Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2018

TUPOB ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması bu yıl Oda Genel Merkezi sekretaryası ve Erciyes Üniversitesi`nce yapılacak. Projelerin son teslim tarihi 24 Eylül.

Proje Son Teslim tarihi 24 Eylül 2018 tarihine ertelenmiştir.


Yarışmanın Tanımı

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2018, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Planlama Okulları Birliği” (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır. Yarışma Türkiye’de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır.

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmektir.

Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı şehir ve bölge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Yarışma, ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da önemli bir uygulamadır.

Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekretaryası

Asıl Jüri Üyeleri

 • Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik
 • Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül Altınörs Çırak
 • Doç. Dr. Seda Çalışır Hovardaoğlu
 • Araş. Gör. Duygu Cihanger Ribeiro
 • Doç.Dr. Kübra Cihangir Çamur
 • Dr.Öğr. Üyesi Zeki Kamil Ülkenli
 • Serdar M.A. Nizamoğlu


Yedek Jüri Üyeleri

 • Ceren İlter
 • Dilek Karabulut


Raportörler

 • Sultan Karasüleymanoğlu TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
 • Şelale Balambar TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
 • Ayşecan Akşit TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi


Sekretarya

 • Şelale Balambar TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Yarışma Ödülleri

Ödüller

 • Birinciye; 1.500 TL değerinde Hediye Çeki
 • İkinciye; 1.000 TL değerinde Hediye Çeki
 • Üçüncüye; 750 TL değerinde Hediye Çeki

** Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mansiyonlar

Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.

Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.

Yarışma Süresi ve Takvimi
Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.

 • Yarışma ilanı : 07.06.2018
  Son soru sorma tarihi : 17.08.2018
  Soruların yanıtlanması : 20.08.2018
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati : 24.09.2018,Pazartesi/ Saat 18.00 *
 • Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih : Ekim ayının ilk veya ikinci haftası *
 • Yarışma sonucu ilan tarihi : 15.10.2018
 • Sergi ve Kolokyum tarihi : 07.11.2018 – 09.11.2018
 • Sergi ve Kolokyum yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi/İZMİR

*Olası değişiklikler Odamız web sitesinden takip edilebilir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma, Türkiye Planlama Okulları Birliği tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası, TMMOB Şehir Plancıları Odası adına TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Adı TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi 
Adresi Atatürk Bulvarı, Bulvar Apt. 219/7 Kavaklıdere/Çankaya ANKARA
Telefon Numarası 0312 418 30 75
Faks Numarası 0312 417 90 55
Elektronik Posta Adresi  [email protected]
Web Adresi www.spo.org.tr
İlgili Raportörler  Sultan Karasüleymanoğlu, Şelale Balambar, Ayşecan Akşit
Yarışma Yeri  TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Şartname ve başvuru formuna buradan ulaşılabilir. 

Etiketler

Bir cevap yazın