Sille’de Turizm Odaklı İç Mekan Tasarım Yarışması

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 29 Nisan.

Yarışmanın Amacı

“Sille’de Turizm Odaklı İç Mekan Tasarımı” konulu iç mekan ulusal fikir yarışması kapsamında;

 • İç mimarlık, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin lisans öğrencilerinin değişen gereksinimler karşısında mekanların turizm odaklı, yeniden değerlendirilmesine yönelik özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi,
 • Bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve anlamsal değerleri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması,
 • Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması ve bu mirasın değerlendirilmesi için yeni fikirler üretilmesi,
 • Turizmin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir kültür turizminin yaygınlaştırılmasına dikkat çekilmesi,
 • Terk edilen yapıların turizme yönelik yeniden yaşama dönüştürülmesi,
 • Günümüzde kullanılan yapıların ise, kullanıcılarına ekonomik fayda sağlayacak şekilde otel, restoran vb. işlevlerle, turizme destek vererek yeniden düzenlenmesi,
 • Bölgeye gelen turist sayısını ve ortalama kalış süresinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Konya iline bağlı Sille, tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Müslüman ve Gayr-i Müslim halkın bir arada yaşadığı, kültürü, gelenek ve görenekleri, inanışı, yaşam biçimi ve coğrafi yapısı ile farklı bir yerleşim yeridir. Tarihte önemli bir ticari merkez olarak görülen İpek ve Baharat yollarının üzerinde kurulmuş Sille Yerleşim Bölgesi; camileri, kiliseleri, sokakları, çeşmeleri ve kübik mimari tarzı düz damlı ve eğimli topoğrafya ile bütünleşen geleneksel evleriyle tarihi ve kültürel değerler olarak oldukça zengin bir görünüm sunmaktadır. Sosyal- kültürel- fiziksel dokusu ile birlikte Sille, Konya ili için kültür turizmini destekleyen önemli bir koridor özelliği taşımaktadır.

Sille’de; yerleşim planının doğusunda Konya-Sille karayolunda başlayan ve yerleşmesinin batısına kadar devam eden kuzeydeki “Hükümet” ve güneydeki “Baraj” Caddesi olmak üzere iki önemli cadde bulunmaktadır. Ayrıca kuzeyde yer alan “Karataş” ve orta kesimdeki “Hacı Ali Ağa” sokağı yerleşimin yoğun olduğu sokaklardır. Hacı Ali Ağa Sokağı konumu itibariyle Sille’nin girişinde ana aks üzerinde yer almakta, tarihi yerleşim yerinin merkezinde, gerek konut gerekse de ticaret işlevine sahip yapılarıyla zengin bir kültürel miras değerine sahiptir.

Yarışmanın konusunu; Hacı Ali Ağa Sokağı içerisinde bölgenin ticari hayatını, sosyo-kültürel yapısını ve mimari karakterini yansıtan ve özgün durumunu koruyan 10 yapının iç mekan tasarımlarını içermektedir. Söz konusu yapılar için ”bir konsept” doğrultusunda, turizme yönelik işlev önerileri istenmektedir. Bunun yanı sıra 2 numaralı kapı numarasına sahip yapıya ait tasarımcı tarafından önerilen işlev doğrultusunda iç mekan tasarımları beklenmektedir. Sunumlarda sadece grafiksel ifadeler kullanılacaktır.

 • 10 yapı için grafiksel ifadelerle ‘bir konsept’ doğrultusunda turizme yönelik, işlev önerileri ek 1’de yer alan şemaya uygun olarak düzenlenecektir. Ayrıca A2 kağıtlarda grafiksel ifadelerle, sokak için belirlenen konsepti neden seçtiği ve işlev önerileri anlatılmalıdır.
 • 2 kapı numarasına sahip yapı için öncelikle sokak içinde turizme yönelik bir işlev belirlenecektir. Belirlenen işleve bağlı olarak, tüm katlar için iç mekan tasarımları, A2 kağıtlarda anlatılması beklenmektedir. Yarışmacıların tasarımlarında, yarışmanın amaçlarına uygun biçimde, yeme içme, oturma dinlenme, konaklama, satış ve benzeri ihtiyaçların bütüncül olarak karşılandığı yaratıcı ve özgün fikirler üretmeleri beklenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Konya/Sille’de Turizm Odaklı İç Mekan Tasarımı, İç Mekan Fikir Yarışması, Ulusal ve Tek Aşamalı Olarak Düzenlenmiş Bir Fikir Projesi Yarışmasıdır.

Takvim

 • Yarışmanın İlanı 3 Mart 2016 
 • Soru Sorma için Son Tarih 14 Mart 2016 17:00’a Kadar
 • Yanıtların İlanı 21 Mart 2016 
 • Proje Teslimi 29 Nisan 2016 17:00’a Kadar
 • Jüri Değerlendirmesi 2 Mayıs 2016 
 • Sonuçların İlanı 3 Mayıs 2016 
 • Ödül Töreni 6 Mayıs 2016 18:00

Yarışma Jürisi

Jüri Danışman Üyeleri

 • Uğur İbrahim Altay (Selçuklu Belediye Başkanı)
 • Ahmet Pekyatırmacı (Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı)
 • Erdal Zeki Tomar (Mimarlık ve Sanat Tarihi)

Asıl Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. İlkay Özdemir (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Ömer İskender Tuluk (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Erkan Aydıntan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Yrd.Doç.Dr. Şebnem Ertaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Yrd.Doç.Dr. Funda Kurak Açıcı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Yrd.Doç.Dr. Ebru Erdoğan (Selçuk Üniversitesi)
 • Yrd.Doç.Dr. Ümit Arpacıoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Elif Sönmez (Yüksek İç Mimar)
 • Arş.Gör. Abdullah Erdoğan (Selçuk Üniversitesi)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Yrd.Doç.Dr. Hale Kozlu (Erciyes Üniversitesi)
 • Yrd.Doç.Dr. Orkunt Turgay (Kemerburgaz Üniversitesi)
 • A. Furkan Kuşdemir (Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı)
 • A. Ziya Yalçınkaya (Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı)
 • Hüseyin Çopur (Yüksek Mimar)


Raportörler

 • Arş.Gör. Zeynep Sadıklar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Arş.Gör. Aslı Taş (Marmara Üniversitesi)
 • Arş.Gör. Firdevs Kulak (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Arş.Gör. Alper Torun (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Ödüller

 • İlk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Jüri, ödüle layık proje bulamadığı durumda ödüllerden herhangi birini boş bırakabilir.
 • Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 3 ay içerisinde taraflara ödenecektir. Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünür.

Dereceler Ödüller

 • Birincilik Ödülü 3000 TL
 • İkincilik Ödülü 2000TL
 • Üçüncülük Ödülü 1000 TL

Detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın