Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-X

10. kez düzenlenen, Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması'nın konusu "BARIŞ" olarak belirlendi. Resimlerin son teslim tarihi 15 Nisan 2016.

YARIŞMA KONUSU:

Barış, yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilemez bir koşuldur. Kültürel, tarihi ve doğal değerlerin korunması, insanların mutlu, huzurlu, sağlıklı ve umutlu bir yaşam sürebilmesi ancak barışın hâkim olduğu, savaşsız bir dünya ile mümkün olabilir. Barış ortamında büyüyen çocuklar da geleceğe güven içinde, umutla bakabilirler.

Biz de bu bilinçle onuncu kez düzenlenen, Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın konusu “BARIŞ” olarak belirlendi.

YARIŞMA KOŞULLARI:

A-Katılım:
Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm 1. ve 2. kademe İlköğretim ve Ortaokul öğrencileri katılabilir.(1.-8. sınıf öğrencileri). Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:
Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm., uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm. çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:
Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 resim seçilecek; bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi, okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

TESLİM:

Resimlerin son teslim tarihi 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 (dahili 204) no.lu telefona, 0212 251 94 14 no.lu faksa ya da [email protected] adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.
Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

DEĞERLENDİRME – SERGİLEME – TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanacak, 22 Nisan 2016 Cuma günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte sergi açılacaktır. Sergi 22 Nisan-03 Mayıs 2016 tarihleri arasında açık kalacaktır. Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

ASIL SEÇİCİ KURUL:

  • Zafer Atmanoğlu
  • Aysel Durgun
  • Derya Gençer Erdoğan
  • Ruhsar Kesenli
  • Nur Balkır Kuru
  • Hülya Pekşen Yavuz
  • Sinan Yıldırım

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 09 Mayıs 2016 tarihinden 10 Haziran 2016 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayınlandıktan sonra iade alınabilir. Kargo ile iade isteyen veli ya da kurumlar kargo bedeli ödenmek kaydıyla resimleri teslim alabilirler. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

BAŞVURU:

Hilal DURU
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,
Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14
[email protected]www.mimarist.org

Etiketler

Bir cevap yazın