Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2022

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması'na son başvuru tarihi 12 Eylül 2022, saat 17:00.

 

YARIŞMANIN TANIMI

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2022, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Planlama Okulları Birliği” (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır.

Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır.

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir. Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı, eleştirel düşünceye açık şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir uygulamadır. Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirmeye esas proje (son sınıf yapılan atölye çalışması) ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi veya bitirmeye esas proje (son sınıf yapılan atölye çalışması) ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Ebru Firidin Özgür
 • Prof. Dr. Necibe Aydan Sat
 • Doç. Dr. Dalya Hazar Kalonya
 • Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak Büyükcivelek
 • Dr. Öğr. Üyesi Beyza Karadeniz
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema Doğan

Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç. Dr. Ezgi Orhan
 • Zafer Mutluer

Raportörler

 • Ayşecan Akşit
 • Deniz Alaydın

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 • Birinciye; 1.500 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim/Kitap Seti
 • İkinciye; 1.000 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim/Kitap Seti
 • Üçüncüye; 750 TL değerinde Hediye Çeki + Ücretsiz Eğitim/Kitap Seti
 • 3 Adet Mansiyon Ödülü: Ücretsiz Eğitim/Kitap seti
** Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Jüri eşdeğer ödül verme hakkına sahiptir. Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.
*Ödül alan yarışmacılar Ücretsiz eğitim veya Oda yayınlarından oluşan kitap setini tercih edebilirler.
*Ücretsiz eğitim ödülü, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen Sertifikalı Bilgisayar Destekli Çizim Programı Eğitimlerini kapsar. Ödül almaya hak kazanan yarışmacı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde seçeceği herhangi bir bilgisayar destekli çizim programı eğitimine ücretsiz katılabilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma, şartname ve diğer dokümanların yayınlanması ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte sona erer.

 • Son soru sorma tarihi: 08.08.2022
 • Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih : 12.08.2022
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati: 12.09.2022*/ Saat: 17:00
 • Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: Ekim ayı içerisinde*
 • Yarışma sonucu ilan tarihi: Ekim ayı içerisinde*
 • Sergi Yeri ve Tarihi: Eskişehir, 6-7-8 Kasım 2022
* Olası tarih değişiklikleri Oda web sayfasında ilan edilecektir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMA İLIŞKIN BILGILER

Yarışma TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın sekretaryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı : TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
Adresi : Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7
Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası : 0312 417 87 70
Faks Numarası : 0312 417 90 55
E-Posta : spoyarisma@spo.org.tr
İnternet Adresi : http://www.spo.org.tr
Raportörler : Ayşecan Akşit, Deniz Alaydın
Yarışma Yeri : Atatürk Bulvarı Bulvar Apt. 219/7 Çankaya /Ankara

Yarışma katılım formuna buradan ulaşılabilir. (Başvurunun ilk aşaması için gereklidir, formu doldurmak başvurunun tamamlanması için yeterli değildir.)

ŞARTNAME 

Etiketler

1 Yorum

Bir yanıt yazın