Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2021

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması'na son başvuru tarihi 13 Eylül 2021, saat 18:00.

1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Adresi: Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7
Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: 0312 417 87 70
Faks Numarası: 0312 417 90 55
E-Posta: [email protected]
İnternet Adresi: http://www.spo.org.tr
Raportörler: Ayşecan Akşit, Deniz Alaydın
Yarışma Yeri: Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya /Ankara

2. YARIŞMANIN TANIMI

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2021, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Planlama Okulları Birliği” (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır.

Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır.

3. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir.

Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir uygulamadır.

Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır.

Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

4. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje (son dönem yapılan atölye çalışması) ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

5. YARIŞMA DÖKÜMANLARININ TEMİNİ

Yarışma dokümanı TMMOB Şehir Plancıları Odası web sitesinden ücretsiz olarak temin edinilebilir.

6. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asli Jüri Üyeleri

• Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer
• Doç. Dr. Olgu Çalışkan
• Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nur Albayrak
• Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kurtarır
• Dr. Öğretim Üyesi Zeki Kamil Ülkenli
• Öğretim Gör. Can Gölgelioğlu
• Arş. Gör. İdil Akyol Koçhan

Yedek Jüri Üyeleri

• Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak
• Arş. Gör. Sıla Özkavaf

Raportörler

• Ayşecan Akşit
• Deniz Alaydın

7. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

• Birinciye; 1.500 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim
• İkinciye; 1.000 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim
• Üçüncüye; 750 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim
• 3 Adet Mansiyon Ödülü: Ücretsiz Eğitim

** Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Jüri eşdeğer ödül verme hakkına sahiptir. Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.

*Ücretsiz eğitim ödülü, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen Sertifikalı Bilgisayar Destekli Çizim Programı Eğitimlerini kapsar. Ödül almaya hak kazanan yarışmacı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde seçeceği herhangi bir bilgisayar destekli çizim programı eğitimine ücretsiz katılabilir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların yayınlanması ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte sona erer.

Son soru sorma tarihi: 09.08.2021
Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih : 12.08.2021
Projelerin son teslim tarihi ve saati: 13.09.2021*/ Saat: 18:00
Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: Ekim ayı içerisinde*
Yarışma sonucu ilan tarihi: Ekim ayı içerisinde*
Sergi Yeri ve Tarihi: Daha sonra ilan edilecektir.

* Olası tarih değişiklikleri Oda web sayfasında ilan edilecektir.

9. YARIŞMACILARA VERILECEK DÖKÜMANLAR

• Yarışma Şartnamesi
• EK-1 Yarışma Başvuru Formu (Online forma yüklenecektir.)
• Online Başvuru Formu Linki
• EK-2 Açıklama Raporu Örneği
• EK-3 Sunum Paftası Örneği

10. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

• Türkiye’deki bir Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz ve/veya Bahar yarıyılında diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje (son dönem yapılan atölye çalışması), rapor çalışmaları hazırlayan ve/veya almaya hak kazanmış lisans öğrencisi olmak,
• Jüri üyeleri ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamaktır.
• Yarışmaya bireysel proje veya grup projesi ile katılınılabilir.

Online Başvuru Formuna;
• Yarışmacıların yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten ve kimlik bilgilerinin yer aldığı imzalı Başvuru Formu,
• Yarışmacının kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesi veya mezun olduğu yarıyılı gösterir mezuniyet belgesi mutlaka eklenmelidir. Bu belgelerin eksik olması durumunda tutanak tutularak, çalışma değerlendirilmeye alınmaz.

11. TESLİM ESASLARI

Yarışmanın adı “Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması– 2021” olup, bu ibarenin yarışma projelerine, proje raporlarına, tablolarına ve diğer dokümanların üzerine “RUMUZ” ile birlikte yazılması gerekmektedir.

Yarışmanın tüm dokümanları online olarak teslim alınacaktır.

Linki iletilen online formdaki bilgiler doldurulduktan sonra diğer dökümanlar [email protected] e-posta yoluyla iletilecektir.

*8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 9. Türkiye Şehircilik Kongresi’nde sergilenmesi kararlaştırılan çalışmaların iletilecek özelliklere göre çıktı olarak da teslim edilmesi ve proje sunuşunun kongre programı içerisinde sunulması talep edilebilir.

11.1. Online Form
Aşağıda linki yer alan online formdaki bilgilerin doldurulup ön başvurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Online form içerisinde yer alan;
“Bölüm Başkanı ve Yarışmacının imzaladığı belgenin taranmış hali? (PDF formatında ve en fazla 10 MB büyüklüğünde olmalıdır. Dosya örneğine web sayfasından ulaşabilirsiniz.)” maddesinde yarışmacı ve bölüm başkanı tarafından imzalanıp eklenecek olan dosya, web sitesinde ekler bölümünde yer alan “EK-1 Başvuru Formu” dosyasıdır.

Yarışmaya bireysel proje veya grup projesi ile katılınılabilir. Grup projesi ile katılınılma durumunda her bir grup üyesi ayrı olarak Online Katılım Formu’nu doldurmalıdır.

Online forma BURADAN ulaşabilirsiniz.

11.2. Yarışmacılardan İstenilen Belgeler
Belgelerin tümünün e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

İletilen e-posta başlığında mutlaka “BİTİRME PROJESİ-2021” yazılmalıdır.

Dosya Adı “RUMUZ” şeklinde kaydedilmelidir. Tüm dosyalar RUMUZ adı ile kaydedilmiş klasörün içinde bulunmalıdır. Görsel Dökümanlar ve Açıklama Rapor’unda kimlik bilgisine dair bilgi bulunması yarışmadan elenme sebebidir.

Bu dosyanın içinde bulunması gerekenler;
1. Görsel Dokümanlar (Paftalar)
2. Açıklama Raporu

11.2.1. Görsel Dökümanlar (Paftalar)

Yarışmacıların, “Görsel Dökümanlar” ibaresi yazılmış klasörün içerisine aşağıda yer alan dökümanları iletmeleri gerekmektedir. EK-3’te Sunum Paftası Örneği yer almaktadır. Her proje için en fazla iki adet sunum paftası bulunabilir. teslim edilebilir.

İki adet 70×100 cm ölçülerinde,

•300 dpi çözünürlükte PDF – CMYK ve RGB formatında ayrı ayrı,

•Düşük çözünürlükte JPEG – RGB formatında (İki dosyanın toplam boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.) kaydedilip gönderilmelidir.

“RUMUZ-FORMAT-PAFTA SIRASI”

Örn;
PDF Formatındakiler;
12345-CMYK-1
12345-CMYK-2
12345-RGB-1
12345-RGB-2

Jpeg Formatındakiler;
12345-1
12345-2

11.2.2. Açıklama Raporu
Açıklama Raporu’na dair detaylar “EK-2 AÇIKLAMA RAPORU ÖRNEĞİ” dosyasında yer almaktadır. Açıklama Raporu PDF formatında “RUMUZ-AÇIKLAMA RAPORU” ibaresiyle kaydedilmelidir.

12. SORU CEVAPLAR

Yarışmacılar, 09.08.2021 saat 18.00’e kadar yarışmaya ait sorularını [email protected] adresine gönderebilirler. Yarışmacılar sorularının Odaya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Soruların yanıtları e-posta yoluyla yarışmacılara iletilecektir.

13. SONUÇLARIN İLANI

Şehir Plancıları Odası, yarışmanın sonucunu jüri değerlendirmesi gerçekleştikten en geç on beş (15) gün içinde internet sitesi ve e-posta kanalıyla ilan eder.

14. YARIŞMA PROJELERİNİN SERGİLENMESİ

Yarışma sonucunun ilanından sonra yarışmaya katılan ve jürinin sergilenmeye değer bulduğu tüm projeler, Kasım 2021’de düzenlenecek olan Şehircilik Kongresi dahilinde belirlenecek online platformda veya kongre kapsamında fiziki mekanda sergilenecektir. Sergiye dair detaylar daha sonra açıklanacaktır.

15. YARIŞMA PROJELERİNİN YAYINLANMA USULLERİ

Projeler, proje sahipleri belirtilerek; TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Şubelerinin internet sitesinde “yarışmalar” bölümü başlığı altında yayınlanır.

Yayınlanacak ve sergilenecek projelere jüri üyeleri tarafından karar verilir.

Yarışmaya katılmakla proje sahipleri, projelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.

16. YARIŞMANIN İPTALİ VE YARIŞMADAN ÇIKARMA

TMMOB Şehir Plancıları Odası, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:
• Yarışma şartnamesinin “yarışmaya katılım koşulları” esaslarına uymayanlar,
• Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler,
• Yarışmacılardan istenenler teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen projeler,
• Zamanından geç teslim edilen projeler,
• Sunum paftası veya açıklama raporunda intihal tespit edilen projeler.

Etiketler

Bir cevap yazın