T.C. Yozgat İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Binası ve AVM Ulusal Mimari Proje Yarışması

T.C. Yozgat İl Genel Meclisi-İl Özel İdare Binası ve AVM Ulusal Mimari Proje Yarışması'na katılmak için son başvuru tarihi 23 Mayıs 2011.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
T.C. Yozgat İl Genel Meclisi-İl Özel İdare Binası ve AVM Ulusal Mimari Proje Yarışması, Yozgat İl Özel İdare’si tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” kuralları içerisinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmaya Katılma Esasları
Yarışmacıların;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b) Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,
f) Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
h) Bu şartlara uymayanlar ve yer görme belgesi almayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi:
04.03.2011 Cuma günü yarışmanın ilanı,
24.03.2011 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar soru-cevap süresinin bitimi,
26.03.2011 Cumartesi günü saat 13.00’de soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması,
23.05.2011 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar projelerin elden raportörlüğe teslim edilmesi ve yer görme belgesi ile şartname almanın son günü,
25.05.2011 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar projelerin kargo ile raportörlüğe teslim edilmesi,
27.05.2011 Cuma günü değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,
18.06.2011 Cumartesi günü saat 14.30’da kolokyum yapılması.

Seçici Kurul Üyeleri ve Raportörler

A.Danışman Jüri Üyeleri:
1. Sn. Necati ŞENTÜRK: Yozgat Valisi
2. Muammer YANIK: Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
3. Haşmet METE: Mimar, Yozgat İl Özel İdaresi
4. Hüseyin AHİ: Makine Mühendisi, Yozgat İl Özel İdaresi
5. Muammer SEYFİ: Mimar, Mimarlar Odası Yozgat Temsilcisi
6. Selcen GÖKSEL TAŞDAN :Elektrik Mühendisi, Yozgat İl Özel İdaresi
İl Genel Meclis Üyesi

B. Asli Jüri Üyeleri:
1-Yurdanur SEPKİN: Y. Mimar, DGSA, Jüri Başkanı
2-Ercan ÇOBAN: Mimar, ADMMA
3-Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin DİKMEN: Y. Mimar, GÜMMF
4-Yakup HAZAN: Y. Mimar, Rest. Uzmanı, ADMMA, ODTÜ
5-Öner OLCAY: Y. Mimar, DGSA
6-Şükrü ÜNAL: Mimar, ADMMA
7- Yrd. Doç. Dr. Fuat KÖKSAL: Y.İnşaat Mühendisi, GAÜNMMF
İnşaat Mühendisleri Odası Yozgat Temsilcisi

C.Yedek Jüri Üyeleri:
1- Mehmet Ertan YOLLU: Mimar, ADMMA
2- Kıvanç KİBAR: Mimar, DAÜMF
3- İbrahim TAMER: Mimar, Yozgat Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
4- Murat KARABACAK: İnşaat Mühendisi, ATAÜMMF, Yozgat Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Şube Müdürü

D.Raportörler
1- Hanife Demirezen GÜLER: Mimar, ERÜMMF
2- Eyyup TANIŞ: Mimar, ERÜMMF
3- Abdullah ŞORABATIR: İnşaat Mühendisi, GÜMMF

E.Raportör Yardımcıları
1- Ali AKIŞ: Mimar, ERÜMMF
2- Ahmet ŞAHİNER: Elektrik Teknikeri, Yozgat İl Özel İdaresi
3-Dursun CANAL: Şef, Yozgat İl Özel İdaresi

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir. Aşağıdaki ödüller ve mansiyonlar 2011 yılı projeye esas birim m2 maliyetleri baz alınarak hesaplanmıştır.

1. ÖDÜL (NET) : 60.000 TL
2. ÖDÜL (NET) : 40.000 TL
3. ÖDÜL (NET) : 25.000 TL

1. MANSİYON (NET) : 15.000 TL
2. MANSİYON (NET) : 15.000 TL
3. MANSİYON (NET) : 15.000 TL
4. MANSİYON (NET) : 15.000 TL
5. MANSİYON (NET) : 15.000 TL

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller T.C. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından sonucun ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenir.

Başvuru
T.C. Yozgat İl Özel İdaresi, “T.C. Yozgat İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası ve AVM Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü”

Adres : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:14 66100 / YOZGAT
Telefon: 0 354 212 10 48 (dahili 181-182)
Faks : 0 354 212 12 57
e-mail : ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr

Şartname bedeli 100 TL’dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Ziraat Bankası Yozgat Şubesi TR IBAN 92000 1000 257 329 357 86-5004 nolu hesabına (Hesap adı: T.C. Yozgat İl Genel Meclisi-İl Özel İdare Binası ve AVM Ulusal Mimari Proje Yarışması) yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0 354 212 12 57) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır. Başvuru esnasında yarışmacıların düz bir kâğıda bilgisayarla yazılmış adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini yarışma raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir. Herhangi bir adres değişikliği olması durumunda yarışma raportörlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir. Başvurular 23.05.2011 Pazartesi günü, saat: 17:00’de sona erecektir.

Etiketler

5 yorum

Bir yanıt yazın