T.C. Hatay İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Hatay İl Özel İdaresi tarafından mevcut binanın ihtiyaçlara cevap verememesi nedeni ile "Hatay İl Özel İdaresi Binası Proje Yarışması" açılıyor.

Yarışma Amacı:

Hatay İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’nin gereksinimlere cevap verebilecek ve eksiksiz hizmet sunabilecek kapsamda en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesi, günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden uygun çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmek hedeflenmektedir.

Eski Köy Hizmetleri binasının olduğu alanda yapımı düşünülen, yatay ve yörenin mimari dokusuna uygun bir mimarinin hakim olacağı yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla, Özel İdare’nin tüm birimlerinin bir araya toplanması, ilin kırsal kalkınma çalışmalarının çok daha sağlıklı şekilde yürütülmesi, araçların kullanımına daha az ihtiyaç duyulması hedeflenmektedir.

Yarışma Takvimi:

15.07.2011 Yarışmanın ilanı
08.08.2011 Soru sorma süresinin bitimi
11.08.2011 Soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması
22.09.2011 Projelerin raportörlüğe elden veya raportörlüğe ulaşmak üzere kargoya teslim edilmesinin son günü
29.09.2011 Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması
13.10.2011 Kolokyumun yapılması.

Katılım Koşulları:

Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Katılım Şekli ve Adresi:

Şartname temin bedeli 100,00 TL’dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Hatay İl Özel İdaresine ait, Ziraat Bankası Merkez Şubesi IBAN TR 7900 0100 0306 3932 4531 5002 nolu hesabına yarışma şartname bedeli olarak yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden yada faks ( 0 326 213 35 76) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır. Bu yarışmada yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gönderim Adresi: T.C. Hatay İl Özel İdaresi, “T.C. Hatay İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” T.C. Hatay İl Özel İdaresi-Emlak İstimlak Müdürlüğü, Kışlasaray mah. Fevzi Çakmak Cad. No:17 31070 Antakya/HATAY

Yarışma Jürisi:

Bülent TARIM, Prof. Dr. (YTÜ Mimarlık Bölümü)
Kemal NALBANT, Y. Mimar (MSGSÜ)
Kaya ARIKOĞLU, Y. Mimar (Cornell Üniversitesi)
Yakup HAZAN, Y. Mimar – Rest. Uz. (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
Ali Osman ATAHAN, Prof. Dr. (MKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Ödüller:

1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 30.000 TL
3. Ödül: 20.000 TL

Mansiyonlar:

1. Mansiyon: 10.000 TL
2. Mansiyon: 10.000 TL
3. Mansiyon: 10.000 TL
4. Mansiyon: 10.000 TL
5. Mansiyon: 10.000 TL

Etiketler

Bir cevap yazın