TAK Kıyı Köşe Programı: Canlanan Mekanlar

Kıyı köşe mekanları canlandırmak için yaratıcı fikir ve tasarımların varsa; KATIL!

Beklenti

Kullanılmayan kıyı köşe mekanlarının tasarım yoluyla canlandırılması, kolay uygulanabilir, düşük maliyetli, kalıcı veya geçici yaratıcı projeler üretilmesi beklenmektedir.

Kadıköylüler; seçilen kıyı köşeler için fikir önerilerinizi ya da sonraki kıyı köşe programları için mekan önerilerinizi yazılı ya da görsel olarak gönderebilirsiniz.

Tasarımcılar; mimarlık, ürün tasarımı, peyzaj, grafik, plastik sanatlar, güzel sanatlar gibi alanlardaki uzmanlıklarınız ile belirlenen noktalarda kalıcı ya da geçici projeler üretebilirsiniz. Program öğrencilerin katılımına da açıktır.

Seçilen kıyı köşelerin bugünkü kullanım amaçları ve mahalleli için önemini anlamak için yakın çevresinde yaşayanlar ve esnaftan bilgi almanız önerilmektedir. Böylece, tasarımınızın mahalleli tarafından da benimsenmesi amaçlanmaktadır.

Tasarım Alanları

İlk programda, Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa Mahallelerinde 10 köşe seçilmiştir. Programın ileriki zamanlarda Kadıköy’ün tüm mahallelerinde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Alanı 01

Proje Alanı 02

Proje Alanı 03

Proje Alanı 04

Proje Alanı 05

Proje Alanı 06

Proje Alanı 07

Proje Alanı 08

Proje Alanı 09

Proje Alanı 10

TAKdim

Fikirler; yazılı ya da görsel olarak, A3 boyutunda sunulabilir.

Tasarımlar; mekanın fotoğrafları üzerine mimari tasarım, grafik, peyzaj, heykel, görsel sanat ürünleri ya da ürün tasarımlarının serbest el çizimi, kolaj veya 3 boyutlu bilgisayar görselleştirme gibi temsil teknikleri ile sunulacaktır.

Tüm tasarım projeleri,

  • 1/100 veya 1/50 ölçekli (projenin gerektirdiği ölçekte) plan, kesit ve görünüşler
  • 3 boyutlu dijital model veya perspektif içermelidir.

Olarak, A1 boyutunda dijital PDF olarak teslim edilecektir. Tasarımlar, şemalar ve açıklayıcı yazılar ile desteklenebilir. Çalışmaların maketlerinin yapılması önerilmektedir.

Maket hazıramak isteyenler, TAK Maket Atölyesinden randevuyla yararlanabilir.
Tüm tasarımlar, teslimden sonra ait oldukları kıyı ve köşelerde sergilenerek Kadıköylülere sunulacaktır.
Benimsenen tasarımlar, sonbaharda düzenlenecek olan TAK Tasarım Panayırı’nda sergilenecektir, ‘TAK 2013 Projeler’ yayınında basılacak ve TAK web sitesinde paylaşılacaktır.

TAKdir

Benimsenen tasarımlar

  • Halk Oylaması (Proje sunumları, proje alanlarında oylamaya açılacaktır.)
  • Değerlendirme Kurulu oylaması sonucunda seçilecektir.

Değerlendirme Kurulu, bu programa katılan tasarımcılar, TAK Yönetim Kurulu ve daha sonra ilan edilecek konusunda uzman kişilerden oluşur.

TAKvim

Programın Açılış Tarihi: 09 Mayıs 2013
Teslim Tarihi: 22 Temmuz 2013
Halk Değerlendirmesi: 27 Temmuz 2013
TAK Danışma Kurulu Değerlendirmesi: 30 Temmuz 2013

Ödül

Değerlendirme kurulu tarafından benimsenen 10 tasarımın her biri 2.000 TL ile ödüllendirilecektir.
Benimsenen tasarımların uygulanmasına karar verildiği takdirde, tasarımcı ve uygulamacı arasında anlaşma yapılacaktır.

Başvuru

Kıyı Köşe Programına katılmak isteyen tasarımcılar, yandaki form yolu ile veya [email protected] adresine yazarak CV ve portfolyolarını, ofis olarak katılma durumunda ise web sitelerini gönderip çalışmak istedikleri köşeleri belirterek başvuru yapabilirler.

Destekçiler

Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı, Kentsel Strateji

Etiketler

Bir cevap yazın