katkısı olabilecek herkesin dinlenebileceği geniş katılımlı bir toplantı belkide bazı soru işaretlerinin giderilmesi için iyi bir fırsat olabilir…

 • kenan-guvenc says:

  Ömer Yılmaz ,merhaba..
  Meseleleri birbirine bağlamak, yarışma aleminin hal_i pür melalinin panoramasını algılamak açısından ortama oldukça katkı sağlayabilir bir çabadır.Sizin de bu niyette olduğunuzu düşünüyorum.. .Fakat ahvalin bütünlüğünün görülmesini sağlamak üzere dile getirdiğiniz soru ve sorunlar ile muhatapları – biri de benim- iki ayrı galakside dönüp duran iki ayrı yıldız kadar birbirleriyle ilişkisiz durumdalar .İçtenlikle size önerim JÜRİ nin açık tavrının göstergesi yarışma şartnamesini sakin sakin bir kez daha okumalısınız.Yine de eleştiriniz geçerliliğini sürdürmekteyse ,ifade ettiğiniz soru ve sorunlar ait oldukları devrelere bağlandıkları takdirde , şahsımda tartışma sürecinde muhakkak yerini alacaktır.Çok selam.KG

 • omer-yilmaz says:

  Merhaba Cihan,

  Adana Yarışması’ndan somut çözüm beklemiyorum zaten yarışma da o amaçla açılmadı. Gündem oluşturmadaki, acımasız kentsel projeler karşısında muhalefet oluşturmadaki rolünü merak ediyorum.

  “Yarışmayla Yap” diye bir sistem yok, burada söylenmek isteneni anlayamıyorum. Eğer “çabalıyorsunuz da boş” diyorsanız açıkça yazmanızı beklerim. Yarışmayla Yap, kamunun daha fazla yarışma açmasına; açılan yarışmaların sonuç hedeflerine ulaşmasına yönelik etkinlik ve yayınlar düzenler, o kadar.

  Daha dün Ankara’da Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu vardı. Orada da ön seçmeli model Sempozyumla ilgili olmasa da gündeme geldi. Ona katılmayıp, burada başka toplantı önermek tam anlamıyla ironi bence.

  Bu yarışma Eskişehir’de açılan bir yarışma; Adana yarışmasını bu yarışma ile ilgisi bağlamında not düştüm o kadar. Bu konu içinde ön seçime yönelik gelecek herhangi bir yoruma cevap yazmanın doğru olmadığını da not düşmek isterim. Bir soru veya eleştiriniz var ise doğru konuya yazılırsa ve de bir cevap gerekir ise şahsen cevaplamaktan çekinmem.

 • omer-yilmaz says:

  Yorumun “Ön seçimli yarışmaların tartışılabileceği tek toplantı Yarışmalar Sempozyumu” gibi bir cümle ile başlaması üzücü bir o kadar da kışkırtıcı. Hiç gerek yok oysa. Sadece sizi zedeler.

  Ayrıca madem bu kadar bel altı vurarak gidiyoruz ben de çok yanıt vermek istediğim halde konuyu yanıtlamayacağım.

  Kenan Güvenç’e şartnameyi okuduktan sonra yanıt yazacağım.

 • tuna-han says:

  Herkese merhaba,

  Ön seçimli yarışmaların tartışılabileceği tek toplantı Yarışmalar Sempozyumu ve web ortamında ilgili yerler olduğu için o konuyla ilgili görüşlerimi uygun yerlerde dile getiririm. Eskişehir yarışması ile ilgili Ömer Bey’ın gündem oluşturmak ile ilgili yazdıklarına katılmakla beraber sorduğu sorularda kafama takılan bir kaç nokta var;

  1) İSMD’nin açtığı yarışmaya karşı çıkmakla, mevcutta yapılan düzenlemelerin müellifi ile aynı jüride olmak arasında nasıl bir bağ kuruldu? Bu sorumun yanında son zamanlarda Türkiye’de açılan ”her türden” yarışmanın (Eskişehir yarışması dahil) jüri seçimlerinin şeffaf olmaması ve keyfi olmasından ötürü rahatsızlık duyduğumu belirteyim.

  2) Açılmış olan ”fikir” yarışmasında valilik ya da her hangi bir yerel idare ile görüşmenin ne tür bir katkı sağlayacağını merak ediyorum. Zaten mevcut alanla ilgili valiliğin öngörüsü imar planlarında okunabilmektedir. Bir ”fikir” yarışması için bu bilgiden daha fazla ne tür bir bilgi alınabilir? Bu alanda açılmış bir ”fikir” yarışmasının, aynı alan için daha sonradan açılma ihtimali olan ulusal yarışma sürecine ne tür bir zararı olabilir? Şahsi görüşüm olarak ta mimarlar için en özgür fikir üretme alanı olan yarışmaların nihai amacı olarak yapının yapılmasını koymak ve bu uğurda yapı elde etmek ve yapmakla ilgili bütün eylemlerini haklı olarak eleştirdiğimiz idarelerin yöntemlerini yarışma etkinliğinin içine dahil etmek, yarışmaların düşünüm kısmına büyük zararlar verecektir. Teşbihte hata olmaz diyerek, amaca ulaşmak için şeytanla işbirliği yapmaya benzetiyorum bu çabaları. Yarışmaların mevcut idareleri dönüştürmesini sağlamak için çabalamak (bu konuda Yarışmayla Yap’ın çabalarını tamamen yok saymamak gerekir.) yerine, idarelerin yarışmaları dönüştürmesini üzülerek seyretmekteyiz. (Bu kısımda yazdıklarımla ön seçimli yarışmalarla ilgili görüşlerime de bir giriş yaptım farkında olmadan 🙂

 • omer-yilmaz says:

  Yarışma şartnamesini dikkatlice okudum.

  Görüşümün değişmesine neden olacak gerekçeler yok bu şartnamede. Mesajımdaki soruların tümü geçerliliğini koruyor.

 • eren-tumer-mimarlik-ofisi says:

  Adana yarışması ile ilgili sonuca gidecek herhangi somut bir adım maalesef atılamadı. Bunun için oda bütçesi kamuoyu oluşturacak çalışmaları karşılayamadı. İlçe belediyeler ile görüşmeler yapıldı ancak yerel seçimler öncesi belediyeler bu süreçte uzak durdular. Adana Büyükşehir belediyesinin ise belki bilginiz vardır o dönemde başkanlığı vekaleten yürütülüyordu. Şu aşamada ise yeni dönem bld. başkanları stadyum yerinin AVM / Rezidans olamayacağı yönünde görüşler vermeye başladılar. Aslında kamu oyu oluşturma çalışmaları devam ediyor. Umarım beklediğimiz türden bir sonuca ulaşacak..

 • kenan-guvenc says:

  ömer yılmaz ,yeniden merhaba….
  yeniden : hayatımızı yönlendiren meselelerin birbirine çeşitli görüş açılarıyla bağlama yönünde gösterilen tüm çabaları çok önemsiyorum.sizinkileri de..üstelik- yaklaşık 5 yıldır fiili katılımlara ara vermiş olsam bile – benim kişisel tarihimin tasarımcılık bölgesinin en önemli bölümünü oluşturan yarışmalar konusunda ortamı derleyip toparlayan düşünsel çabaları -eleştiri ya da değil -ayrı bir hassasiyetle izliyorum.
  eleştirileriniz hakkında benim de daha önce belirttiğim görüşüm değişmedi: mantıksal çıkarımlar her zaman düşünsel bir içeriğe tekabül etmeyebilir.çünkü mantıksal çıkarımlar , konu hakkında daha önce oluşturduğumuz bir fikri şablonun teyidi için sık sık başvurulan bir şablon geometrisi haline getirilebilirler.üzgünüm ,eleştirilerinizin mantıksal çıkarımlar ve üstelik birbirleriyle zoraki bağlantılar kuran mantıksal çıkarımlar olduğu kanısındayım.yeterince gürültülü bir ortamın yeni bir gürültü kaynağı olma arzusunda hiç değilim.eskişehir meteorik boşluk yarışma süreci boyunca şartname den kollokyuma sergileyeceğim tavrın bütünlüğü ,konuyu tartışma mecralarımın da entelektüel gerekçesi olacaktır.esen kalınız.

Bir cevap yazın