Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak Fikir Projesi Öğrenci Yarışması'na projelerin son teslim tarihi 14 Kasım 2011.

İleriyi daha net görebilecek bir şeyler takılabilir mi aklın gözüne? alldesign ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenen ; “Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak Fikir Projesi Öğrenci Yarışması”, tasarım ile geleceğe bakmayı, bunu yaparken aklın gözünü keskinleştirerek görünmeyeni görünür kılmayı hedeflemektedir. Unutulmamalıdır ki; gelişim, döneminden sonra akılla ilişkilendirilebilen tasarımlar sayesinde olmuştur.

YARIŞMANIN KONUSU
Geleceğin akıl zorlayan mekanları ve onu bütünleyen elemanlar..

Geleceğin mekan tasarımında aklın zorlandığı noktalara ulaşmak, o noktadaki mekan bütünleyicilerini yeniden yorumlamak..

Geleceğin mekan ve bütünleyicilerinin tasarımında aklın zorlandığı noktalara ulaşmak..

Akıl gözü açılarak geleceğe bakılan tasarımlar, mekanlar ve mekan bütünleyicileri

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma T.C. ve KKTC’de bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olup katılımcıların yarışma tarihinde bu şartı yerine getirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir.

2. Yarışmacılar birden fazla fikirle bu yarışmaya katılabilirler.

3. Katılımcıların 7. Maddede belirtilen istenenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

4. Jüri üyelerinin birinci derece yakınları ile çalışanları bu yarışmaya katılamazlar.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 7500 TL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 5000 TL

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 2500 TL

MANSİYONLAR (3 adet) 750 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül tutarları alldesign tarafından yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler ödül kazanan projelerin ekip başına ait banka hesabına tarafından doğrudan yapılacaktır.

YARIŞMANIN ŞEKLİ
Yarışma, akıl ve hayal gücünü aynı potada eriterek / harmanlayarak / zorlayarak geleceğin mekanlarını yakınlaştıran tasarımların fikir yarışması olup, T.C. ve KKTC’de bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında bu şartname esasları içerisinde tek aşamalı olarak düzenlenmiştir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarışma raportörlüğünden temin edilebilir.

JÜRİ ÜYELERİ
Asil Jüri Üyeleri
Doç.Dr.Burçin Cem ARABACIOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Saadet AYTIS

Yrd.Doç.Dr.Osman ARAYICI

Yrd.Doç.Dr.Şenay BODUROGLU

Yrd.Doç.Dr.Özkal Barış ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr.Şebnem UZUNARSLAN

Murat DENİZALTI

Müge HANSOY

Esin SÖZER

Yedek Jüri Üyeleri:
Yrd.Doç.Dr.Damla ALTUNCU

Raportörler
Arş.Gör.Esin SARIMAN ÖZEN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
esinsariman@gmail.com
0 212 252 16 00 / 269

Arş.Gör.Işıl ÖZÇAM
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
isilpolatkan@gmail.com
0 212 252 16 00 / 269

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Tasarlanacak projelerde,

Geleceğe Dair Bir Tanım Ürün / Tasarım / Sunuş ilişkisi : Ürün, yapılan tanımdan yola çıkarak oluşturulacaktır.

İstenen Çizimler ve Sunum Tekniği

1. Çizimler
Projelere / Modellere ait plan, kesit, detay, perspektif ve gerekli görülen diğer tüm çizimler sert zemin üzerine (tercihen fotoblok) aktarılmış, 100 x 100 ebatında pafta halinde teslim edilecektir. Tüm paftaların sağ üst köşesinde beş (5) karakterli rumuz bulunacaktır. Kullanılacak ölçek ve çizim tekniği yarışmacılara bırakılmış olup projeyi ve tasarım konseptini en iyi şekilde ifade edecek şekilde sunumun hazırlanması beklenmektedir. Değerlendirme için verilecek her türlü çizim üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

2. Rapor
Paftalara ilave olarak projeyi açıklayan en çok 500 kelimelik bir rapor da projeye eklenecektir. Bu rapor ilave olarak paftalar üzerinde de yer alabilir. Raporun sağ üst köşesinde beş (5) karakterli rumuz bulunacaktır. Rapor bilgisayarla hazırlanacak ve üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

3. CD
Teslim edilen projelerin yarışma sonunda yayınlanabilmesi için tüm çizim ve raporun sayısal ortamda sunumu (çizimler en az 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında, rapor Word DOC formatında, CD’ye kaydedilmiş olarak) da projeye eklenecektir. CD’nin üzerinde sadece beş (5) karakterli rumuz yazılacaktır.

4. Kimlik zarfı
Yarışmaya katılanlar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan üzerinde; “Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak Fikir Yarışması Kimlik Zarfı” yazısı ile yalnızca beş (5) karakterli rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten, kapalı bir zarfın içine:

Yarışma ve sözleşme koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten ve yarışmacının/ekip başı ve diğer üyelerin isim, soyadı ve adreslerini öncelik sırasında belirten tüm katılımcılarca imzalanmış belgeyi;Yarışma tarihinde geçerli öğrenci kimliklerinin fotokopisini veya resmi onaylı öğrenci belgesini koyacaklardır.Ayrıca bu yarışma şartnamesinin son sayfasındaki “Başvuru Formu” sayfasını doldurup koyacaklardır.

Yarışmaya ekip olarak katılım halinde tüm katılımcılar için yukarıda belirtilen belgeler kimlik zarfı içerisine konacak ve ekibi temsil edecek ekip başı ile isim sırası açık olarak ifade edilecektir. Bilgi ve değerlendirme için verilecek her türlü belge üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

Rumuz ve Ambalaj Koşulları
Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Projelerin Teslimi
Projeler yukarıda belirtilen şartlarda hazırlanmış olarak 14.11.2010 tarihinde en geç saat 17:00’ye kadar yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı 15 EYLÜL 2011

Projelerin Teslimi 14 KASIM 2011

Jüri Değerlendirmesi 15 KASIM 2011

Sonuçların İlanı
Sergi ve Ödül Töreni / 17 KASIM 2011 – Haliç Kongre Merkezi

YARIŞMADAN ÇIKARMA
Şartname kurallarına veya 3. Maddedeki koşularla uymayan katılımcılar ile 7. Maddede belirtilen istenenlerde herhangi bir eksiği olan projeler ödül kazanmış olsalar dahi yarışmadan çıkarılacak ve ödülleri verilmeyecektir. 7. Maddede belirtilen teslim tarih ve saatine uymayan veya yarışma raportörlüğü dışında kişilere yapılan teslimler değerlendirmeye alınmayacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.

TASARIM HAKLARI
Yarışmaya katılan tüm projelere ve eklerine ait tüm telif hakları alldesign’ a aittir. Ödül veya satın alma kazanamayan projeler geri verilmeyecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın