Sürdürülebilir Gelecek Proje ve Fikir Yarışması

Almanya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek Proje ve Fikir Yarışması'na başvuru için son tarih 1 Mayıs.

Yarışmanın Hedefleri

Sürdürülebilirlik Proje Fikri Yarışması, gençlere fırsat veren, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, gençleri aktif ve katılımcı vatandaşlar olarak toplumsal sorunların çözümünde söz sahibi olmaya teşvik eden bir toplumsal yatırım programıdır.

Programın Genel Hedefleri:

 • Aktif, katılımcı ve duyarlı gençler yaratmak
 • Gençliği üretmeye yönlendirerek, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal fayda sağlamak

Programın Özel Hedefleri:

 • Gençlerde sürdürülebilirlik, ekip çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumlu vatandaşlık bilinci geliştirmek
 • Sürdürülebilir kalkınma ajandasında gençler kanalıyla alternatif çözüm yolları yaratılmasına destek olmak
 • Yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya sürdürülebilir bir proje fikri geliştirilmesine yardımcı olmak.

Katılım Koşulları

 • Yarışma 15 – 35 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurusuna açıktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekiplerle katılabilirler. Ekipteki tüm yarışmacıların katılım koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
 • Eklenen her proje için, ekip üyelerine ait bilgilerin başvuru sahibi tarafından ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir.
 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış projelerle tekrar başvuru yapılamaz.
 • Yarışmaya sürdürülebilir kalkınma alanında profesyonel olarak çalışanlar katılamaz.
 • Bir başvuru sahibi, bu yarışma kapsamında birden fazla ödül alamaz.
 • Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar adına ekip lideri yarışmanın son başvuru tarihine kadar yarışmanın web sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.
 • Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekip lideri diğer üyeleri ekleyebilir.
 • Kurumlar bünyesinde hazırlanan projeler yarışmaya katılamaz.

Yarışmanın Konusu

Projenin temel amacı gençleri sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu amaçlara ulaşma yolunda etkin kılmak, aktif vatandaşlar olarak sorumluluk almaya teşvik etmektedir. İşe bir kılavuz niteliği taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından başlamakta yarar görülmüştür.

Gençlerin dünyanın sorunlarını yakından tanımaları, kendi yerellerindeki sorunlarla büyük resmi ilişkilendirmeleri ve evde, okulda ve işte ne gibi adımlar atılabileceği ile hareket geçmeleri için öncelikle www.kureselamaclar.org sayfasını incelemeleri, ana ve alt amaçlara hakim olmaları ve daha sonra kendi ilgi alanları ve kaynakları doğrultusunda aksiyon alabileceklerini düşündükleri amaçları belirleyerek proje fikirleri üretmeleri beklenmektedir.

Bu kapsamda başvuru sahibi kişi/ekiplerin aşağıdaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacından en az bir ya da daha fazlasını seçtikten sonra bu alanlarda yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya farklı proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Başvuru

Proje Türleri

Proje başvuru formu ile detaylandırılmış ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun geliştirilmiş proje fikirleri bu yarışma kapsamında değerlendirilecektir.

Faaliyet Türleri

Teklif edilen projeler, proje amaçları kapsamında aşağıda listelenen faaliyetleri içerebilir. Söz konusu faaliyetler örnek olarak verilmiştir ve aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

 • Seminerler, konferanslar, tartışmalar, atölye çalışmaları organizasyonu ile bilgilendirmek
 • Ağ oluşturma etkinlikleriyle bağlantı sağlamak, iletişimi artırmak
 • Teknoloji ve sosyal medya kullanımıyla bilgi paylaşımını mümkün kılmak
 • Kamu bilgilendirme ve bilgiyi yayma kampanyaları yapmak
 • Gençlik festivalleri, konserler, yaz kampları vs. ile paylaşımlarda bulunmak
 • İnternet siteleri, medya bültenleri, haber dergileri ve diğer basın araçlarıyla bilgiyi yaymak
 • Yenilikçi ürün prototipleri geliştirmek
 • Uygun olmayan projeler: Başvuruda bulunamayacak projeler
 • Belirli bir siyasi görüşü destekleyen veya belirli bir siyasi kitleyi hedefleyen projeler
 • Halihazırda bir herhangi bir fon kaynağından destek alan/ daha önce almış olan projeler

Başvuru Formu

Başvurular surdurulebilirgelecek.com web sitesi üzerinden online başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

Katılımcıların web sitesine projelerini yükleyebilmesi için önce site üzerinden sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Ardından oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak, sol kısımda bulunan ‘’proje yükle’’ butonuna tıklayarak projelerini yükleyebilirler. Grup başvurularında ise üyelik kaydını grup liderinin yapması ve ardından gruptaki diğer kişilerin bilgilerini ‘’üye ekle’’ butonunu kullanarak ayrı ayrı girmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin/sahiplerinin birden fazla farklı proje fikri ile başvurmak istemesi halinde, açtıkları hesap içerisinden yeni proje kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Bu formatın dışında gönderilmiş olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başka yollarla (örneğin; faks, elektronik posta veya mesaj ile) gönderilen ya da adrese kargo ile yollanan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu EKSİKSİZ olarak doldurulmalıdır.

Başvuru sahiplerinin seçim kriterlerini dikkate alarak başvurularını tamamlamaları tavsiye edilmektedir. Bu bakımdan, başvuru sahiplerinin Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice okumaları tavsiye edilmektedir.

Başvuruların Teslimi için Son Tarih

Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2020, yerel saat ile 17:00’dir.

Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular ile İlgili Daha Detaylı Bilgi

Sorularınızı, [email protected] e-posta adresine yönelterek proje yarışması ve başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sorularınızı e-posta yoluyla yöneltmeden önce projenin internet sitesinde yer alan bilgilere göz atmanızı rica ederiz.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın yönetimi, Almanya Büyükelçiliği adına Bilim Sende ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı yürütümündedir. Gelen proje fikirlerini değerlendirecek olan Seçici Kurul, sürdürülebilir kalkınma konularında uzman STK liderleri, sosyal girişimciler, akademisyenler, uluslararası kurum temsilcileri ve Almanya Büyükelçiliği yöneticilerinden oluşmaktadır. Yarışma için yapılan başvurular bir ön eleme süreci ile değerlendirilecek, final için en iyi 10 proje fikri seçilecektir. Yarışmanın seçici kurulu, grupların sunumunu dinledikten sonra son 10 proje içinden ilk 3 sırayı alan projeleri belirleyecektir. Seçici kurulu oluşturan isimler belirlendiğinde proje web sitesinde yayınlanacaktır.

17 Aralık 2019
Yarışma Lansman Toplantısı ve başvuru sürecinin başlangıcı

1 Mayıs 2020
Proje başvuruları için son başvuru tarihi

15 Mayıs 2020
Ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 10 projenin açıklanması

Haziran 2020 (kesin tarih önümüzdeki günlerde belirlenecektir)
Finale kalan proje ekip temsilcilerine İstanbul’da proje yönetim ve sunum teknikleri eğitimi verilmesi
Finalistlerin seçici kurula sunumları ve ödül kazananların belirlenmesi

Ödüller

Yarışma kapsamında seçilecek ilk üç projeye verilecek ödül miktarları şu şekildedir:

Birincilik Ödülü: 25.000 TL
İkincilik Ödülü: 20.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL

Başvuruların Değerlendirme Kriterleri

Başvurular aşağıdaki değerlendirme aşamalarına tabi tutulacaktır:

 1. İdari kontrol ve başvuru sahiplerinin uygunluğunun teyidi
 2. Proje içeriklerinin değerlendirilmesi

1. Aşama: İdari Kontrol ve Başvuru Sahiplerinin Uygunluğunun Teyidi

Aşağıdakiler değerlendirilecektir:

 • Son başvuru tarihine uyulmuştur.
 • Bu çağrı için yayınlanan Başvuru Formu tam olarak doldurulmuştur.
 • Talep edilen ek belgeler sağlanmıştır.

2. Aşama: Proje İçeriklerinin Değerlendirilmesi

İdari kontrol ve başvuru sahiplerinin uygunluğunun teyidinden sonra projeler iki elemeden geçecektir.

Ön Eleme

Ön eleme sonucunda finale kalacak 10 proje, değerlendirme kriterleri doğrultusunda yarışmanın düzenleme komitesi tarafından belirlenecektir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

İkinci Eleme, sürdürülebilir kalkınma konularında uzman STK liderleri, sosyal girişimciler, akademisyenler, uluslararası kurum temsilcileri ve Almanya Büyükelçiliği yöneticilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilecektir.

Finale kalan 10 proje ekibi seçici kurula yapacakları sunumlar, seçim kriterleri ve sunuma yönelik ilave kriterler dahilinde değerlendirilecek ve ödüllendirilecek 3 proje belirlenecektir.

Değerlendirme aşamasında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Bölüm                                                                                                     
1. Sunulan Projenin İlgililiğiEn Yüksek Puan 10
1.1 Projenin program hedeflerine katkısı – En Yüksek Puan 5
1.2 Projenin Kalkınma Hedefleriyle ilgililiği – En Yüksek Puan 5
2. Projenin Etkililiği – En Yüksek Puan 40
2.1 Tasarlanan projenin gerçek bir ihtiyaca yönelik olması – En Yüksek Puan 10
2.2 Tasarlanan projenin uygulanabilirliği – En Yüksek Puan 10
2.3 Tasarlanan projenin özgünlüğü – En Yüksek Puan 10
2.4 Tasarlanan projenin öngörülen çarpan etkisi 10
3. Sürdürülebilirlik – En Yüksek Puan – En Yüksek Puan 25
3.1 Projenin sürdürülebilirliği – En Yüksek Puan 10
3.2 Yerel kaynak olasılıkları ve STK-Yerel yönetim işbirlikleri – En Yüksek Puan 10
3.3 Proje fikrinin yeni ve erken aşama olması durumu – En Yüksek Puan 5
4. Proje Sunumu – En Yüksek Puan 15
4.1 Proje bütçesi ile içeriğin tutarlılığı – En Yüksek Puan 5
4.2 Proje bütünlüğü ve ifade açıklığı – En Yüksek Puan 5
4.3 Proje planlaması – En Yüksek Puan 5
En Yüksek Toplam Puan 100

Seçim Süreci

Başvurular aşağıdaki değerlendirme aşamalarına tabi tutulacaktır:

 1. Ön eleme: İdari kontrol ve başvuru sahiplerinin uygunluğunun teyidi
 2. 1’inci eleme: Başvuru Formunun değerlendirilmesi ile finale kalan 10 projenin belirlenmesi.
 3. 2’nci eleme: Başvuru Formu ve proje sunumunun değerlendirilmesi ile kazanan 3 projenin belirlenmesi.

Detaylı bilgi, başvuruların değerlendirilmesi ve seçim kriterleri bölümünde açıklanmaktadır.

Eleme aşamalarından sonra proje sahipleri, yazılı olarak ve e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Finale kalan proje sahiplerinden ek belgeler istenebilir. Ayrıca, surdurulebilirgelecek.com sayfasından giriş yapılarak projenin durumu takip edilebilecektir.

Nasıl başvurulur?

Kayıt

Etiketler

Bir cevap yazın