Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan yarışmanın proje teslim tarihi 14 Haziran 2016.

YARIŞMANIN AMACI

“Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması” ile ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Şehitkamil Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari fikir proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, Şehitkamil ilçesi sınırları içinde; 657 ada, 12 nolu parselde kayıtlı olan alanda bulunmaktadır. Yarışmanın konusu mevcut arazi sınırları içinde bulunan mevcut çok katlı yeraltı otoparkı ile beraber tasarlanmalıdır. Yarışma alanı yaklaşık 5791 m²’dir.

“ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ” mimari fikir projelerinin elde edilme işi, Şehitkâmil Belediye Başkanlığı tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır. “ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ” konulu projenin amacı, tasarım gerçekleştirilirken kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarışma yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müellifinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, şartname alarak adres bırakmaları ve aşağıda belirtilen yarışma yönetmeliğinin, 15. maddesi şartlarına uyması gerekmektedir.

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin; yarışmanın türüyle ilgili olarak meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) raportör ve bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak) (katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • M. Rıdvan Fadıloğlu – Şehitkamil Belediye Başkanı
 • Prof.Dr. Tamer Yılmaz – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü
 • Deniz Köken – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
 • B. Sıtkı Severoğlu – Mimar
 • M. Murat Özgüler – Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı / İnş. Mühendisi

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Prof.Dr. Celal Abdi Güzer – Mimar- ODTÜ Öğretim Üyesi (Jüri Başkanı)
 • Ercan Çoban – Mimar
 • Faruk Eşim – Mimar
 • Prof.Dr. E. Görün Arun – H.K.Ü Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. Dekanı
 • A. Muhtar Küçükkömürcü – Y. Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Serdar Uslubaş – Mimar
 • Yard.Doç.Dr. A. Turan Köksal – Mimar
 • Serkan Özatıcı – İnşaat Müh. – Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürü

RAPORTÖRLER

 • Barış Beyaz – Mimar – Şehitkamil Belediyesi
 • Aysun Kaleoğlu – Y. Mimar – Şehitkamil Belediyesi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Hilmi Bilge – Mimar

YER GÖRME

Yer görme zorunluluğu yoktur. Projenin niteliği ve konumu bakımından, yer görülmesi jüri tarafından önerilmektedir

YARIŞMADAN ÇIKARMA

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa da geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkarılır.

a. Projenin herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması.
b. Yarışma şartnamesinin ikinci maddesinde belirtilen yarışmaya katılma koşullarına uyulmaması.
c. Kimlik zarfının ve içindeki belgelerin eksik veya hiç olmaması

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 21 Mart 2016
 • Sorular için son gün: 13 Nisan 2016
 • Cevapların ilanı: 18 Nisan 2016
 • Şartname alımı için son gün: 13 Haziran 2016
 • Proje teslim tarihi: 14 Haziran 2016
 • Jüri değerlendirme tarihi: 29 Haziran 2016
 • Sergi ve Kolokyum tarihi: Sonucun ilanını izleyen 15 günlük süre içinde sergileme mekanı ve kolokyum günü yarışmacılara duyurulacaktır.

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül: 50.000 TL
 • 2. Ödül: 40.000 TL
 • 3. Ödül: 30.000 TL
 • 1. Mansiyon : 10.000 TL
 • 2. Mansiyon : 10.000 TL
 • 3. Mansiyon : 10.000 TL
 • 4. Mansiyon : 10.000 TL
 • 5. Mansiyon : 10.000 TL

Gerekli görüldüğü taktirde jüri emrine satın alma için 20.000 TL bedel ayrılmıştır. Jüri bu bedeli kullanıp kullanmamakta serbesttir. Yukarıda belirtilen ödül, mansiyon ve satın alma bedelleri ile jüri üyeleri ve Raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum : Şehitkamil Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü : Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Etüt Proje Birimi
Adres : Ali Fuat Cebesoy Bul. Mücahitler Mah. No: 2 Şehitkamil/ Gaziantep
Telefon : 0 342 323 27 27 -3105 / 3113/3121
Fax : 0 342 323 06 30
E-posta : yarisma@sehitkamil.bel.tr
Web : www.sehitkamil.bel.tr
Banka hesap bilgisi : Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesi
Hesap No: TR220001500158007261186649

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi

Etiketler

2 yorum

 • omer-yilmaz says:

  Yarışmaya sorulan soruların yanıtları yayınlandı.

  “YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
  Bu yarışma Şehitkamil Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari fikir proje yarışması olarak düzenlenmiştir.”

  Deniyordu. Yarışmanın türü “Fikir Yarışması” olarak güncellendi. Bu iyi gelişme.

  Öte yanda Fikir Yarışmaları uygulamaya dönük yarışmalar değildir. Bu yarışmanın işin verilme şeklini tanımlayan 19. maddesi ise doğrudan işin verilme şeklini tarif etmektedir. Bu tarif ise tamemen mimarlık yarışmalarında olduğu gibi yapılmaktadır.

  Yani aslında idarenin aklındaki, yapmak istediği jüri aracılığıyla bizlere aktardığı kadarıyla bir mimarlık yarışmasıdır.

  Bu durumda idareler neden Fikir Yarışması açarlar? Sanırım sorumuz bu. Devam edeceğim.

 • mehmet-aslan2 says:

  şartnamede tüm paftalar 70*100 boyutunda ve 3 adetle sınırlı olacak denmiş bu sınıra 3 boyutlu görseller de dahil mi?

Bir yanıt yazın