“Tasarla Çukurova” Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması'na son başvuru tarihi 28 Eylül 2020.

Amaç ve Kapsamı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile yürütülmekte olan Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi kapsamında kurulmakta olan Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri kapsamında Çukurova Yenilik ekosisteminde, ürün yeniliği alanındaki problemlere gerçekçi çözümler sağlayacak Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasının başvuruları açıldı!

Adana ve Mersin Yenilik Merkezlerinin temel amaçları; yenilik kültürünü beslemek, Adana’da ve Mersin’de yenilik ekosistemini geliştirmek, yenilik odaklı birer buluşma ve etkileşim noktası olmak, ekosistemdeki işletmelerin yenilik için olan ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yol haritası oluşturmak ve eğitim, danışmanlık, mentörlük ve fiziksel altyapı gibi yenilik kapasitesi geliştirme hizmetleri sağlamaktır.

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmaları serisi, merkezlerin Farkındalık ve Ekosistem Geliştirme Hizmetleri dahilindeki etkinlik serilerinden biridir. Yarışmanın düzenleyici ve destekleyici paydaşları ise Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Çukurova Kalkınma Ajansı’dır. Yarışmanın en önemli amacı Çukurova ve Türkiye yenilik ekosistemlerinde karşılaşılan ürün inovasyonu eksikliklerine gerçekçi katkılar sunmak ve ürün tasarımı alanındaki yenilik düzeyini artırmaktır.

Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan Tasarım Odaklı Yenilik Yarışma serisi bölgenin farklı sektörlerine hedef alarak ekosistemin yenilik kapasitesinin ürün tasarımı alanında farklı problemlere gerçekçi çözümler arayarak artırılması için kurgulanmıştır.

İlk olarak, Çukurova Bölgesinin önemli üretim alanlarından olan Gıda-Tarım-Ambalaj-Lojistik Değer zincirine odaklanılan “Son tüketiciye ve ihracata yönelik gıda paketlemesinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler” üzerine bir yarışma düzenlenecektir.

Bölgede temsil edilen tüm sektörlerden işletmelerin somut tasarım problemleri insan-odaklı tasarım araştırma metodolojileri ile düzenlenen bir saha araştırması ile tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlara çözüm aranacak olan yarışmada, ulusal katılım ile problem çözücüler ile Çukurova ekosistemindeki çözüm arayıcı işletmelerin buluşturulması hedeflenmiştir.

Dört ay sürecek yarışma iki eleme aşamasına sahip olacak olup, ikinci aşamaya geçirilen 10 finalist proje hızlandırma, ölçeklendirme ve proje geliştirme aşaması ile üretime hazır, çalışan prototiplere dönüştürülecektir. Bu projelerin test aşamasından sonra gerçekçi ürünlere dönüştürülecek projeler ödüllendirilecektir.

Çukurova yenilik ekosistemi için geliştirilen Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması geleneksel tasarım yarışmalarından yöntemi ve sonuçları ile ayrışmaktadır.

İki eleme aşaması olan yarışmada, öncelikle konsept veya üretime yakın durumdaki, henüz yayınlanmamış, satılmamış, tasarım tescili süreci sonuçlanmamış fikirler yarışma temalarına uygun olarak toplanacaktır. İlk Seçici Kurul elemesinden finale kalan 10 proje iki aşamadan oluşan geliştirme sürecine tabi olacaktır.

İlk geliştirme sürecinde çözümler-fikirler hızlandırma, ölçeklendirme, iş ve ürün geliştirme desteği, çalışır prototip üretimine hazırlık için mentörler eşliğinde ‘Design Sprint’ etkinliği ile geliştirilir. İkinci geliştirme aşamasında ise çalışır prototiplerin bir ay süresince üretilmesi ve test edilmesi gerçekleşir. Ödüllendirme ikinci geliştirme aşamasından sonra yapılacak final jüri ile sonlandırılır.

Ambalaj tasarımı odağında açıklanan yarışmaya katılımcılar ekipler oluşturarak, konsept halinde veya üretime yakın aşamalarda, daha önce yayınlanmamış, tescillenmemiş, tescil başvurusu sonuçlanmamış çözümleri ile başvurularını tamamlar.

Tanımlar:

Innovation & Design Challenge: Tasarım odaklı yenilik yarışmasının takip ettiği metodolojilere verilen isimlerdir. Meydan okuma yaklaşımında önceden tespit edilen problemlere, yenilikçi çözüm getirecek işletme veya kişilerin eşleştirilmesi ve gelişen önerilerin hızlandırıcı metodolojiler eşliğinde üretime hazırlanması ve ölçeklenmesi amaçlanır.

Design Sprint: Google Ventures tarafından geliştirilen ‘Design Sprint’ metodolojisi, zorlu problemlerin çözüm sürecinde kullanılmak için tasarlanan bir inovasyon aracı. Problemi anlamlandırma, çözüm tasarlama, prototip geliştirme, faydalanıcı ile test etme süreçlerinin tümünü kapsayan bütünsel yöntem, farklı sektörlerin ürün ve hizmet tasarımı süreçleri için kullanılıyor. Bu yenilik yarışmasının ilk geliştirme sürecini oluşturacak ‘Design Sprint’ COVID-19 önlemlerine uygun olarak, hem sanal hem de fiziksel ortamda katılıma uygun olarak tasarlanmıştır.

Katılım Koşulları

Katılımcı Profili

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmasına; yeniliğe ilgi duyan, Çukurova Bölgesi’nde öne çıkan sektörlerde (Gıda-Tarım-Ambalaj-Lojistik) katma değerli ürün tasarımı sunmak isteyen tasarımcılar, mühendisler, malzeme bilimcileri, çalışanlar, araştırmacı ve akademisyenler ve ilgili bölümlerin öğrencileri 2-6 kişilik ekipler oluşturarak katılabilirler. Ekiplerin çok disiplinli ve birbirini tamamlayıcı yetkinliklerle kurulması önceliğimizdir.

1- Her bir ekip adına bir ‘Ekip Temsilcisi’ belirlenmeli ve başvuru formunu ekip temsilcisinin doldurması gerekmektedir.

2- Her ekipte en az bir Endüstriyel Tasarımcı olması şartı aranmaktadır.

3- Her ekibin bir “Proje Adı” seçmesi ve bu proje adını kayıtta ve başvuruda belirtmesi gerekmektedir.

Tüm sorularınızı [email protected] adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. En kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

Multidisipliner ve tamamlayıcı ekip yapısı için katılımcı profilleri:

 • Endüstriyel Ürün Tasarımcıları,
 • Malzeme Bilimci,
 • Mühendis (Gıda, Ziraat, Endüstri vb.)
 • Ambalajlama, paketleme ve lojistik sektöründe çalışanlar,
 • Yeniliğe ilgi duyanlar
 • Cam, kâğıt/karton, metal ve plastik ana malzeme konularında çalışanlar,
 • Pazarlama uzmanı,
 • Grafik tasarımcı,
 • İlgili konularda akademisyenler,
 • Vb.

Proje Teslimi İçin Beklenenler

1. Aşama

Websitesi üzerinden yarışmaya gönderilen proje dosyalarının aşağıda belirtilenleri içermesi beklenmektedir;

Çözüme genel bakış: Katılımcılar çözümlerinin bir özetini ve genel görünümünü sunacaktır. Çözümlerin gerçek boyutunu, kullanımını ve tüm fiziksel özelliklerini gerçeğe yakın olarak temsil eden görsel dökümanları beklenmektedir.

Teknik genel bakış: Katılımcılar çözümlerine ilişkin teknik bir genel bakış sunacaktır. Malzeme seçimi, boyut, tasarımın teknik detaylarını içeren dökümanlar beklenmektedir.

Prototip: Katılımcılar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, resimler / eskizler, modeller, videolar veya diğer ilgili dijital formatlar dahil olmak üzere konsept prototiplemesine ilişkin de çözüm sunması beklenmektedir.

2. Aşama

‘Design Sprint’e katılmaya hak kazanan ekiplerin aşağıda belirtilenleri ek olarak göndermesi beklenmektedir;

Ölçek ve üretim planı: Sunumlar üretim sürelerine dikkat çekerken, ölçeklendirme ve pazarlanabilirlik yollarını da özetleyecektir.

Kullanıcı araştırması: Sunumlar, insan merkezli kullanıcı araştırmasının kanıtlarını, kavramlarının veya prototiplerinin geri bildirimini ve test edilmesini içerecektir.

Prototipleme planı, uygulaması ve bulguları raporu: Sunumlar, bu aşamada gerekli DIY prototipleme çabalarından görseller ve kullanılması beklenen prototipleme yöntemlerine dair öngörüler sunacaklar.

Fikrime Ne Olacak?

1. Değerlendirmeye alınacak çözümlerin özgünlüğü

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması’na katılan ekipler, konsept veya üretime yakın aşamadaki çözümlerinin, henüz yayınlanmamış, satılmamış, tasarım tescili yaptırmamış veya tasarım tescili yaptırdı ise yarışma sonuna kadar süreci sonuçlanmamış olduğunu taahhüt ederler. Bir konsept göndermeden önce lütfen tüm Şartlar ve Koşullarımızı inceleyin. Lütfen başvurunuzun bir parçası olarak gizli bilgileri ve özgün olmayan çözümleri göndermeyin.

Fikirler yarışma temalarına uygun gruplanarak toplanacak ve değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılan bir ekip olarak, başvurusu kabul edilen tüm fikirlerin fikri mülkiyet mülkiyeti ekiplerde korunur. Yarışmaya katılma şartı olarak herhangi bir üçüncü tarafa fikri mülkiyet hakkı devri yoktur.

2. Ödüllendirilen projelerin sahipliği

İlk Seçici kurul elemesinden finale kalan on proje iki aşamadan oluşan geliştirme sürecine tabi olacaktır.

Geliştirme aşaması için hak kazanan çözümlerin inovasyon, prototip oluşturma ve geliştirme yolculuğunda konu uzmanı mentörlerimiz ekipler için kullanıcı araştırması, prototip oluşturma ve ürün geliştirme süreçlerinin ana hatlarında rehberlik ederler.

Prototiplenen 10 projenin birden çözüm arayan işletmelerce satın alınabilme ihtimali vardır.

Ödüller

1. Aşama Ödüller

Geliştirme Ödülü

Yarışmanın 1. Değerlendirmesini geçen 10 proje geliştirme aşaması ödülüne hak kazanır.

Bu aşamada ambalaj, üretim, endüstriyel tasarım ve pazarlama konusundaki uzmanlar eşliğinde projelerin üretime ve ürün geliştirmeye uygunluğu tartışılacak ardından eksik konular uzman kişiler eşliğinde çözümlenecektir. Bu aşamada Adana-Mersin’de bir Design Sprint düzenlenecektir.

2. Aşama Ödüller

Nakdi Ödüller

Yarışmada ilk 3 dereceye giren proje sahibi ekipler nakit ödüller almaya hak kazanacaklar.

 • 1.lik Ödülü
  30.000 TL
 • 2.lik Ödülü
  20.000 TL
 • 3.lük Ödülü
  10.000 TL

Özel Ödüller

Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri özel ödül veya ödüllere layık görebilir.

Daha sonra açıklanacaktır.

Ayni Ödüller

Final değerlendirmesinde 1. 2. ve 3. gelen ekiplere aşağıdaki ayni ödüller verilecektir.

Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri altyapısından 1 yıl boyunca (2021 yılı içerisinde) ücretsiz faydalanma.

Kazanan ekiplerin ihtiyacına uygun olarak Yenilik Merkezleri tarafından belirlenecek eğitim ve mentorluk hizmetlerinden faydalanma (2021 yılı içerisinde).

Yarışma Takvimi

 • Başvuruların Açılması – 22 Ağustos 2020
 • Başvuruların Kapanması – 28 Eylül 2020
 • Ön Eleme – 29-30 Eylül 2020
 • 1. Jüri Değerlendirmesi – 1-2 Ekim 2020
 • Geliştirme Ödülü Kazananların Web Sitesi Üzerinden İlanı – Ekim 2020
 • Design Sprint – Ekim 2020
 • Prototipleme Süreci 19 Ekim – 20 Kasım 2020
 • Final Ödüllendirmesi – 20 Kasım 2020
Etiketler

Bir cevap yazın