Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Mimari Fikir Yarışması 2022

Rönesans Holding tarafından öğrencilerin katılımına açık olacak şekilde düzenlenen fikir yarışmasının bu yıl ki teması “Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri”. Başvurmak için son tarih 9 Eylül 2022.

 

Yarışmanın Konusu ve Teması

Her yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “Sürdürülebilirlik” olan yarışmamızın 2022 konusu ise “Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri” olarak belirlendi.

Bu yıl belirlenen tema: Biyomimikri

Doğa; kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındırıyor. Zaman içerisinde toplumun ve çevrenin sorunlarına, ihtiyaçlar ışığında çözüm ararken, doğanın süregelen düzeninde sahip olduğu özelliklerden faydalanılabileceği görüldü. İşte bu nedenle doğadan ilham alma prensiplerine dayanan, yenilikçi fikirlerle gelişen Biyomimikri yaklaşımıyla, sürdürülebilir geleceğe dair çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanır. Bu yaklaşım içerisinde ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık, süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Bu anlayış, zaman içerisinde; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştiren tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine dayanıyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülüyor. Gelişerek ve evrimleşerek uyum sağlayan, yaşadığı çevrenin kaynak ve koşullarına uygun özelliklerle hayatta kalmanın sırrını keşfeden türlerden öğreneceğimiz çok şey var.

Doğanın kendi yaşam döngüsünde, varlığını sürdüren her canlının hayatta kalmak ve türünü devam ettirmek için bir dönüşüm yaşadığını söylemek mümkün . Yaşam formlarının karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız ortak sorunları da kapsayabiliyor.

İklim değişiklikleri, doğal afetler, nüfus artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçek. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.

Geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerini, sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmamızda, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu “Biyomimikri” yaklaşımıyla tasarlanmış fikirlerini bize ulaştırmalarını bekliyoruz. Fikir yarışmamıza katılacak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin, yarışma sürecine dahil olarak “Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini bir üst seviyeye taşıyacaklarına inanıyoruz.

Yarışma Kategorileri

 • Yapı Tasarımı Kategorisi:
  “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış projelerin iletiği kategorimiz…
 • Ürün Tasarımı Kategorisi:
  Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımlarına açık olan kategorimiz…
 • Sosyal İnovasyon Kategorisi:
  Biyomimikri ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” odağında süreç, sistem, fikir veya uygulama önerilerini, https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/sosyalinovasyon linkine online olarak iletebileceğiniz kategorimiz…Bölüm, alan, sınıf sınırlaması yok… Bu kategoride, seçeceğin toplumsal ve/veya çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olsun yeter…

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmamız, üniversitelerin yüksek lisans ve lisans programlarının tüm bölümlerine; yıl, sınıf ayrımı olmadan katılıma açıktır.
 • Diğer katılım koşullarına Teknik Şartname’den ulaşabilirsiniz.

Yarışma Takvimi

 • Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2022
 • Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2022
 • Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 9 Eylül 2022 saat: 23:30
 • Seçici Kurul Değerlendirme: 3 – 8 Ekim 2022
 • Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 Webinar – Final Duyuru: 28 Ekim 2022

Seçici Jüri

Ürün Tasarımı

 • Dr. Öğr. Üyesi Aykut Coşkun – Koç Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Süha Süzen – Selçuk Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu- ODTÜ

Yapı Tasarımı

 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Atilla Söğüt – Mimar Sinan Üniversitesi
 • Dr.Öğr.Üyesi Güzide Atasoy Özcan – ODTÜ
 • Doç. Dr. Betül Bilge Özdamar- Başkent Üniversitesi

Sosyal İnovasyon

 • Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar – Galatasaray Üniversitesi
 • Arş. Gör. İlke Candar Bilkent Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ovacık – Başkent Üniversitesi
*Rönesans Holding A.Ş jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ödüller

 • Birincilik Ödülü
  30.000 TL
  “1 hafta Rönesans holding grup şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’da eğitim/staj”
 • İkincilik Ödülü
  20.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü
  15.000 TL
 • Mansiyon
  10.000 TL
 • RGY Özel Ödülü
  10.000 TL
 • Kentsel Gelişim ve Değerlendirme
  10.000 TL
 • Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm
  10.000 TL
 • İyi Uygulama
  10.000 TL
 • Görsel Tasarım
  10.000 TL
 • Sosyal Sürdürülebilirlik
  10.000 TL
 • Sürdürülebilir Ürün Tasarımı
  10.000 TL

 

Etiketler

Bir yanıt yazın