“Taşı Yaşatan Tasarımlar” Doğal Taş Tasarım Yarışması

Yarışmada projelerin son teslim tarihi 29 Nisan 2013.

1. YARIŞMANIN AMACI
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Taşı Yaşatan Tasarımlar” isimli Doğal Taş Tasarım Yarışması”nın amacı;

Türkiye doğal taş endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
Üniversitelerimizde yetişen başarılı öğrencilere istihdam ve öğrenim desteği sağlamak,
Türk doğal taş sektöründe tasarımın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek, 250’nin üzerinde renk ve desen çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınması ve kullanılması sağlamak,
Türk doğal taşlarının farklı tasarımcı ve mimarların elinde değişik kullanım alanlarının olabileceğinin gösterilmesi, dolayısıyla Türk doğal taşlarının kullanım alanlarının genişletilmesi,
Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek,
Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü arttırmak,
Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profosyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarlaru sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

2. YARIŞMANIN KONUSU
Yarışma konusu doğal taş kullanılarak günlük yaşamda kullanılabilecek, üretilebilir, sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartıyla İç Mekan ( Lobi, otel odası, banyo, mutfak gibi ) ve Dış Cephe Kaplama (Konut,Villa cephesi, Ofis, Otel Bina Cephesi gibi ) alanlarında uygulanabilecek doğal taş kullanımını arttırıcı ve özendirici yeni tasarım ve yeni ürünlerin ortaya konmasıdır.

3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
18 yaşını doldurmuş ve T.C vatandaşı olmak
Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı , İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar ile bu bölümlerde yüksek lisans/doktora eğitimi gören öğrencilere açıktır.
Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve tasarımla ilgili diğer bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler ile meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde ön lisans eğitimi gören öğrencilere açıktır.
Yarışmanın “Profesyonel ” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan en az bir kişinin yukarıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olması gerekmektedir.
Ekipte yer alan yarışmacıların diğerleri öğrenci olabilir. Bu durumda proje, profesyonel kategorisinde değerlendirilir.
Yarışmanın “Öğrenci ” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan her birinin yukarıda belirtilen bölümlerin birinde eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategorideki ekipte profesyonel kişi bulunamaz.Yarışmaya katılan her projede özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum (üniversiteler hariç), firma veya çalıştığı firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz.
Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse İMMİB Genel Sekreterliğince ödül geri alınır. Yarışma bu şartname esasları içerisinde ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiştir.
Yarışma şartnamesi ve ekleri yarışma raportörlüğünden ve www.tasiyasatantasarimlar.com web adresinden temin edilebilir.
Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her birinin şartnamenin her sayfasını imzalamaları gerekmektedir.
Birden çok projeyle katılmak isteyen yarışmacılar her bir proje için ayrı rumuz alarak projelerini ayrı ayrı göndereceklerdir.
Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI, YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME AŞAMASI
Yarışmacılar projelerini son teslim tarihinden önce www. tasiyasatantasarimlar.com sitesinden ön kayıt yaparak katılacakları proje için sayı ve harflerden oluşan 5 karakterli bir “rumuz” (X0W1Z gibi) alacaklardır.( Rumuzun yarışmacıya ait her belgenin sağ üst köşesinde yer alması zorunludur ) Daha sonra yine aynı alanda belirtilen yükleme alanına proje çizimlerini, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

Eğitim/Mezuniyet Belgesi: Öğrenci kategorisinde yarışmaya başvuracaklar için üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimini sürdürdüğünü, profesyonel kategorisinde başvuracaklar için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduklarını kanıtlayan belgenin dijital görselidir.

Nüfus Cüzdanı Resmi: Katılımcıya ait Nüfus Cüzdanının dijital görselidir.

Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf jpeg formatında katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir.

Proje Paftaları: Projenin en fazla 3 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Paftalar en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında ve A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm) olmalıdır.

Proje Raporları: Projeyi Türkçe olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik ve katma değer yarattığını, ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 300 sözcükten oluşan belgedir.

Açıklamalar
– Katılımcı, bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
– Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

5. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

Pafta
Yarışmacılar projelerini web’e yüklemenin yanı sıra 70 x100 cm ebatında paftalarla / fotobloklarla CD/DVD ve rapor eşliğinde sunmalıdır.

Rapor
Paftalara ilave olarak projeyi açıklayan en çok 300 kelimelik bir rapor projeye eklenecektir. Bu rapor ilave olarak paftalar üzerinde de yer alabilir. Raporun sağ üst köşesinde rumuz bulunacaktır. Rapor bilgisayarla hazırlanacak ve üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

CD
Teslim edilen projelerin yarışma sonunda yayınlanabilmesi için tüm çizim ve raporun sayısal ortamda sunumu (Çizimler en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında, rapor Word DOC formatında olacaktır.) projeye eklenecektir. CD’nin üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

Kimlik Zarfı
Her yarışmacı projesini teslim ettiği ambalajın içine, içi görünmeyen cinsten kapalı bir zarfın üzerine “Taşı Yaşatan Tasarımlar – Doğal Taş Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ve yalnızca belirledikleri rumuzlarını yazarak içine;
Yarışmacılar projelerini web’e yüklemenin yanı sıra 70 x100 cm ebatında paftalarla / fotobloklarla CD/DVD ve rapor eşliğinde sunmalıdır.

  • Yarışma şartnamesi: Yarışmacılar, yarışma raportörlüğünden veya www.tasiyasatantasarimlar.com web sitesinden temin edecekleri ve koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten şartnameyi, ekip olarak katılım sağlanıyorsa ekip başı ve diğer yarışmacıların adı, soyadı ve adreslerini öncelik sırasında belirtilerek tüm katılımcılarca imzalanmış olmak kaydıyla koyacaklardır.
  • Rumuzlarını sağ üst köşesine yazdıkları paftalarını ve onaylı öğrenci belgesi/mezuniyet belgesi ile talep edilen diğer belgeleri yarışma sekreterliğine göndereceklerdir.

ÖNEMLİ UYARI:
Proje paftalarının ve diğer belgelerin sağ üst köşesine rumuz yazılmaması ya da rumuzun yanlış yazılması durumunda proje geçersiz sayılacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.

6. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE TARİHİ

Yarışmacılar yarışmada istenilenleri 29 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 17.00′ ye kadar belirtilen Yarışma Raportörlük Adreslerine posta/kurye/kargo ile ulaştıracaktır. Gönderi tarihinin, teslim günü olan 29 Nisan 2013 Pazartesi’yi aşmayacak şekilde programlanması yarışma katılımcısının sorumluluğundadır. Gönderi tercihi yüzünden oluşabilecek gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumlu tutulamaz.

Proje Teslim Adresi:
Çobançeşme Mevki Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi A Blok 6. Kat Maden Sektörü Şubesi 34197 Yenibosna/İstanbul

7. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Tasarım Yarışması’nın “üretilebilir, sanayileşebilir ve özgün tasarım olması ana şartları” doğrultusunda genel değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

8. ÖDÜLLER

PROFESYONEL KATEGORİ
Birincilik Ödülü 20.000 TL
İkincilik Ödülü 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü 10.000 TL
Mansiyon Ödülü 5.000 TL

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
Birincilik Ödülü 10.000 TL
İkincilik Ödülü 7.500 TL
Üçüncülük Ödülü 5.000 TL
Mansiyon Ödülü 2.500 TL

* Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

***2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (ekip katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak seçilecek bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde ve Tebliğ ve ilgili mevzuatta yer alan şartlarla DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu eğitim desteğinden yararlanacak kişi sayısı, destekten yararlanma şartları 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümlerine tabi olup, bu desteğe yönelik değerlendirme Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C.Ekonomi Bakanlığıdır.Söz konusu destek Yarışmamızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi sonucu Bakanlık onayına istinaden sağlanacaktır.

****Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş ve T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

*****Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle Yarışmanın Bakanlık tarafından desteklenmemesi veya Bakanlık tarafından onay verilmemesi halinde veya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede yarışmacı başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, yarışmacıların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebi olmayacağı bu şartnameyi imzalayan yarışmacılar tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

9. ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI VE SERGİ
Değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacıların isimleri 24 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacaktır. Tasarımlar, İMİB tarafından uygun görülen yurtiçi veya yurtdışında çeşitli fuar ve etkinliklerde sergilenebilir. Tüm yarışmacılar tasarımların sergilenmesine bu şartname koşulları içinde izin vermişlerdir.

10. TANITIM ve TİCARİ KULLANIM HAKLARI
Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Yarışmacı, İMİB’in, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya yurtdışında İMİB tarafından belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İMİB’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımlar ile ilgili olarak 3. Şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

11. YARIŞMA TAKVİMİ
1 Şubat 2013 Yarışmanın İlanı
6 Mayıs 2013 Seçici Kurul Değerlendirmesi
29 Nisan 2013 Projelerin Son Teslim Tarihi
24 Mayıs 2013 Kazananların İlanı ve Ödül Töreni

Takvimde bir değişiklik olması halinde web sitesinde yayınlanacaktır ve başvuru yapan adaylara bildirilecektir.

12. SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN Yıldız Teknik Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN ODTÜ Endüstriyel Tasarım Böl. Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR Yıldız Teknik Üni. Mimarlık Bölümü Öğr. Gör.

Yrd. Doç. Dr. M. Cem ALTUN İTÜ Mimarlık Bölümü Öğr. Gör.

Gökhan KARAKUŞ Mimari Eleştirmen / Natura Dergisi Editörü

Alişan ÇIRAKOĞLU Mimar

Ece EGE Tasarımcı

Nilüfer KOZİKOĞLU Mimar

Metin BALINEY Sektör Temsilcisi

Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU Sektör Temsilcisi

Turgut BEKİŞOĞLU Sektör Temsilcisi

Mehmet ÖZER İMİB Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet KELEŞ İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Erdoğan AKBULAK İMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler
Tevfik Tunç TÜRKER İMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Nil Deniz Tasarım Yönetmeni

13. YARIŞMA RAPORTÖRLERİ
Yetkili : Serap YAĞLI E-posta: [email protected]
Adres : Diş Ticaret Kompleksi A Blok, Çobançeşme Mevkii Sanayi caddesi, 34197 Yenibosna/İstanbul
Telefon: 0212 454 00 53

Etiketler

Bir cevap yazın